Placówka oświatowa Eduwersum

Zmiany mające wspomóc pracodawców i pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zapisane w wersji 1.1 Tarczy Antykryzysowej.

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest kontynuacją działań w związku z realizacją Tarczy Antykryzysowej. Ma na celu wprowadzenie kolejnych rozwiązań jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
8 kwietnia 2020

Przeanalizowaliśmy do bardzo dokładnie i przedstawiamy Wam wyniki naszej analizy. Oceniamy je bardzo pozytywnie.

W procedowanym projekcie przewidziano m.in. następujące rozwiązania i możliwości dotyczące wsparcia przedsiębiorców:

 • Zwolnienie z ZUS w wysokości 50% dla pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia społecznego od 10 do 49 pracowników.

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszał do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, proponowane jest zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Liczbę ubezpieczonych ustala się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

 • Dopuszczenie możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy o mniej niż 20%.

Dotychczasowy zapis Tarczy Antykryzysowej zakłada obniżenie wymiaru czasu pracy sztywno o 20%. Propozycja zakłada możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy do 20% z możliwościową zachowania prawa do dofinansowania.

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i przestoju od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek

Kwota dofinansowania będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku, czyli od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak więc nawet jeśli wniosek wpłynie do WUP 30 kwietnia firma otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc.

 • Przyznanie świadczenia postojowego maksymalnie 3 razy

Świadczenie postojowe będzie mogło być przyznane ponownie (maksymalnie 3 razy), na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata zostanie dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

 • Przeprowadzanie szkoleń BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla m.in.: stanowisk robotniczych, stanowisk na których występują działania czynników niebezpiecznych, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu, studenta na praktyce studenckiej.

 • Krótszy okres ochrony wypowiadania umów o pracę

Skrócono okres ochrony wypowiadania umów o pracę pracowników objętych dofinansowaniem. Zakaz obowiązuje wyłącznie okres dofinansowania, nie obowiązuje po jego zakończeniu. 

 • Możliwość zobowiązana pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy

Będzie można zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a czas pozostawania na dyżurze może naruszać prawo do odpoczynku. Będzie można polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Czekamay zatem na dalsze procedowanie ….

Razem możemy więcej!

Nowa sytuacja w jakiej się znaleźliśmy powoduje, iż ostanie dni i tygodnie to istny rollercoster w życiu zawodowym i rodzinnym wielu z Nas.

Dodatkowe informacje o tym z jakich innych świadczeń możecie skorzystać ratując swoje firmy i miejsca pracy znajdziecie w materiale wideo:

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.