Placówka oświatowa Eduwersum

Błędy w rekrutacji, których można uniknąć cz. 1

Rekrutacja pracowników to złożony proces, wymagający poświęcenia czasu i wysiłku przez wykwalifikowane osoby. Zatrudnienie niewłaściwego kandydata do pracy oznacza konieczność rozpoczęcia poszukiwań od nowa i konkretne koszty z tym związane. Jednak zdarza się dość często, że firmy działają reaktywnie, rozpoczynając proces zatrudniania spontanicznie, bez żadnej strategii, czy planu rekrutacyjnego.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
2 grudnia 2021

Znajomość potencjalnych błędów, jakie mogą zdarzyć się podczas rekrutacji, spowoduje, że może uda się ich uniknąć lub przynajmniej zminimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Praca bez planu, pośpiech

Decydując się na otwarcie rekrutacji każdy menedżer powinien wiedzieć, co organizacja zamierza osiągnąć w ciągu najbliższych lat, jakie cele będzie realizował jego zespół oraz jakich powinien mieć pracowników, aby je osiągnąć. By poszukiwania zwieńczone zostały sukcesem powinny być prowadzone według jakiegoś planu, mieć strukturę.

Niezwykle rzadko udaje się od razu znaleźć właściwą osobę. Poszukiwania, selekcja konsumują czas, a zwykle menedżerom się spieszy. Nie można zapominać o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy szybkością procesu, a jego jakością. Presja szybkiego zapełniania wakatu może skutkować złą decyzją i zatrudnieniem niewłaściwej, niedopasowanej osoby.

Podobny rezultat jest wysoce prawdopodobny, jeśli cały proces rekrutacyjny będzie spontaniczny, pozbawiony planu. Sporządzenie rzetelnego opisu stanowiska, określenie lejka rekrutacyjnego i zdefiniowanie poszczególnych etapów (ale i odpowiedzialności za nie konkretnych osób) wydatnie porządkuje proces i czyni go bardziej wydajnym. Zatrudnianie bez struktury prowadzi do zatrudniania niedopasowanych kandydatów, co zmniejsza produktywność i zwiększa wskaźnik rotacji.

Podejmowanie decyzji w oparciu o intuicję

Pomimo wysokiej wśród menedżerów świadomości naturalnej ludzkiej skłonności do subiektywnej oceny, wciąż wiele decyzji rekrutacyjnych opiera się na przeczuciach. Szacuje się, że około jedna trzecia szefów twierdzi, że w ciągu pierwszych 90 sekund rozmowy wie, czy zatrudni kandydata, czy nie. Chociaż pierwsze wrażenia są ważne, zdecydowanie nie są wystarczająco silne, aby oprzeć na nich decyzję o zatrudnieniu. Ulegając pierwszemu wrażeniu menedżer uniemożliwia sobie prawdziwe poznanie kandydata i jego zdolności. Zbyt dobre pierwsze wrażenie może spowodować zatrudnienie osoby, która nie ma odpowiednich kwalifikacji, a jedynie „dobrze się sprzedawała” podczas rekrutacji i zdołała oczarować rekrutującego. Natomiast zbyt negatywne pierwsze wrażenie może pogrzebać szansę naprawdę kompetentnemu kandydatowi.

Subiektywizm oceny i stronniczość są najczęściej wymieniane przez kandydatów wśród negatywnych doświadczeń w procesach rekrutacji. Używanie intuicji nie jest zabronione, o ile służy do zbierania faktów (obiektywnych informacji), które potwierdzają, bądź zaprzeczają przeczuciom.

Badanie, które przeprowadzono na Harvardzie pokazało, że selekcja bazująca wyłącznie na wywiadzie menedżera z kandydatem było skuteczne tylko w 14% przypadków. Doświadczony rekruter lub menedżer, który prowadzi rekrutację potrafi skutecznie eliminować myśli związane z pierwszym wrażeniem z procesu rekrutacji. Otwarty umysł, chłodna głowa i bazowanie na faktach, czynią proces selekcyjny skuteczniejszym i równiejszym.

Słabe zaangażowanie menedżera w proces rekrutacji

Często menedżerowie i obsługujący procesy rekrutacji pracownicy HR używają stale tego samego opisu stanowiska, które przygotowali już dawno temu. Nie zważają na to, że rola lub wymagane umiejętności mogły ulec zmianie. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wówczas, kiedy HR pracuje w izolacji, a współpraca z menedżerem nie jest wystarczająco bliska. Może to wynikać z braku doświadczenia lub z częstego wśród menedżerów przekonania, że za rekrutację odpowiadają wyłącznie służby HR, a oni (menedżerowie) włączają się na ostatnim etapie selekcji i podejmowania decyzji. Jeśli jednak od początku procesu brakuje wymiany informacji i konsultacji na temat rzeczywistych obowiązków zawodowych i preferencji kandydata, okaże się, że proces rekrutacji jest nieefektywny, chaotyczny, a w końcu nieskuteczny. Pochłonął pracę i czas, a na końcu wyszło, że poszukiwano niewłaściwej osoby. Do takich sytuacji dochodzi wtedy, gdy menedżerowie nie postrzegają selekcji jako ważnej części swojej odpowiedzialności zawodowej. Wynika to najczęściej z niskiej świadomości i braku przeszkolenia.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Tagi

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.