Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Polityka Jakości

Polityka jakości

Jako firma szkoleniowa wspieramy przedsiębiorstwa w osiąganiu  efektów biznesowych poprzez oferowanie im kursów i szkoleń  z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zasad  zarządzania kapitałem ludzkim.  Naszym atutem jest: 

Rozpoznając potrzeby rynku i Klientów oraz inwestując w wyposażenie szkoleniowo dydaktyczne jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i usługę poszkoleniową , które są  niezbędne  przy podnoszeniu kwalifikacji,  aktualizacji wiedzy  oraz awansach. W celu zapewnienia Naszym usługom najwyższej jakości ustanowiliśmy Politykę Jakości,  której realizacji służy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami  Normy PN-EN ISO 9001:2015 -10. Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością  jest priorytetem Właściciela i pracowników  firmy, którzy deklarują  pełne zaangażowanie w realizowaniu wynikających z polityki jakości celów jakości:  

Właściciel firmy i pracownicy  zobowiązują się  do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością w tym realizowania wynikających z wyznaczonych celów jakości  oraz rozpowszechnionych wśród pracowników działań wynikających z polityki jakości.

Wydanie nr 2
Zatwierdził Zarząd 19.01.2023