Placówka oświatowa Eduwersum

Pracownik podwójnie wykorzystał opiekę nad dzieckiem z art. 188 Kp. Co zrobić?

Pracownik, który w trakcie roku kalendarzowego zmienił pracodawcę, dwukrotnie wykorzystał dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Dowiedz się, jakie działania powinien podjąć pracodawca, gdy dostarczone z opóźnieniem świadectwo pracy ujawnia wcześniejsze wykorzystanie urlopu z art. 188 Kp. W artykule wyjaśniam jak postępować w takich sytuacjach i jakie rozwiązania są korzystne dla pracownika.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
29 listopada 2023

Pracownik został zatrudniony w ciągu roku kalendarzowego, jednak świadectwo pracy z poprzedniej firmy dostarczył nowemu pracodawcy kilka miesięcy po podpisaniu umowy o pracę. Rozpoczynając pracę w nowej firmie pracownik oświadczył, że zamierza korzystać z uprawnień rodzicielskich, w tym z dwóch dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy). W niedługim czasie zawnioskował do pracodawcy o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy i je wykorzystał. Z dostarczonego po kilku miesiącach świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy wynika, że w danym roku kalendarzowym wykorzystano już dni wolne od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Co w takim przypadku powinien zrobić obecny pracodawca? Anulować urlop? Zamienić na inny rodzaj nieobecności?

Opieka nad dzieckiem – świadectwo pracy kluczowe

Zgodnie z art. 188  Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Stwierdzenie “w ciągu roku” oznacza, że pracownik może skorzystać z tego uprawnienia w każdym roku kalendarzowym, o ile spełnia warunki do jego wykorzystania. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym tego zwolnienia, tj. w dniach lub godzinach, decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym, w którym wskazuje konkretny termin kiedy chciałby z tego uprawnienia skorzystać.

Brak możliwości “odebrania” udzielonego pracownikowi uprawnienia

Pracownik wymieniony we wstępie artykułu ponownie wykorzystał uprawnienie wynikające z art. 188 Kodeksu pracy u kolejnego pracodawcy, jednak przepisy nie przewidują procedury “odebrania” pracownikowi wykorzystanych dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem.

Pracodawca nie ma prawa żądania od pracownika, aby wykorzystane dni opieki na dzieckiem zastąpić urlopem wypoczynkowym albo urlopem bezpłatnym.

Pracodawca w zasadzie powinien zakwalifikować wykorzystane dni wolne jako dni opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy. Przepisy pozwalają bowiem na zastosowanie rozwiązań prawnych w sposób korzystniejszy dla pracownika. 

Rekomendacje Społeczności HR na Szpilkach® na Facebooku

Pracodawca może zadziałać na korzyść pracownika. Warto zrobić notatkę z opisem sytuacji oraz datą, kiedy świadectwo pracy wpłynęło do zakładu pracy. Warto również poinformować pracownika o tym, jakie konsekwencje spowodowało jego działanie. Należy wziąć pod uwagę, że pracownik mógł być zatrudniony równolegle w dwóch zakładach pracy i z tego powodu dostarczył świadectwo pracy z opóźnieniem. W przypadku równoległego zatrudnienia w dwóch (lub więcej) zakładach pracy, pracownik ma prawo skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem u każdego z pracodawców. Wynika to z faktu, że prawo do urlopu z tytułu art. 188 Kp ustalane jest odrębnie dla każdego stosunku pracy (podobnie jak np. prawo do urlopu wypoczynkowego).

Katarzyna Przywara

Pracodawca zatrudniając nowego pracownika jest zobowiązany do weryfikacji uprawnień pracowniczych, w tym ustalenia uprawnień związanych z rodzicielstwem. W tym celu pracownik w oświadczeniu dotyczącym korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem deklaruje w danym roku kalendarzowym czy będzie korzystał z uprawnienia wynikającego z art. 188 K.P. W przypadku kiedy pracownik świadomie złożył fałszywe oświadczenie, że w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał uprawnienia do dni/ godzin zwolnienia z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14, jednocześnie nie dostarczając pracodawcy świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy, obecny pracodawca nie znając faktycznego bilansu dni opieki musi uwzględnić oświadczenie, nawet jeśli zostało ono w rzeczywistości wypełnione nieprawdziwie. W tej sytuacji pracownik wykorzysta więcej dni/ godzin opieki na zdrowe dziecko. Składanie fałszywych oświadczeń pracodawcy może skutkować pouczeniem oraz upomnieniem za nadużycie i nienależnie pobrane wynagrodzenie. Inaczej sytuacja wygląda kiedy ponadwymiarowe wykorzystanie dni/godzin opieki nad dzieckiem zostało udzielone omyłkowo poprzez przeoczenie pracodawcy. Wówczas, pomimo braku wykonywania pracy, pracownik zachowuje za te dni nieobecności prawo do wynagrodzenia.

Anna Tusińska, Kierownik ds. kadr i płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.