Placówka oświatowa Eduwersum

Czego współcześni pracownicy oczekują od środowiska pracy?

Firmy, by przyciągać i utrzymać talenty muszą zadbać o zapewnienie dobrostanu pracowników, to bowiem może mieć decydujący wpływ na to, gdzie ludzie chcą pracować i jak postrzegają swojego pracodawcę.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
23 grudnia 2021

Zjawisko określane jako Wielka Rezygnacja (Great Resignation), które przetoczyło się przez USA w połowie tego roku, jest przykładem znaczącym. Wielu pracodawców zatem zastanawia się: czego tak naprawdę pracownicy oczekują od samego środowiska pracy? Patrząc bardziej wnikliwie: jak różne pokolenia pracowników podchodzą do tego zagadnienia?

Przywództwo oparte na wartościach

Generacje X i starsze pokolenie tzw. Boomersów cenią etyczne podejście w biznesie. Boomersi mają jednak w tym względzie perspektywę o bardziej osobistym charakterze (związaną z konkretnymi osobami). Młodsze pokolenia mają na uwadze szerszy, rzec można uniwersalistyczny, kontekst: dobro ludzkości i całej planety. Jest dla nich istotne to, czy praca, którą wykonują, bądź jej konsekwencje pozytywnie wpływają na ludzi i przyrodę.

Jak wynika z badań Instytutu Gallupa większość Millenialsów oczekuje od liderów otwartości i transparentności. Specjaliści tłumaczą to efektem kryzysu, jaki wystąpił w roku 2008, który był następstwem załamania się rynku kredytów hipotecznych. Takie nagłe tąpnięcie, wbrew zapewnieniom przywódców, że gospodarka rozwija się stabilnie, mocno podkopało ich zaufanie. Dlatego Millenialsi, głównie ci po trzydziestce, wydają się wyznawać zasadę: „ufaj, ale sprawdzaj”. W komunikacji z nimi warto zwrócić uwagę, że oczekują faktów, danych, najlepiej dostarczonych przez niezależne źródła.

Zróżnicowane środowisko pracy

Młodsze pokolenia (Millenialsi, Z-tki) dorastały w świecie, który był znacznie bardziej zróżnicowany niż ich starszych kolegów i koleżanek. Przyczyniła się do tego rewolucja związana z komunikacją wykorzystująca globalną sieć Internet i social media. Oprócz przekazów głównego nurtu, jakim dla Boomesów była telewizja i prasa, pojawiły się i błyskawicznie rozwinęły nowe media. Ich użytkownicy poczuli, że mogą decydować co chcą oglądać, kiedy i jakiego rodzaju przekazy. Ten pluralizm, wpłynął mocno na postawy Millenialsów i młodszych pokoleń. Oczekują szacunku, równości, mają poczucie wolności wyboru, nie tylko w sferze wyborów konsumenckich, ale też w obszarze zawodowym.

Różnorodność, równość, integracja stanowią warunki must have, które według nich musi mieć organizacja. Stanowią podstawą ich osobistej tożsamości. Młodzi ludzie, pomimo swojego niewielkiego często dorobku zawodowego, chcą być doceniani za swój wkład i oczekują szacunku dla wyznawanych przez nich wartości. Specjaliści od Gallupa zauważyli, że nie są to wyłącznie oczekiwania odnośnie kultury organizacji, czy regulaminów. Ma to bowiem bezpośrednie przełożenie na ich codzienne wykonywanie zawodowych obowiązków. Brak szacunku w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich w pracy nie tylko na linii pracownik-przełożony, ale też pracownik-pracownik, rodzi nieufność i negatywnie wpływa na zaangażowanie.

Nie powinno zatem dziwić, że młodsze pokolenia jasno komunikują swoje oczekiwania już na wejściu do organizacji. To właśnie Millenialsi domagają się stworzenia im możliwości rozwoju. Uzależniają od tego decyzję o wyborze pracodawcy. Równie ważna jest dla nich relacja z przełożonym. W ich optyce normą jest, że dobry szef nie tylko dba o nich jako o osoby, lecz również ma na uwadze ich rozwój zawodowy.

Zaufanie

Odpowiednia produktywność jest celem każdego zespołu. Nie da się jej osiągnąć ani utrzymać, bez wzajemnego zaufania. Kiedy członkowie zespołu obdarzają się nawzajem zaufaniem wszystko działa lepiej. Dotyczy to również, a może przede wszystkim szefów. Jeśli pracownicy będą mieli zaufanie do swojego szefa ich zaangażowanie w realizację zadań nie osłabnie, nawet jeśli coś pójdzie nie tak jak zakładali, ponieważ będą mogli uzyskać jego pomoc, albo w razie obaw, czy obiekcji zostaną po prostu wysłuchani.

Zarządzający i właściciele firm muszą uświadomić sobie, że pracownicy doświadczają bezpośrednio ich organizacji poprzez swoich przełożonych. Menedżerowie powinni zdawać sobie sprawę z tego jak ważne jest dla organizacji właściwe dbanie o pracowników, spojrzenie na nich jako na ludzi, a nie trybiki w maszynie. Wielu menedżerów dalekich jest od przyjmowania takiej perspektywy, dlatego ważne jest uświadamianie ich i szkolenie. Te firmy, które w porę zdadzą sobie wagę tych wyzwań i skutecznie przeorientują swoją kulturę organizacji w tym kierunku, mogą zdobyć przewagę w przyciąganiu i zatrzymaniu talentów.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.