Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Jak dobierać ludzi do zespołów, by osiągać najlepsze efekty?

W erze cyfrowej kluczem do sukcesu staje się nie tylko techniczna wiedza, ale również umiejętność skutecznego dobierania ludzi do zespołów. Jak podejście do rekrutacji oparte na kompetencjach miękkich może zrewolucjonizować całą organizację? W artykule z serii „Przychodzi HR do Zarządu” zwracamy uwagę na wykorzystanie narzędzia Style Myślenia FRIS® w budowaniu efektywnych zespołów.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
26 października 2023

W dynamicznie rozwijającym się start-upie technologicznym z Pomorza funkcjonowały trzy zespoły projektowe. W przeciągu ostatniego półrocza w jednym z nich doszło do dużych zmian. Połowa pracowników choć pozostała w organizacji, zdecydowała się zasilić inne zespoły… Pracownicy tłumaczyli to tym, że preferują inny charakter realizowanych zadań. Nie było też, a tak początkowo przypuszczali szefowie, uwag do kierownika tego zespołu. Jego styl przywództwa i zarządzania projektami był oceniany wysoko. Wyglądało na to, że ludzie po prostu woleli realizować inne zadania. Postanowiono zatem przyjrzeć się bardziej szczegółowo rodzajowi projektów, zwłaszcza, że były one oczkiem w głowie zarządzających, którzy wiązali z nimi niemałe nadzieje. Pod lupę wzięto także kryteria doboru i selekcji zatrudnianych ludzi.

Dane branżowe: Czy pracownicy naprawdę są odpowiednio dobrani do swoich ról?

Według danych Randstad, aż 84% szefów i speców od HR jest przekonanych, że pracownicy w ich firmach wykonują pracę zgodną z kwalifikacjami. To oczywiście potwierdzałoby tezę, że dobrze i właściwie dobierają ludzi do stawianych przed nimi zadań, a sito selekcyjne jest odpowiednio gęste. Z drugiej strony, według badania Work Monitor, aż 42% pytanych pracowników stwierdziło, że odczuwa niedopasowanie do obecnego stanowiska. W jakim więc stopniu pracodawcy rozpoznają rzeczywisty potencjał zawodowy, by zatrzymać w organizacji tych najlepszych? Jeszcze inne światło na pożądane kompetencje pracowników rzuca badanie zrealizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wchodzącym na rynek absolwentom, według pracodawców, najbardziej brakowało umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością. Pożądane umiejętności w zakresie wiedzy i kompetencji cyfrowych były oceniane wysoko.

Rola kompetencji miękkich w projekcie innowacyjnym

Wróćmy do naszego start-upu. Jeden ze współzałożycieli, który wziął na siebie odpowiedzialność za relacje z pracownikami i szeroko pojęty HR, postanowił bliżej przyjrzeć się sprawie. Oprócz rozmów z pracownikami, którzy zmienili zespół, wziął również na tapet proces pozyskiwania pracowników i ich selekcję.

Okazało się, że proces doboru ludzi do organizacji był zorientowany wyłącznie na odkrywanie i badanie zdolności ściśle technicznych, inżynierskich, stosunkowo łatwych do zweryfikowania przez szefów projektów. W mniejszym stopniu i głównie w oparciu o intuicję, czyli wyczucie rekrutującego menedżera były badane miękkie kompetencje kandydatów.

Zespół, który opuścili pracownicy zajmował się w dużej mierze odkrywaniem nowych rozwiązań dla klientów, co wiązało się z jednej strony ze ścisłą komunikacją z nimi, a z drugiej koniecznością kreatywnego podejścia do problemu i często eksperymentowania czy dane rozwiązanie zadziała. Inżynierowie i programiści w przeważającej większości preferowali konkretne i jasno zdefiniowane zadania, które mieli wykonać. Problemem dla nich była pewna, jak to nazwali: „nieokreśloność” i „niekonkretność” zadań a także ryzyka jakie wiążą się z eksperymentowaniem.

Czy umiejętności miękkie zapewnią nam przewagą w starciu z AI? Przeczytaj więcej w branżowym Magazynie HR na Szpilkach®

Wykorzystanie metody Style Myślenia FRIS® w zrozumieniu pracowników

Na szczęście współwłaściciel start-upu przypomniał sobie o konsultancie HR, z którym kiedyś współpracował i postanowił zasięgnąć jego rady w kwestii doboru ludzi do zespołów. Postanowiono popracować z narzędziem, które pomoże w pierwszym kroku zbadać styl poznawczy pracowników, a potem, w oparciu o indywidualne wyniki, zrobić mapę potencjału całego zespołu i zestawić to z projektami i zadaniami jakie są realizowane w organizacji. Wykorzystano polskie rozwiązanie Style Myślenia FRIS®, które pozwala określić różnice w sposobach myślenia i rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, a także preferowany sposób komunikacji badanych. Po badaniu indywidualnym i konsultacjach z trenerem, zorganizowano warsztat dla całego zespołu, podczas którego omówiono wyniki i skupiono się na ich implikacjach w realizacji codziennych zadań.

Metodologia FRIS® ujawnia i bazuje na silnych stronach badanych. Proces FRIS® jest bardzo przydatny w ocenie potencjału zespołu. Pomaga odkryć na jakich etapach przedsięwzięcia mogą pojawić się trudności i jakiego rodzaju wsparcie może być potrzebne.

Osobiste zaangażowanie liderów – klucz do sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ważnym elementem, który zadecydował o powodzeniu projektu było osobiste zaangażowanie w niego współwłaścicieli start-upu. Najpierw testowo poddali się badaniu stylów myślenia, a potem czynnie uczestniczyli w warsztatach. Pozwoliło to organizacji odkryć swoje silne strony i potencjał jaki drzemie w pracownikach i całych zespołach. Zmieniła się także znacząco filozofia budowania zespołów projektowych oraz dobór ludzi do organizacji. Zaczęto zwracać uwagę na kompetencje miękkie, zdefiniowano potrzeby w tym zakresie i co będzie badane podczas rekrutacji.


Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.