Placówka oświatowa Eduwersum

Trójkąt kompetencyjny, czyli jaką wiedzę, umiejętności i postawę powinna posiadać „Dobra Kadrowa” cz. I

Czy wiesz, że aby osiągnąć mistrzostwo w jakiejkolwiek dziedzinie nie wystarczy tylko bycie "expertem", oczywiście to jest bardzo ważne, ale dopełnieniem są postawy i tzw. kompetencje miękkie?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 stycznia 2018

“W każdym zawodzie można być partaczem, rzemieślnikiem lub MISTRZEM”.

Czy wiesz, że ludzie w ok 80% są zatrudniani na stanowiska z powodu ich wiedzy merytorycznej i doświadczeń a w 75% są zwalniani ze względu na brak umiejętności komunikacyjnych. Innymi słowy o jakości naszego życia, naszej pracy, świadczy jakość komunikacji interpersonalnej. Jak ważna jest to kompetencja w pracy to na pewno nie muszę Cię przekonywać.

Czym są kompetencje zawodowe?

W języku potocznym ” kompetencje zawodowe” stosowane są wymiennie kluczowe terminy takie jak: kompetencje, umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki. Traktuje się je często jak synonimy, które można stosować zamiennie.

Warto więc zacząć nasze rozważania od zbudowania jasnej i prostej definicji kompetencji.

Kompetencja to zbiór:

 1. opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co),
 2. umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),
 3. postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę).

Niektórzy eksperci dodają jeszcze do tego zestawu cechy osobowości jako czwarty element kompetencji. W tak postawionej definicji widzimy jasno, że umiejętności to jeden ze składników kompetencji, ale nie jedyny.

Pojęcie kwalifikacji zwykło się utożsamiać z wykształceniem oraz zawodowym stażem pracy. Te dwa elementy występujące łącznie nie wyczerpują jednak tego pojęcia. Koniecznym trzecim elementem są umiejętności pracownika. Warto tu również zwrócić uwagę, że dana osoba może mieć formalne wykształcenie, może legitymować się odpowiednim, przewidzianym dla danego stanowiska stażem zawodowym, ale jeśli nie będzie posiadała stosownych umiejętności do wykonywania pracy, jej przydatność do określonej pracy będzie znikoma.

Uprawnienia to możliwość podejmowania decyzji w ramach piastowanego stanowiska, a obowiązki wynikać powinny z zapisów umowy o pracę. Zdolność wykorzystania przez człowieka jego wiedzy, umiejętności, systemu wartości i cech osobowości, w związku z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska pracy, stanowi przeważnie o sukcesach osiąganych w pracy.

Wyróżniamy pięć poziomów kompetencji:

 • A(1) – Brak przyswojenia danej kompetencji. Brak zachowań wskazujących na jej opanowanie i wykorzystywanie w podejmowanych działaniach;
 • B(2) – Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Jest ona wykorzystywana w sposób nieregularny. Wymagane jest aktywne wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób;
 • C(3) – Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym – pozwalającym na samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań zawodowych;
 • D(4) – Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywanie innych własnych doświadczeń;
 • E(5) – Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu działań.

Moim zdaniem, osoba posiadająca pełne kompetencje do zarządzania procesami kadrowymi w organizacji, to osoba która jest:

 • przygotowana merytorycznie i mentalnie do kształtowania i nadzorowania procesu kadrowego w organizacji;
 • skoncentrowana na aspekcie prowadzenia dokumentacji osobowej i ewidencjach kadrowych;
 • współpracująca z menedżerami liniowymi i zarządem;
 • współpracująca z osobami kształtującymi proces płacowy;
 • skoncentrowana na kształtowaniu i nadzorowaniu procesu kadrowego wewnątrz organizacji, dostosowując go do specyfiki pracodawcy i potrzeb związanych z formami zatrudnienia w organizacji;
 • przygotowana merytorycznie do świadczenia usług związanych prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 • przygotowana do zarządzania i tworzenia procesu prowadzenia dokumentacji osobowej, a nie tylko skoncentrowana na sporządzaniu dokumentacji na podstawie przepisów prawa pracy oraz prawa cywilnego;
 • skoncentrowana ma na procesie kadrowym w organizacji, jego poprawnej organizacji, kontroli i współpracy z kadrą kierowniczą oraz działaniu, które ma na celu zapewnienie stosowania prawa pracy w organizacji;
 • odpowiedzialna za świadczenie usług związanych prowadzeniem dokumentacji osobowej;
 • gotowa by edukować i budować świadomość konieczności przestrzegania przepisów prawa pracy w organizacji;
 • wrażliwa na potrzeby współpracowników;
 • przede wszystkim dyskretna i godna zaufania.

Jaka jest otwartość “kadrowców” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

No właśnie ciekawa jestem jakie są Twoje doświadczenia?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.