Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Jak wyznaczać cele? Sprytnie. A może sprytniej? (Jeszcze raz o kryteriach SMART)

Jednym z elementów starej, klasycznej metody zarządzania przez cele (MBO – Managing by Ojectcives), jest wyznaczanie celów. Po co to robić? Twórca tej metody – Peter Drucker stwierdził, że nie możliwe jest zarządzanie, czymś czego nie można zmierzyć. A skoro chcemy coś mierzyć musimy też umieć zdefiniować co to będzie, jak to zmierzymy i w jaki sposób dowiemy się, czy nam się udało to coś osiągnąć.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
2 września 2021

Posiadanie celów bardzo korzystnie wpływa na naszą motywację. Przy wyznaczaniu celów bardzo pomocna jest prosta metoda znana jako SMART.

Czy to narzędzie, wymyślone z górą 60 lat temu, w rzeczywistości przemysłu 2.0, może mieć zastosowanie dziś w dobie cyfrowej obróbki danych i AI?

Czym jest metodologia SMART?

SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację.

Temu właśnie służy metoda SMART – urealistycznia Twoje cele i pomaga zamienić je w konkretne działania. Jeśli dobrze sformułujesz swój cel, to będziesz miał dużo większe szanse na wykonanie go.

Nazwa metody SMART pochodzi od pierwszych liter angielskich słów oznaczających, że cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Każda litera jest skrótem od określonej cechy i tak:

S – pochodzi o Specific – co oznacza konkretny.

Cel musi być szczegółowo opisany – na czym polega realizacja danego zadania (celu), co będzie jego rezultatem, jak zmierzyć ten rezultat oraz kiedy poznamy, że pożądany efekt został osiągnięty.

M – pochodzi od Mesurable – co oznacza mierzalny.

Cel, który nadaje się do zarządzania nim musi być tak sformułowany i określony, aby można było w sposób liczbowy wyrazić stopień jego realizacji lub móc jednoznacznie określić, czy cel został osiągnięty, czy też nie.

A – pochodzi od Achievable – co oznacza osiągalny (realistyczny).

W odniesieniu do zarządzania należy przy formułowaniu celu brać pod uwagę dostępne zasoby lub np. kompetencje pracownika który ma dany cel osiągnąć. Nierealistycznie sformułowane cele powodują, że nie zostaną one osiągnięte. 

W alternatywnych wersjach metodologii SMART zwraca się również uwagę na ambicje w formułowaniu celów. Wówczas trzecia litera akronimu ma rozwinięcie w postaci Abmitious – ambitny. Cel powinien ustawić poprzeczkę odpowiednio wysoko, jednocześnie pozostając w zgodzie z możliwością jego osiągnięcia.

R – pochodzi od Relevant – co oznacza istotność, ważność.

Wykonanie celu czy też jego zaniechanie powinno mieć istotne znaczenie i stanowić określoną wartość – również w odniesieniu np. do pracownika, który cel ów będzie realizował. Oznacza to, że wykonywane działania powinny dawać nam lub organizacji konkretne wartości i być pewnego rodzaju krokiem naprzód.

T – pochodzi od Trackable – co oznacza możliwy do prześledzenia, określenia w czasie.

Z punktu widzenia zarządzania to nic innego jak  określenie deadline: na kiedy ma być wykonane całe zadanie, a na kiedy powinny być gotowe poszczególne jego etapy. Należy bowiem konkretnie sprecyzować, do kiedy powinniśmy osiągnąć zamierzone cele, przez co unikniemy sytuacji odkładania ich na potem. Ustalenie takiego terminu może wpłynąć też na mobilizację do działania.

A może cele da się określić sprytniej?

Istnieje jeszcze wersja rozszerzona metodologii SMART: SMARTER. Przydaje się ona w szczególności w zakresie delegowania zadań przez menedżera. Kolejne litery akronimu mają bowiem następujące rozszerzenia:

E – pochodzi od Exciting – co oznacza ekscytujący.

W ten sposób podkreślony zostaje walor motywacyjny. Osoba przyjmująca do wykonania cel, a później go realizująca, sama powinna postrzegać go w ten sposób. To trudne zadanie dla menedżera. Wymaga zdolności perswazji i dobrej znajomości kompetencji członków swojego zespołu. Oczywiście można zawsze np. dzięki presji wymusić realizację danego celu, nie będzie on jednak posiadał waloru ekscytacji dla pracownika.

R – pochodzi od Recorded – co oznacza zapisany, utrwalony.

Często wierzymy bardziej w to co zostało sformułowane i zapisane. Zapisanie zadania czyni go ważniejszym. Utrwalenie i uwidocznienie celu sprawia, że zaczyna być postrzegany jako ważny. To czyni również zobowiązanie dla pracownika. Uzgodnił cel i zobowiązuje się go zrealizować.

Choć pierwsze użycie akronimu przypisuje się Georgowi T. Doranowi w 1981 r., bezsprzecznie jego duchowym ojcem pozostaje Drucker. Główną zaletą metodologii SMART jest to, że łatwiej zrozumieć cele i zbudować wiedzę o tym: czy i kiedy zostały one zrealizowane.

Zasada poszerzonego SMART (SMARTER) może być szczególnie przydatna menedżerom w formułowaniu celów rozwojowych dla pracowników.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Tagi

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.