category iconPłace

Płace

Czy pracownicy do 26 roku życia od 1 sierpnia nie zapłacą podatku?

Na stronie Ministerstwa Pracy właśnie pojawił się komunikat o opublikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym pracownicy do 26 roku mieszczący się w pierwszym progu podatkowym od 1 sierpnia nie zapłacą podatku. Główne założenia projektu to: Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85 528,00 zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczyć będzie …

timestamp12 czerwca 2019
timestamp0
timestamp2