Placówka oświatowa Eduwersum

Polityka Jakości

Jako firma szkoleniowa wspieramy przedsiębiorstwa w osiąganiu efektów biznesowych poprzez oferowanie im kursów i szkoleń z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zasad zarządzania kapitałem ludzkim. Naszymi atutami są:

Rozpoznając potrzeby rynku i Klientów oraz inwestując w wyposażenie szkoleniowo-dydaktyczne, jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i usługę poszkoleniową, które są niezbędne przy podnoszeniu kwalifikacji, aktualizacji wiedzy oraz awansach. W celu zapewnienia naszym usługom najwyższą jakość   ustanowiliśmy Politykę Jakości, której realizacji służy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN EN ISO 9001:2015. Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest priorytetem Właściciela i pracowników firmy, którzy deklarują pełne zaangażowanie w realizowaniu wynikających z polityki jakości celów jakości:

Właściciel firmy i pracownicy zobowiązują się do realizowania wynikających z wyznaczonych celów jakości oraz rozpowszechnionej wśród pracowników polityki jakości zobowiązań.

Zatwierdził Zarząd 19.01.2023