Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zwolnienie ze składek ZUS “mikro przedsiębiorców”

Jednym z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, mających na celu pomoc przedsiębiorstwom w utrzymaniu miejsc pracy, jest zwolnienie ze składek ZUS "mikro przedsiębiorców", zatrudniających do 9 pracowników.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
4 kwietnia 2020

Sprawa nie jest jednak taka prosta. O tym jak Ustawa COVID-owska definiuje mikro przedsiębiorcę i kto może skorzystać z tego przywileju przeczytasz w bieżącym wpisie.

Mikroprzedsiębiorca, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Przepisy wdrażające tzw. Tarczę antykryzysową zakładają zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku płatników składek, którzy funkcjonowali przed dniem 1 lutego 2020 roku, a na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Kogo zatem obejmie zwolnienie ze składek ZUS?

Państwo zwolni przez okres 3 miesięcy mikro przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r. i zgłaszali do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych, z obowiązku zapłaty składek za wszystkich pracowników.

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy należności zarówno za pracowników i przedsiębiorcę. Chodzi o wszystkie składki społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020r.

Oznacza to, że mali pracodawcy (płatnicy składek), którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r., mogą zostać objęci zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za okres marzec – maj 2020 r. niezależnie od wysokości przychodów.

Zwolnienie dotyczy zarówno pracowników firmy, jak i jej właściciela
– by do zwolnienia doszło, firma nie może zatrudniać więcej niż 9 osób (łącznie z właścicielem).

“Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS” – czytamy na stronie ZUS.

W przypadku tzw. samozatrudnionych zwolnienie dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy spełniają kryterium przychodowe, czyli takich którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali przychód nie wyższy niż 15681 zł.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS – jak z niego skorzystać?

Zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek nie jest przyznawane automatycznie. Płatnik składek zainteresowany zwolnieniem ze składek ZUS zobowiązany jest złożyć wniosek o zwolnienie ze składek do właściwego ze względu na siedzibę działalności gospodarczej Oddziału ZUS,
w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek może zostać złożony w sposób elektroniczny i powinien zawierać dane płatnika składek, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę skróconą,
 • numer NIP i REGON, ewentualnie numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 • adres do korespondencji;
 • oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 • inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • podpis wnioskodawcy.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek nie zwalnia z konieczności złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych na dotychczasowych zasadach, za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Wymaga też złożenia do ZUS wniosku o zwolnienie ze składek ZUS w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Razem możemy więcej!

Nowa sytuacja w jakiej się znaleźliśmy powoduje, iż ostanie dni i tygodnie to istny rollercoster w życiu zawodowym i rodzinnym wielu z Nas.

Dodatkowe informacje o tym z jakich innych świadczeń możecie skorzystać ratując swoje firmy i miejsca pracy znajdziecie w materiale wideo:

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.