Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Jakie cechy przydadzą się liderom na czasy po pandemii?

Pandemia koronawirusa pokazała dobitnie, że zmiany o dużej, niespotykanej dotąd skali, mogą przyjść nieoczekiwanie zamykając na wiele miesięcy całe gospodarki i wysłać rzesze ludzi do pracy zdalnej. Dobrze oddaje to znany powszechnie akronim VUCA: niepewność, złożoność, niejednoznaczność i obniżone zaufanie.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
25 sierpnia 2021

Liderzy i ich pracownicy powoli oswoili się z COVID-19, choć nie został on jeszcze pokonany. Mobilizacja przywódców i całych zespołów, która dawała napęd w początkowym okresie, wydaje się osłabiać, bo wirus stał się częścią codziennego życia. To, w jaki sposób liderzy zmierzą się z kolejnymi wyzwaniami nabiera teraz większego znaczenia. Jakie zatem są oczekiwania wobec liderów?

Przede wszystkim autentyzm

Kolejny rok pandemii wymaga od przywództwa jeszcze większej regularności i dyscypliny w podstawowych praktykach. Muszą oni utrzymać osobistą wydajność. Plusem jest to, że posiadają już wiedzę o tym co działa i się sprawdziło. Potrzebne jest jednak utrzymanie tego i wzmocnienie. Pomocny jest autentyzm. Koncepcja autentycznego przywództwa, w ciągu ostatniego roku bardzo zyskała na znaczeniu. Liderzy muszą być najbardziej autentyczni, a uczciwość i przejrzystość stanowią podstawę, na której budować można zaufanie zespołu. Ci z liderów, którzy mieli już duże zaufanie w swoich zespołach, najlepiej przeszli próbę ognia związaną z pandemią. Jednak wyzwaniem będzie dalsze otwarte okazywanie zaufania swoim pracownikom podczas pracy z domu i w nadchodzącym hybrydowym modelu pracy. Kluczowe będzie wyznaczanie sensownych celów członkom zespołu, które włączą się we wspólny cel. Wciąż przecież mamy do czynienia z dużą niepewnością.

Kompetencje miękkie

Według badań prowadzonych regularnie przez Michaela Leimbacha najbardziej priorytetowymi umiejętnościami lidera są: komunikacja i umiejętność coachingu. W grupie pożądanych przez pracowników kompetencji są też różnorodność i włączenie (Diversivity and Integrity). Ma to wyraźny związek z kwestiami sprawiedliwości społecznej, które stały się ważne dla ludzi. Wśród innych umiejętności, które mają coraz większy priorytet, wyróżniają się umiejętności interpersonalne, motywowania innych oraz branie przez liderów odpowiedzialności.

Bardzo ważne dla liderów są umiejętności związane z rozpoznawaniem emocji (także własnych). Świadomy lider posiada jasny ogląd własnych wad i zalet. To pozwala mu zachować pewność siebie, nawet w sytuacji niepewności. Rola lidera, wymaga wskazywania zespołowi właściwego kierunku. Podstawą do tego jest własna postawa i postępowanie zgodnie z określonymi zasadami. Oznacza to, że jeśli lider oczekuje od swoich pracowników określonych postaw i aktywności, sam musi się takimi wykazywać. Stąd bardzo ważne są kompetencje miękkie. Braki w tym obszarze mogą być dużą przeszkodą w budowaniu zaufania, zaangażowania zespołu, co w konsekwencji przełoży się na spadek efektywności.

Optymizm pomocny w trudnych czasach

Nie mniej ważnym wyzwaniem dla liderów jest postawa optymizmu w obliczu bardzo trudnych realiów. Przywódcy muszą być czujni, by nie przeoczyć zbiorowych osiągnięć. To szczególnie ważne w obliczu konieczności stawienia czoła poważnym niepowodzeniom a czasem nawet cierpieniom ludzi. Dlatego liderzy na wszystkich poziomach organizacji muszą pamiętać o celebrowaniu przykładów zaradności zespołów i postaw. Wszak wspólne pokonywanie przeszkód cementuje zespół.

Liderzy mają trudną rolę, ponieważ to oni często komunikują te złe wiadomości i dane. Szczególne istotne w tym kontekście jest zachowanie równowagi między trudnymi realiami a możliwościami. Ważne by komunikaty nie akcentowały wyłącznie tych ciemniejszych stron a pozwalały na wprowadzenie akcentów optymizmu.

Tradycyjne podejście głosi, że jedynym wskaźnikiem sukcesu są wyniki ekonomiczne. Jednak samo skupianie się na celu może doprowadzić do utraty z pola widzenia tego, co określa się mianem dobrostanu pracowników. Pominięcie tego aspektu przez przywódców może wyraźnie wpłynąć na postawy pracowników, co przełoży się na słabszą wydajność, a zatem i ostateczny wynik ekonomiczny. Liderzy muszą rozumieć, że cele są realizowane pracą wielu rąk. Przywódca – wizjoner nie traci upragnionego celu z oczu, jednak współpracownicy są tylko ludźmi i mogą mieć swoje chwile słabości. Wyrozumiałość i zrozumienie zamiast pryncypialności może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i lojalności. Jednak bez umiejętności miękkich i empatii u lidera może być z tym trudno.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.