Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Jak wybrać dyrektora zarządzającego

Zarząd pewnej spółki stanął przed trudnym zadaniem - obsadzeniem stanowiska dyrektora zarządzającego. Do tego strategicznie ważnego zadania zaproszono zespół konsultantów HR na Szpilkach®. Do ich zadań należało m. in. opracowanie matrycy kompetencji menedżerów oraz zaprojektowanie centrum rozwoju – Development Centre. Oto case study projektu, w którym brali udział konsultacji Eduwersum® dla biznesu.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
29 lutego 2024

Rekrutacja wewnętrzna na stanowisko dyrektora zarządzającego

Zarząd firmy o profilu produkcyjno-handlowym (należący do międzynarodowej grupy kapitałowej) stanął przed wyzwaniem: dyrektor zarządzający otrzymał zadanie uruchomienia nowego zakładu poza Polską (inwestycja typu green field). W związku z tym konieczne stało się obsadzanie tego stanowiska. Postanowiono w pierwszej kolejności poszukać następcy wewnątrz organizacji – wśród dotychczasowej kadry menedżerskiej.

Do tej pory w firma prawie w 80% funkcjonowała w niezmienionym składzie osobowym. W grę wchodziło kilkoro doświadczonych menedżerek i menedżerów liniowych. Jednak funkcja dyrektora zarządzającego wymagała nowych kompetencji. Ze względu na specyfikę działania nie było dotychczas konieczności głębszej weryfikacji kompetencji menedżerów. Szkolenia dotyczyły głownie produktów i procesów, które realizowała spółka. Niezbędnej wiedzy w tym zakresie dostarczała centrala grupy. Zarząd postanowił, że dokona wyboru spośród grupy pięciu menedżerek i menedżerów. Ich kompetencje zostały poddane obiektywnej ocenie zewnętrznej. 

Konsultanci HR na Szpilkach® projektują dedykowane centra rozwoju kompetencji – development centre

Do projektu zaproszono doświadczonych konsultantów HR na Szpilkach®. Ich zadaniem było opracowanie matrycy kompetencji niezbędnych w organizacji oraz późniejsza ich weryfikacja w toku przygotowanego centrum rozwoju kompetencji – development centre. Co ważne, w wyborze poszukiwanych kompetencji brał udział zarząd. Ważną kwestią był aspekt komunikacji tego projektu wybranej grupie osób zaproszonych do wewnętrznej rekrutacji. Zarząd wziął pod uwagę sugestie konsultantów HR na Szpilkach® i zdecydował się na zbudowanie programu rozwojowego w oparciu o mocne strony wszystkich uczestników (nie tylko wybranej osoby, która zostanie wskazana do objęcia funkcji dyrektora zarządzającego). 

Jak sprawiedliwie i zgodnie z prawem dobierać osoby, które dotknie redukcja zespołu? Czy HR ma narzędzia, które będą wspierać transformację? Czy pomogą w tym zewnętrzni eksperci? Sprawdź case study >

Jak wybiera się dyrektora zarządzającego? Matryce kompetencji i testy psychometryczne to nie wszystko

Po opracowaniu matrycy kompetencji zaprojektowano centrum rozwoju – development centre, które pozwoliło w sposób wieloaspektowy i obiektywny, poprzez zadania symulacyjne (indywidualne i grupowe), uzupełnione odpowiednio dobranymi testami psychometrycznymi, zgromadzić bogaty materiał. Na podstawie obserwacji zachowań i wyników kwestionariuszy konsultanci HR na Szpilkach® przygotowali indywidualne raporty określające obszary mocne i te, w których pojawiały się deficyty. Skupiono się też na indywidualnych wskazówkach rozwojowych. Każdy z uczestników odbył sesję informacji zwrotnej. Development nie wykazał głębszych deficytów. Do ostatniego etapu wyłaniania nowego dyrektora zarządzającego, zdecydowano się zaprosić dwie osoby. Ostatecznie wybrano najlepszego kandydata i firma przystąpiła do pracy nad dalszym rozwojem grupy menedżerów. Zaproponowano szkolenia i sesje rozwojowe w postaci coachingu indywidualnego. 

Wybór dyrektora to nie casting. To rozwojowe ćwiczenie dla kandydatów

Kluczowym w powodzeniu projektu okazało się przekonanie menedżerów, że jego istotą nie jest tylko weryfikacja kompetencji i wyłonienie najlepszego, ale rozwój indywidualny każdego z nich. Od początku jasno przedstawiano cele całego procesu. Zaangażowanie zewnętrznej firmy – HR na Szpilkach®, pozwoliło rozwiać obawy obydwu stron i zapewniło obiektywizm oceny.

Badanie potencjału menedżerskiego jest jednym z wielu obszarów, w których doświadczeni konsultacji HR na Szpilkach®, od wielu lat, wspierają biznes. Porozmawiajmy o tym, jak możemy wzmocnić Twój zespół i Twoją firmę!

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.