Placówka oświatowa Eduwersum

Jak masowy będzie powrót do biur po pandemii?

Choć zapowiadana jest kolejna fala pandemii, firmy nie zamierzają kontynuować zdalnego trybu pracy. Jak wynika z badania Manpower Group odsetek firm planujących powrót do biur wynosi 88%! Inne badanie (PwC) zwraca uwagę, że największą chęć na pracę w biurze wykazują przedstawiciele top menedżmentu.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
26 sierpnia 2021

Zwykli pracownicy mają w większości odmienne zdania. Co zatem mogą zrobić firmy, by dojść do kompromisu z pracownikami?

Pracodawcy vs. pracownicy – różne oczekiwania

Właściciele i zarządzający firmami wychodzą z założenia, że odradzający się po pandemii rynek daje możliwości szybkiego odrobienia strat z ubiegłego roku. Wielu z menedżerów jest przekonanych, że realizacja zadań z domu ma niekorzystny wpływ na pracowników, a przede wszystkim odbija się na jakości pracy zespołowej, co ma przełożenie na spadek produktywności. W tym kontekście trzeba przypomnieć, że do tej pory powstało mało wiarygodnych badań uwzględniających kontekst czasowy porównując zdalną pracę w warunkach lockdownu i „normalnych” czasach.

Ogromny wpływ na produktywność i godziny spędzone przed komputerem miało z pewnością zamkniecie szkół i przedszkoli. Nauka zdalna dzieci w domu na pewno nie sprzyjała skupieniu na pracy. Tą trzeba było często nadrobić później. Z drugiej strony, niezaprzeczalnie praca z domu przyczynia się do osłabienia relacji, ale wymaga też większego zaufania do pracownika. Dążenie do powrotu do biur ze strony menedżerów wydaje się wiązać z ich skłonnością do większej kontroli tego co robią pracownicy.

Oczywiście zupełnie inaczej widzą te zagadnienia pracownicy. Aż 54% zadeklarowało, że gotowi są na zmianę pracy, jeśli obecny pracodawca nie pozostawi im możliwości wyboru tego, gdzie i kiedy będą pracować (badania EY). Głównie chodzi tu o model hybrydowy – częściowo w biurze, częściowo zdalnie. Cały tydzień pracy wyłącznie w biurze deklarowało tylko 22% badanych.

Jak zachęcić pracowników do powrotu?

Prawie półtora roku pracy zdalnej powinno uświadomić zarówno pracownikom jak i pracodawcom, że pracować zdalnie można też efektywnie, co więcej ten spory przecież okres pozwolił na w miarę szczegółowe rozpoznanie wszystkich wad i zalet pracy z domu. Dążenie do zupełnego powrotu do biur przez pracodawców wydaje się zrozumiałe, muszą oni jednak zdać sobie sprawę, że czas, który upłynął doprowadził do zmiany nawyków. Wielu pracowników przewartościowało również swoje priorytety. Dlatego nie bez przyczyny tyle mówi się o worklife ballance i wellbeingu.

W skutecznym przekonaniu i przyciągnięciu do biur pracowników idą wspólnym frontem pracodawcy i zarządzający biurami. W dużej mierze dotyczy to dużych firm i korporacji. Powierzchnie biurowe są aranżowane na nowo, w sposób bardziej przyjazny, pozwalający na większą integrację i z myślą o dobrym samopoczuciu pracowników. Wśród pomysłów wymienia się organizowanie wspólnych posiłków, oglądanie meczów. Korporacje gotowe są oferować swoim pracownikom pakiety zniżek w prywatnych przedszkolach.

Planując powroty do biur pracodawcy powinni pamiętać o tym, że jednak cały czas mamy do czynienia z pandemią. Sposobem na minimalizację ryzyka zakażeń w miejscu pracy jest ograniczenie liczby osób, które w danym dniu pracują w biurze. Rozwiązanie to wiąże się z wprowadzeniem modelu hybrydowego i wymaga dobrego planowania oraz sprawnego systemu rezerwacji, by było wiadomo, kto którego dnia przychodzi i przy którym biurku pracuje.

Warto uwzględniać potrzeby pracowników

Ważną dla pracowników kwestią, często traktowaną jako drugorzędną, jest czas dojazdu do pracy. Okazuje się, że chęć do powrotu do biura wiąże się z odległością i czasem dojazdu. Najchętniej do biur wróciliby pracownicy, którym dojazd zajmuje do 15 minut. Wraz ze wzrostem czasu dojazdu odsetek zwolenników pracy w biurze maleje. Wśród tych, co muszą dojeżdżać więcej niż 1,5 h tylko co piaty z badanych pracowników ma ochotę na powrót do stacjonarnej pracy w biurze (badanie wykonała firma Kincentric).

Pracodawcy powinni mieć świadomość, że zbyt duża presja na całkowity powrót do biur, bez uwzględnienia oczekiwań pracowników może się okazać taktyką przeciw skuteczną. Na rynku pracy w wielu obszarach obserwujemy stałą walkę o talenty. Organizacje, którym udało się poukładać organizację pracy w swoich firmach i wyciągnąć wnioski oparciu o analizę zalet i ciemnych stron pracy zdalnej, z pewnością będą mogli zaproponować swoim pracownikom bardziej elastyczne rozwiązania i zyskają przewagę konkurencyjną w walce o talenty.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.