Zasady wypowiadanie umów o pracę


ART. 30 K.P. ART. 30 K.P. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1. na mocy porozumienia stron,
2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ebook i obejrzyj materiał video.

+Nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj swój