NOWY KURS

Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy

do 2 grudnia oszczędzasz 35%!

KONGRES

O kadrach i płacach z pasją

czyli kadry i płace bez tajemnic.
11 grudnia 2019, Warszawa

Kadry

Pracownicy do 26 roku życia

Wyjście prywatne – podcast#9

Pracownik, który chciałby w godzinach pracy „załatwić” sprawy osobiste może skorzystać z tzw. wyjścia prywatnego, które powinien później odpracować.

Czym jest gotowość do pracy?

W codziennej pracy często pojawiają się wątpliwości w temacie „gotowość do pracy”. Czy samo przyjście do pracy stanowi „gotowość do pracy”? Niestety nie zawsze.

Umowa o pracę a umowa zlecenie – podcast#8

Stosunek pracy jest to relacja zachodząca pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w ramach, której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu znamion stosunku pracy.

Płace

Kto i kiedy wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa?

Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy finansowane są ze składki chorobowej opłacanej przez ubezpieczonych, którą płatnicy składek odprowadzają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Źródłem finansowania wypłaty tych świadczeń jest ZUS. Zdarza się jednak, że osoba ubezpieczona otrzymuje zasiłki za pośrednictwem płatnika składek, czyli podmiotu, który go zatrudnia i opłaca za niego składki. Dziś jest 30 listopada, a więc decydujący dzień. Dlaczego? O tym przeczytasz w treści artykułu.

Slider

Dokumentacja

Czas pracy

Pracownicy do 26 roku życia

Wyjście prywatne – podcast#9

Pracownik, który chciałby w godzinach pracy „załatwić” sprawy osobiste może skorzystać z tzw. wyjścia prywatnego, które powinien później odpracować.

Zasiłki

Kto i kiedy wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa?

Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy finansowane są ze składki chorobowej opłacanej przez ubezpieczonych, którą płatnicy składek odprowadzają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Źródłem finansowania wypłaty tych świadczeń jest ZUS. Zdarza się jednak, że osoba ubezpieczona otrzymuje zasiłki za pośrednictwem płatnika składek, czyli podmiotu, który go zatrudnia i opłaca za niego składki. Dziś jest 30 listopada, a więc decydujący dzień. Dlaczego? O tym przeczytasz w treści artykułu.

Świadczenie rodzicielskie i podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Świadczenie rodzicielskie, czyli popularne „kosiniakowe” przysługuje osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Pomoc jest kierowana zatem głównie do studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz bezrobotnych. Wypłacana jest w kwocie 1000 zł miesięcznie.

Urlopy

Jedyne takie wydarzenie w Polsce!

11 grudnia, Warszawa
zobacz →

KONGRES

O kadrach i płacach z pasją
Slider
Slider
newsletter-icon.png

Zapisz się na newsletter

i odbierz niespodziankę!

Video Akademia