category iconPłace

Płace

Poród za granicą, a prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym czy pracownicy, która  urodziła dziecko za granicą przysługuje zasiłek macierzyński . Pytanie zadała mi w piątek na profilu Ania, która urodziła dziecko podczas pobytu u siostry w Berlinie. Pytanie: Jestem, zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Podczas pobytu za granicą niespodziewanie, przedwcześnie urodziłam moje pierwsze dziecko. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek macierzyński? Jakie dokumenty powinnam przedłożyć pracodawcy? O co powinnam zadbać przed …

timestamp14 lipca 2019
timestamp0
timestamp3

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona: orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS) orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji (KRUS) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji (Służby Mundurowe). Dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia uzupełniającego będzie:  nieposiadanie prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo posiadanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, których suma …

timestamp0
timestamp129

Czy pracownicy do 26 roku życia od 1 sierpnia nie zapłacą podatku?

Na stronie Ministerstwa Pracy właśnie pojawił się komunikat o opublikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym pracownicy do 26 roku mieszczący się w pierwszym progu podatkowym od 1 sierpnia nie zapłacą podatku. Główne założenia projektu to: Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85 528,00 zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczyć będzie …

timestamp0
timestamp5