Placówka oświatowa Eduwersum

Zwolnienie dyscyplinarne za wpis lub komentarz w mediach społecznościowych

W świecie social media, każdy post może mieć znaczenie. Czy wiesz, jakie informacje możesz udostępniać, a jakie lepiej zachować tylko dla siebie? Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzemyślane dzielenie się informacjami na temat swojego pracodawcy w mediach społecznościowych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
2 września 2023

Ewolucja social media: Od prywatności do profesjonalizmu

Facebook, Instagram, LinkedIn czy TikTok stały się przestrzenią do publicznego dzielenia się nie tylko życiem prywatnym, ale również zawodowym. Pracownicy publikują różne informacje, np. na temat ścieżki kariery, wysokości wynagrodzenia, a także odczuć na temat firmy, w której pracują.

Pracownicy nie zdają sobie sprawy z tego, że publikując post w social media mogą przypadkiem naruszyć dobre imię firmy. Nie chodzi o samą treść publikowanych postów, ale też o dyskusję i komentarze, które taki wpis wywoła.Pracodawcy z kolei, nie monitorujący aktywności pracowników w sieci, również mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że wpis pracownika godzi w dobro firmy i np. może być wykorzystany przez konkurencję.

Dobro firmy vs. wolność wypowiedzi: Balans w mediach społecznościowych

Osoba, która posiada profil na portalu społecznościowym, zwłaszcza jeśli uzupełni go o przebieg kariery zawodowej, nie jest już anonimowa i występuje w przestrzeni wirtualnej jako pracownik konkretnej firmy.

Zgodnie z art. 100 par. 2 pkt 4 Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Dobrem firmy jest nie tylko nazwa przedsiębiorstwa, jego marka, znak towarowy, ale też jej reputacja na rynku pracy, renoma i rozpoznawalność. Wizerunek w przestrzeni publicznej oraz w mediach społecznościowych również mają wpływ na reputację organizacji. 

Przykłady działania pracowników w mediach społecznościowych i ich skutki dla pracowników

Pracownik publikujący informacje na portalach społecznościowych może naruszyć nie tylko dobro firmy, ale również klauzule o zakazie konkurencji, tajemnicę wynagrodzenia czy tajemnicę przedsiębiorstwa, zasady współżycia społecznego i dbanie o dobro innych pracowników.

Pracownik z mocy ustawy obowiązany jest do dbania o dobro zakładu pracy. 

Przykładem działania przeciwko dobru pracodawcy jest sytuacja, w której pracownik opublikował zdjęcia z wyjazdu, przyznając w komentarzu, iż był to wyjazd służbowy. W tym przypadku, pracownik powinien upewnić się czy udostępnienie zdjęcia z wyjazdu służbowego jest mile widziane w firmie. Taka informacja może być cenna dla konkurencji, która dzięki temu pozna planowane kierunki ekspansji lub regiony, w których poszukiwani są nowi klienci.

Kolejnym przykładem działania przeciwko dobru pracodawcy jest umieszczenie zdjęcia pokazującego zakończenie prac zespołu nad nowym produktem firmy, mimo, że firma nie udostępniła jeszcze publicznej informacji na ten temat. Wymienione działania w większości wynikają z nieumyślnego działania pracowników oraz braku wiedzy na temat dozwolonych działań w mediach społecznościowych. 

Konsekwencje wyrządzenia szkody pracodawcy za działania online

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika z pracy z powodu wpisu w social media jest możliwe pod warunkiem, że pracownik w sposób ciężki naruszył jeden z podstawowych obowiązków, do których należy dbałość o dobro zakładu pracy.

Z kolei do wyrządzenia szkody pracodawcy musi dojść w sposób zamierzony i świadomy. W innych przypadkach, np. szkody spowodowanej niedbalstwem czy lekkomyślnością, pracownik jest chroniony przed odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do pracodawcy na mocy Kodeksu pracy – co do zasady – maksymalnie do kwoty trzykrotności wynagrodzenia. Do tego, pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

W przypadku, niepożądanych wpisów czy komentarzy w social media, które naruszają dobra osobiste innych osób, godząc w ten sposób, np. w wizerunek ich pracodawcy, pracodawca może sięgnąć po wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, tzw. dyscyplinarkę. 

FAQ, czyli pytania i odpowiedzi:

Q: Czy udostępnianie zdjęć z wyjazdów służbowych jest dozwolone?
A: To zależy od polityki Twojej firmy. Przed udostępnieniem takich zdjęć, upewnij się, że nie naruszasz dobrego imienia firmy ani nie udostępniasz informacji cennych dla konkurencji.

Q: Czy pracodawca może mnie zwolnić za post na social media?
A: Jeśli post narusza jeden z podstawowych obowiązków pracownika, takich jak dbałość o dobro zakładu pracy, pracodawca ma prawo do podjęcia działań dyscyplinarnych.

Q: Co zrobić, jeśli nieumyślnie opublikowałem informacje, które mogą zaszkodzić mojemu pracodawcy?
A: Natychmiast usunąć post i skonsultować się z przełożonym lub działem HR w sprawie ewentualnych kroków naprawczych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.