Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Trzynastka dla pracowników sfery budżetowej

Kiedy wypłacamy trzynastkę? Ile wynosi trzynasta pensja? Jakie warunki należy spełnić, aby dostać trzynastkę? Sprawdź w tym artykule!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
17 stycznia 2024

Czy trzynasta pensja wypłacana jest tylko w budżetówce?

Jedną z gratyfikacji finansowych, jakie może otrzymać pracownik jest dodatkowe wynagrodzenie roczne określane również jako „trzynastka”. Składnik ten nie ma charakter powszechnego. Obligatoryjnie wypłacają je pracodawcy sfery budżetowej.

Firmy prywatne mogą, ale nie muszą nagradzać w ten sposób swoich pracowników. Jeżeli jednak chcą dawać pracownikom takie świadczenie – zasady jego wypłacania nie mogą być mniej korzystne niż te, które obowiązują w zakładach państwowych.

Warunki do otrzymania trzynastki

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu całego roku kalendarzowego, a w szczególnych przypadkach okresu krótszego.

Przepracowanie pełnego roku jest podstawowym warunkiem gwarantujący pracownikowi wypłatę pełnej „trzynastki”. Krótszy okres pracy to oczywiście wypłata nagrody w niższej wysokości. Pracodawca powinien proporcjonalnie obniżyć to świadczenie, uwzględniając okres, w jakim pracownik efektywnie nie świadczył pracy.

Prawo do „trzynastki” przysługuje pod warunkiem, co najmniej 6 miesięcy efektywnej pracy, w okresie za jaki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Nie chodzi tutaj o pozostawanie w stosunku pracy, ale faktyczną obecność w pracy i faktyczne świadczenie pracy. Warto w tym miejscu uzupełnić, iż korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego jest traktowane na równi z okresem świadczenia pracy, natomiast przebywanie na zwolnieniu lekarskim niestety nie. Więcej przeczytasz w moim e-booku “Trzynastka jako nagroda motywacyjna dla pracownika”:

180 dni efektywnego zatrudnienia

Minimalny okres zatrudnienia wynosi 6 miesięcy, czyli 30 dni x 6 miesięcy = 180 dni. Do puli 180 dni efektywnego zatrudnienia zalicza się:

 • tzw. dni robocze, czyli dni faktycznie wykonywanej pracy (obecności w pracy odnotowane w ewidencji czasu pracy),
 • urlop wypoczynkowy, który traktuje się jak czas przepracowany,
 • niedziele i święta,
 • dni wolne z racji zachowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. soboty), a także dni wolne udzielone w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dni zwolnienia od pracy udzielone związkowcowi z tytułu udziału w zarządzie organizacji związkowej.

Ile wynosi tzw. trzynasta pensja?

Wysokość trzynastej pensji zależy od sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje trzynastka. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego ma wartość 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Do kiedy trzynastka musi zostać wypłacona?

Co do zasady, trzynastka powinna być wypłacona do końca marca roku następującego po tym, w którym to dodatkowe świadczenie przysługuje pracownikowi. W praktyce pracodawcy wypłacają trzynastki jeszcze w lutym, a więc miesiąc wcześniej, niż wynika to z przepisów. Jest to spowodowane konsekwencjami za opoźnienia! Jeśli pracodawca (ze sfery budżetowej) nie dotrzyma terminu, poniesie karę finansową.


Dołącz do certyfikowanego szkolenia online “Płace w sferze budżetowej 2024”

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.