Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy

Jak prawidłowo postępować, gdy pracownica zachodzi w ciążę i jej obowiązki wymagają dostosowania? Czy zwolnienie chorobowe to jedyne wyjście? Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży, a jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy jest kwestią nie tylko prawną, ale też etyczną. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym rozwiewam wątpliwości i pomagam znaleźć odpowiednie rozwiązania w tej delikatnej kwestii.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 października 2023

Ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się wątpliwości dotyczące praw i obowiązków pracownicy w przypadku zajścia w ciążę. Wiele kobiet już wie, że przez okres trwania ciąży przysługuje im między innymi ochrona stosunku pracy czy możliwość poddania się niezbędnym badaniom w trakcie godzin pracy. Do szczególnych uprawnień zaliczyć można także zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Co jednak w przypadku, gdy lekarz prowadzący zabronił wykonywania konkretnych obowiązków ze względu na stan ciąży? Czy zwolnienie chorobowe jest w tej sytuacji jedyną możliwością? Jakie prawa i obowiązki ma w takim przypadku pracodawca?

Specjalna ochrona pracownicy w ciąży ma charakter bezwzględny, co oznacza, że stanowi obowiązek pracodawcy. Reguluje to szereg zapisów w Kodeksie pracy.

Kogo dotyczy przeniesienie do innej pracy?

Mniej znaną regulacją jest ta dotycząca przeniesienia pracownicy w ciąży do innej pracy (art. 179 Kp). Dotyczy ona tych kobiet, które nie chcą i nie muszą korzystać ze zwolnienia chorobowego, a ich stan zdrowia pozwala na pracę, jednak w innych niż dotychczas warunkach. Jeśli lekarz stwierdzi, że w danym momencie lub od określonej fazy ciąży wykonywanie dotychczasowych obowiązków jest w przypadku konkretnej kobiety niebezpieczne, uzasadnia to w orzeczeniu, które pracownica niezwłocznie przedkłada przełożonemu. Warto nadmienić, że dotyczy to nie tylko kobiet ciężarnych, ale także matek karmiących dziecko piersią – także pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176 zakaz wykonywania niektórych prac przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią § 2, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Art. 179 § 1 Kodeksu pracy

Jakie są konsekwencje zmiany warunków pracy?

Jako że przepis nie wskazuje bezpośrednio, kto powinien nadzorować zmianę warunków pracy, decyzja ta należy do obowiązków pracodawcy, który wyznacza wówczas odpowiadające w danym przypadku stanowisko pracy. Na czas zmiany stanowiska pracownica ma prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, a jeśli zmiana ta powoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy będący różnicą między dotychczasowym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem przysługującym na nowym stanowisku. Tutaj także należy podkreślić, że zmiana ta ma charakter okresowy – po ustaniu przesłanek do wykonywania innej pracy pracownica zostaje przywrócona na swoje poprzednie, określone w umowie stanowisko.

Czy pracodawca musi utworzyć wakat?

Jedną z najistotniejszych kwestii, zarówno dla pracownicy, jak i pracodawcy, jest informacja, że do przeniesienia ciężarnej do innej pracy nie jest bynajmniej niezbędne tworzenie w firmie wakatu. Zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz interpretacjami art. 149 Kp przeniesieniem do pracy jest także dostosowanie warunków pracy do zaleceń lekarza poprzez np.:

 • zmianę w sposobie świadczenia pracy,
 • zmianę miejsca i czasu wykonywania pracy,
 • zmianę pory i rytmu wykonywania pracy,

jeśli wprowadzenie tych zmian spowoduje wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia kobiety czynników, bez względu na ich wyjściowy stopień.

Przeniesienie pracownicy do innej pracy nie powinno mieć charakteru degradującego – powinno umożliwiać wykorzystywanie przez nią swojej wiedzy i kwalifikacji.

Należy je także przeprowadzić w porozumieniu z zatrudnioną oraz za jej zgodą (pomimo że zarówno pracodawca, jak i pracownica mają obowiązek podporządkować się zaleceniom lekarza). W innym przypadku taka zmiana przeczy racjonalności zatrudnienia i stanowi przesłankę do zwolnienia pracownicy w ciąży (lub karmiącej dziecko piersią) z obowiązku świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia.

FAQ, czyli przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy w pytaniach i odpowiedziach

 1. Czy przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy to obowiązek pracodawcy? Tak, jeśli zachodzą ku temu przesłanki. Specjalna ochrona pracownicy w ciąży ma charakter bezwzględny, co oznacza, że stanowi obowiązek pracodawcy.
 2. Kto decyduje o przeniesieniu pracownicy w ciąży do innej pracy? Jeśli lekarz stwierdzi, że wykonywanie dotychczasowych obowiązków jest dla kobiety niebezpieczne, wystawia odpowiednie orzeczenie. Na jego podstawie pracodawca dokonuje decyzji o przeniesieniu.
 3. Czy po przeniesieniu do innej pracy wynagrodzenie pracownicy ulega zmianie? Pracownica ma prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, a jeśli przeniesienie wiąże się z obniżeniem płacy, przysługuje jej dodatek wyrównawczy.
 4. Czy przeniesienie pracownicy oznacza, że pracodawca musi utworzyć nowe stanowisko pracy (wakat)? Nie, przeniesienie nie wymaga tworzenia w firmie wakatu. Dostosowanie warunków pracy do zaleceń lekarza może obejmować różne zmiany, niekoniecznie tworzenie nowego stanowiska.
 5. Czy przeniesienie pracownicy może być degradujące? Nie, przeniesienie powinno umożliwiać wykorzystanie przez pracownicę jej wiedzy i kwalifikacji. Powinno odbyć się w porozumieniu z pracownicą i za jej zgodą.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.