Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Przychodzi HR do Zarządu: Roczna ocena do lamusa? Jak firma udoskonaliła komunikację i motywację pracowników

Firma stanęła przed wyzwaniem związanym z ocenami pracowników. Po uruchomieniu badania satysfakcji pracowników zarząd i HR musieli zmierzyć się z niezadowoleniem zespołu.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
28 marca 2024

Co robić, gdy badanie satysfakcji pracowników ujawnia niezadowolenie?

Podkarpacka firma o profilu produkcyjno-handlowym zatrudniająca ok. 450 osób, zarządzana właścicielsko, stanęła przed wyzwaniem związanym z ocenami pracowników. Po uruchomieniu nowatorskiego (dla tej organizacji) badania satysfakcji pracowników zarząd i HR musieli zmierzyć się z niezadowoleniem pracowników z funkcjonujących dotychczasowych praktyk oceny. W zgodnej opinii zatrudnionym brakowało częstszego kontaktu z ich przełożonymi, w szczególności wartościowej informacji zwrotnej. Funkcjonujący system oceny rocznej uznany został za nieefektywny i demotywujący. Okazało się, że ustalone cele roczne były weryfikowane raz do roku, a ich stan w trakcie realizacji nie był przedmiotem zainteresowania przełożonych. Doceniono, że ocena wpływała na awanse i podwyżki, jednak w odbiorze pracowników nie była odzwierciedleniem ich wkładu przez cały okres, a raczej opierała się na intuicji kierownika i bazowała na stażu pracy, wiedzy fachowej lub dobrym wrażeniu jakie wywierali na swoich szefach niektórzy pracownicy. Szefowa HR od razu powiązała to ze zwiększoną rotacją pracowników, z którą od jakiegoś czasu zaczęła borykać się firma.

Co na to teoria? Co jest celem ocen okresowych?

Teoria mówi, że głównym celem oceny pracownika jest jego rozwój i docenianie mocnych stron. Dokonywana jest na bazie listy kompetencji i/lub wartości firmy, z uwzględnieniem danych liczbowych (obiektywizm). Ocena zatem powinna stanowić system służący organizacji do kształtowania określonych pozytywnych zachowań między ludźmi oraz ułatwiać komunikację (w obydwu kierunkach) pomiędzy pracownikiem a przełożonym.

Dobrze zbudowany system oceny motywuje pracowników, wyznacza kierunki rozwoju i ścieżki awansu.

Co pokazują badania? Czy oceny okresowe to strata czasu?

Jak pokazały ciekawe badania Magdaleny Gębczyńskiej z Politechniki Śląskiej ponad ¾ badanych pracowników reprezentujących sektor MŚP wskazało, że kryteria oceniania w ich organizacjach nie są dopasowane do stanowiska pracy i zadań na nim realizowanych (próba 67 firm z terenu Śląska).

Kiedy globalna firma Adobe przeanalizowała odpowiedzi półtora tysiąca swoich pracowników (w tym również menedżerów), okazało się, że prawie dwie trzecie uznało, że oceny pracowników to przestarzałe rozwiązanie i strata czasu. Aż 61 proc. badanych przyznało, że są skłonni zmienić pracę, gdyby tylko nie było w niej ocen pracowników. 47 proc. ankietowanych, stwierdziło, że ocena zmotywowała ich do poszukania nowej pracy. W Adobe zrezygnowano z rocznej oceny pracowników.

Nowe pokolenia na rynku pracy domagają się bieżących informacji zwrotnych na temat efektów swojej pracy i związanych z tym nagród.

Wyniki analiz PwC “NextGen: A global generation study” oraz Deloitte “Reinventing Performance Management”

Analizy firmy Textio z roku 2023 pokazały, że pracownicy, którzy otrzymali nieprzydatne lub niejasne informacje zwrotne, byli bardziej skłonni do opuszczenia organizacji w następnym roku. Pracownicy, którzy otrzymali informację zwrotną niskiej jakości, byli aż 63% bardziej skłoni opuścić organizację niż pozostali. Niezależnie od tego, czy ich wynik był wysoki, średni czy niski.

Jak zatrzymać talenty w firmie inżynierskiej? Sprawdź na przykładzie studium przypadku wdrażania programów rozwoju umiejętności miękkich >

Co można zrobić? Zapytać zespół o to, jak chciałby być oceniany…

Po rozmowach z pracownikami i menedżerami zdecydowano się na zmianę systemu ocen, w którym akcent zostanie położony na udrożnienie komunikacji na linii pracownik-przełożony, zwłaszcza w obszarze konstruktywnego feedbacku. Powołano zespół projektowy złożony z pracowników, menedżerów i HR. Do współpracy zaproszono zewnętrznych konsultantów. W pierwszym kroku zorganizowano i przeprowadzono warsztaty robocze, na których wspólnie wypracowano założenia systemu. Pracownicy wszystkich szczebli mogli zaprezentować swoje potrzeby i oczekiwania. Zespół wydał również rekomendacje co do konieczności opracowania instrukcji obsługi systemu zarówno dla ocenianych i oceniających. Ważną rekomendacją, która szczególnie ucieszyła szefową HR, były warsztaty z zakresu konstruktywnej informacji zwrotnej oraz przeprowadzenia rozmowy oceniającej dla kierowników.

Zarekomendowano kwartalny tryb rozmów oceniających, jednak była to opcja, a nie konieczność. Zaleceniem obligatoryjnym były spotkania minimum co pół roku. Pozostawiono do rozstrzygnięcia kierownikom ostateczne uzgodnienie ze swoimi zespołami, co do częstotliwości spotkań. To rozwiązanie zostało zaakceptowane i dobrze przyjęte przez pracowników. Wspólnie z konsultantami opracowano ankiety rozmów uwzględniające obszary oceny, biorąc pod uwagę wyznaczone przez zarząd wyzwania biznesowe. Przy okazji dokonano rewizji kluczowych kompetencji, umiejętności koniecznych dla realizowania zadań wynikających z poszczególnych funkcji pracowników. Wybrano i przetestowano narzędzie informatyczne wspomagające ocenę, agregujące dane, które zapewniło komunikację i wgląd w postępy.

Dodatkowym elementem pozytywnym, jaki wystąpił od razu okazało się zaangażowanie pracowników, którzy wzięli udział w opracowywaniu systemu. Stali się oni naturalnymi ambasadorami i promotorami zmian. W pierwszym półroczu funkcjonowania nowego systemu znacząco wzrosło zaangażowanie pracowników a wskaźnik rotacji się obniżył.

Projektowanie systemów ocen okresowych jest jednym z wielu obszarów, w których doświadczeni konsultacji HR na Szpilkach®, od wielu lat, wspierają biznes. Porozmawiajmy o tym, jak możemy wzmocnić Twój zespół i Twoją firmę!

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.