Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

PPK prezesa zarządu – na co zwrócić uwagę?

W spółce komunalnej powołano prezesa zarządu spółki komunalnej, którego zatrudniono na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zarząd zastanawia się, czy prezes objęty jest z mocy ustawy wpłatą do PPK, czy też może przystąpić do tego programu dobrowolnie?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
19 lipca 2023

Zweryfikuj podstawę zatrudnienia

To czy prezes zarządu spółki komunalnej może być uczestnikiem PPK, a więc czy mogą być za niego dokonywane wpłaty do PPK, zależy od podstawy jego zatrudnienia w spółce. Ponadto uczestnictwo w PPK jest co do zasady dobrowolne, z tym że osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55. roku życia są automatycznie “zapisywane” do PPK.

Kto może przystąpić do PPK?

Do pracowniczego planu kapitałowego (dalej PPK) mogą przystąpić tylko te osoby, które spełniają definicję osoby zatrudnionej wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. 

Za osoby zatrudnione, zgodnie z przywołaną ustawą, uważa się, m.in. 

 • pracowników, o których mowa w art. 2 K.p., z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 z późn. zm.), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 K.p.,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.

Czy pracownik ma obowiązki dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych? Sprawdź!

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń

Warto przyjrzeć się również przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), która reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących m.in. jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom i komunalnym osobom prawnym, w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających. Ustawa ta dotyczy m.in. wszystkich spółek, w których samorząd ma udziały albo akcje (bez względu na ich liczbę).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń (…), z członkiem organu zarządzającego spółką zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spełnienie definicji osoby zatrudnionej wiąże z PPK

Z członkiem zarządu spółki komunalnej zawarta została umowa o świadczenie usług zarządzania, czyli tzw. kontrakt menedżerski. Przyjmując, że dla tej osoby jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest kontrakt menedżerski, podlega ona przedmiotowym ubezpieczeniom jak zleceniobiorca, czyli m.in. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zatem spełnia definicję osoby zatrudnionej w myśl przepisów ustawy o PPK i prezes zarządu spółki komunalnej może być uczestnikiem PPK. 

Uwaga! Przypominam, że do 31 lipca na pracodawcach prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne (w skrócie PPE) spoczywa obowiązek notyfikacyjny. Do Polskiego Funduszu Rozwoju przekazać należy oświadczenie o liczbie pracowników oraz o liczbie uczestników PPE.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.