Polityka Jakości

Rozpoznając potrzeby rynku i Klientów oraz inwestując w wyposażenie szkoleniowo dydaktyczne jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia i usługę po szkoleniową, które są  niezbędne  przy podnoszeniu kwalifikacji,  aktualizacji wiedzy  oraz awansach,. Działania te realizowane są przez :

  • Zaspokajanie potrzeb klienta poprzez oferowanie mu szkoleń zgodnych z potrzebami rynku
  • Planowanie i modernizacja już istniejących szkoleń
  • Przeprowadzenie corocznej oceny trenerów
  • Wysoka jakość oferowanych szkoleń

Doskonaląc stałą kadrę naszej firmy, znającą wymagania Klientów, dążymy do maksymalizacji wzrostu  kompetencji i uprawnień zawodowych u wszystkich osób, które biorą udział w szkoleniach.

Wdrażamy i doskonalimy system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015  z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania klientów i funkcjonować zgodnie z literą prawa.

Zatwierdziła Monika Smulewicz 15.01.2021