Placówka oświatowa Eduwersum

Ferie pracownika młodocianego

Kiedy młodociany nabywa prawo do urlopu? W jakim czasie pracodawca powinien udzielić uczniowi dni urlopu? Na jakich zasadach powinien być udzielany urlop młodocianemu? Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
31 stycznia 2023

Pani Moniko, zatrudniamy w naszej firmie ucznia. Wykonuje on pracę w ten sposób, że przez tydzień chodzi do szkoły, a kolejny tydzień pracuje. Nadszedł natomiast czas ferii zimowych… Jak zorganizować pracę tego ucznia w naszym zakładzie pracy, gdy szkolne ferie zimowe trwają dwa tygodnie? Czy jako pracodawca mamy prawo żądać, aby uczeń wykonywał pracę w trakcie tygodnia ferii zimowych?
Napisał do mnie Andrzej [imię zmienione], księgowy ze śląskiej firmy z branży motoryzacyjnej.

§  1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.
§  2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
§  3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Art. 205 Kodeksu pracy

Uprawnienia urlopowe, a także ograniczenia związane z czasem pracy pracowników młodocianych dotyczą osób zatrudnionych u pracodawcy na podstawie umów o pracę. Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem: 

 • 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze – 12 dni roboczych, 
 • roku pracy – w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do kolejnego urlopu nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Na mocy art. 205 § 3 ustawy Kodeks pracy, młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli młodociany przed okresem ferii nie nabył jeszcze prawa do urlopu, na wniosek pracownika może być mu udzielony urlop zaliczkowo. Pracodawca nie może odmówić takiej prośbie.

W związku z tym, że przepisy dotyczące młodocianych nie regulują tego, w jaki sposób ma być mu udzielany urlop, należy stosować w tym przypadku przepisy dotyczące urlopów pracowniczych uregulowanych przepisami Kodeksu pracy. Urlop wypoczynkowy udziela w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Pracodawca powinien zatem udzielić urlopu pracownikowi młodocianemu jedynie w dni, które są dla niego dniami pracy. Pozostałe dni w okresie ferii powinny być dla młodocianego wolne zarówno do pracy, jak i zajęć szkolnych.

Warto wiedzieć, że na mocy art. 205 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Rekomendacje Społeczności Praktyków Kadr i Płac na Facebooku!

W myśl art. 205 k.p. młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni, po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Z upływem roku uzyskuje on prawo do 26 dni. Jednak w roju w którym ukończy 18 latpa prawo do urlopu w wymiarze 20 dni. Młodocianemu, który uczęszcza do szkoły, należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli jednak młodociany nie nabył jeszcze prawa do urlopu, to pracodawca może mu udzielić urlopu zaliczkowo w okresie ferii, oczywiście jeżeli młodociany wystąpi z wnioskiem o taki urlop.Ponadto pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, który jest uczniem szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych bezpłatnego urlopu w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.Należy zaznaczyć, że nabycie 26 dni urlopu po roku jest niezależnie od nabycia 12 dni po 6 miesiącach pracy. Oznacza to, że młodociany po przepracowaniu pierwszego roku nauki zawodu ma łącznie 38 dni urlopu.

Magdalena Wawrzyniak, Asystent spółki

Pracownik młodociany ma prawo do urlopu po 6 przepracowanych miesiącach. Przysługuje mu wtedy 12 dni urlopu, po przepracowanym roku przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego. W roku kalendarzowymi którym kończy 18 lat ma prawo do 20 dni urlopu. Jeżeli ferie szkolne przypadają przed nabyciem prawa do urlopu, pracodawcą może uczniowi udzielić wolnego zaliczkowo. Jeden tydzień pracownik młodociany pracuje a drugi ma wolny w okresie ferii.

Julia Wrzesińska, Specjalista ds. Kadr i płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.