Placówka oświatowa Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR by Monika Smulewicz

Non scholae, sed vitae discimus.

Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia. Sentencja łacińska

Poznaj kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego zaprojektowane przez ekspertów!

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Wejdź do świata Eduwersum

Edukujemy specjalistów i menedżerów HR w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

Szkolenia organizowane przez Eduwersum prowadzone są przez uznanych praktyków i ekspertów kadr, płac i HR. Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników.
Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) – lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Misja Eduwersum

Naszą misją jest szerzenie wiedzy, rozwój kompetencji oraz integracja i profesjonalizacja środowiska zawodowego pasjonatów kadr i płac.

Z entuzjazmem i zaangażowaniem dajemy wsparcie i narzędzia do rozwoju zawodowego oraz osobistego. Działamy w każdym zakątku kraju bez barier społecznych i terytorialnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wspierając równe szanse w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego i sukcesu osobistego.

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują zaświadczenia ukończenia kursów wystawione na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Absolwenci Eduwersum otrzymują certyfikaty elektroniczne potwierdzające umiejętności w obrębie zawodów:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
Pracownik ds. osobowych kod zawodu 441501
Pracownik obsługi płacowej kod zawodu 431301
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi kod zawodu 242390
Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania
Specjalista ds. compliance w HR
Inspektor Ochrony Danych kod zawodu 242212
Kierownik działu kadr i płac kod zawodu 121201
Ekspert ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia
Eksperta Prawa Pracy
Eksperta ds. kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS

Zaświadczenia wystawiane po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Wystawiamy faktury
Pomagamy w uzyskaniu dofinansowań z BUR i KFS
Dedykowany Opiekun Kursanta
Nowoczesne narzędzia i wsparcie techniczne dla Uczestników
12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych po zakończeniu procesu dydaktycznego
Spotkania online na żywo zapisane na platformie edukacyjnej
Unikalne, osobiste relacje z Ekspertami Eduwersum
Wymiana najlepszych, rynkowych praktyk
Budowanie własnej marki osobistej w branży HR
Płatności ratalne bez prowizji 
Bezpłatne egzaminy poprawkowe 

Eduwersum Collegium Rozwoju HR dla biznesu

Według autorskiej strategii People Focused Process by Monika Smulewicz

50% wszystkich pracowników będzie musiało zostać przekwalifikowanych do 2025 r. Raport Future Collars oraz iCAN Institute

Wraz z zespołem najwyższej klasy trenerów i ekspertów projektujemy i realizujemy autorskie szkolenia i programy rozwoju zawodowego z obszaru kadr, płac, HR oraz wszelkich kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach. Zapewniamy aktualną wiedzę i profesjonalną jakość oraz podejście warsztatowe oparte o case studies klientów. Dostarczamy konkretne wyniki i rezultaty wynikające z pozyskanej wiedzy.

To początek wiedzy: odkrycie czegoś, czego nie rozumiemy.

 • Nasi Partnerzy mają całkowity wpływ na ostateczny kształt programu szkolenia, jego zawartość merytoryczną oraz formę realizacji
 • W procesie budowy programów opieramy się na wskazówkach osoby zarządzającej/nadzorującej pracę przyszłych uczestników szkolenia, jak również oczekiwania osób szkolonych
 • Projekt oferty szkoleniowej poprzedzony jest każdorazowo analizą potrzeb szkoleniowych
 • Prawo pracy i Kodeks pracy 2023
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy
 • Kalkulacja wynagrodzeń i zasiłków z ZUS
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • ZFŚS jako narzędzie wsparcia pracowników
 • Dokumentacja pracownicza
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania i ZFŚS
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Prawo pracy dla menedżerów
 • Prawo pracy dla HR Biznes Partnerów
 • Mobbing i dyskryminacja
 • Kultura informacji zwrotnej
 • Skuteczna komunikacja i współpraca

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Referencje klientów biznesowych

Profesjonalizm i wiedza merytoryczna Pani Moniki Smulewicz, połączona z praktycznym podejściem, pozwoliła na ugruntowanie wiedzy w naszym zespole kadrowo-płacowym i przełożenie jej na praktyczne zagadnienia.

DPD

Wysoka wiedza ekspercka i doświadczenie trenera w prowadzeniu webinarów, zasługuje na szczególne uznanie, które podkreślali pracownicy. Otwartość i dopasowanie oferty pod potrzeby klienta jest dla nas szczególnie ważna, dlatego rekomendujemy firmę HR na szpilkach Sp. z o.o. w zakresie organizacji webinarów wewnętrznych dla pracowników w zakresie tematów kadrowo-płacowych.

Coca-cola

Szkolenie było profesjonalnie przeprowadzone. Trener modyfikował plan spotkania zgodnie z zapotrzebowaniem grupy i zachęcał do wyrażania swoich opinii. Omawiane tematy i zagadnienia były dobrze wyjaśnione. Z przyjemnością możemy polecić firmę HR na szpilkach jako partnera kompetentnego w realizacji szkoleń.

Zalaris

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z zawartą umową i harmonogramem. Zaangażowanie i profesjonalizm organizatorów oraz kwalifikacje trenera wpłynęły na pozytywne wyniki ankiet przeprowadzonych po szkoleniu. Polecamy HR na szpilkach jako kompetentnego i godnego zauważania realizatora wysokiej jakości usług szkoleniowych.

Azoty

Eduwersum w liczbach

20 000 osób zostało przeszkolonych w ramach certyfikowanych kursów i szkoleń oraz bezpłatnych programów edukacyjnych organizowanych przez Eduwersum
2 500 firm i instytucji skorzystało ze szkoleń Eduwersum tylko w 2022 roku
55 000 osobo–kursów w ciągu 7 lat obecności Eduwersum na polskim rynku edukacyjnym
20 000 wystawionych certyfikatów MEiN dla Absolwentów Eduwersum
10 000 stron materiałów merytorycznych do kursów i szkoleń Eduwersum

Potrzebujesz pomocy lub konsultacji ?

Skontaktuj się z nami

Do Państwa dyspozycji pozostaje nasz Zespół doradców doświadczonych w doborze szkoleń i uważnych na potrzeby biznesowe Klientów. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej wiedzy!

Akademie i programy rozwoju zawodowego

Irena Denisiuk

Menedżer ds. sprzedaży programów rozwojowych

+48 519 382 572 szkolenia@hrnaszpilkach.pl
Szkolenia jednodniowe, szkolenia zamknięte, projekty B2B

Edyta Marańska

Koordynator projektów B2B

+48 798 929 044 szkolenia@hrnaszpilkach.pl