Placówka oświatowa Eduwersum

Urlop regeneracyjny

Coraz więcej pracowników odczuwa stres, przemęczenie i przytłoczenie obowiązkami zawodowymi.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
13 kwietnia 2021

Długi urlop regeneracyjny w Polsce?

Zgodnie z raportem „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” aż 85% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznało, że odczuwa stres w pracy. A aż 53% badanych stwierdziło, że odchodzi z pracy z powodu niekorzystnych warunków, takich jak stres, presja oraz przepracowanie.

Aby uniknąć zmniejszenia zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego, pracodawcy coraz częściej oferują dodatkowe dni wolne, a w niektórych przypadkach również długi urlop regeneracyjny (sabbatical).

Koncepcja

Urlop regeneracyjny (od angielskiego wyrażenia “sabbatical leave”) to kilkumiesięczny, półroczny lub roczny okres (płatny lub bezpłatny), który pracownik przeznacza na naukę lub podróże. Taka forma odpoczynku dla pracowników jest najbardziej rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych. Początkowo urlop regeneracyjny był przyznawany profesorom wyższych uczelni, aby mogli wziąć jeden lub dwa semestry urlopu na dalsze kształcenie, nauczanie na zagranicznej uczelni lub badania naukowe.

Obecnie, coraz więcej pracodawców oferuje pracownikom dłuższy urlop regeneracyjny od wykonywania obowiązków zawodowych. Urlop może być wykorzystany na odpoczynek lub dokształcanie się, podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń, co w efekcie sprawia, że pracownik jest gotowy do powrotu do pracy z nową energią i pomysłami.

Badania naukowe dowodzą, że kilkumiesięczna przerwa w pracy zapobiega wypaleniu zawodowemu, poprawia samopoczucie oraz podnosi efektywność pracownika.

Przepisy w Polsce

Polskie przepisy gwarantują pracownikom prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy. Długi urlop regeneracyjny nie jest uregulowany przepisami prawa w Polsce, ani nie był przedmiotem prac ustawodawcy.

Kodeks pracy określa jedynie ustawowe minimum gwarantowanego urlopu wypoczynkowego poszczególnym grupom pracowników, jednak pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych może zagwarantować dłuższy urlop dla pracowników z długim stażem. Ważne aby przy wprowadzaniu przepisu o dodatkowej liczbie dni urlopowych kierować się zasadą niedyskryminacji.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.