Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zarządzanie ryzykiem HR a zastosowanie sztucznej inteligencji, czyli compliance w firmie

Wszystko co HR musi wiedzieć o zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji w firmach. Sprawdź, czym jest compliance i jakie są kluczowe kierunki rozwoju AI w kontekście identyfikowania ryzyk i zapobiegania naruszeniom.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
2 lutego 2024

Zgodność, czyli czym jest compliance w firmach

W procesach biznesowych wielu organizacji coraz częściej wykorzystywane są narzędzia powstałe na bazie generatywnej sztucznej inteligencji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego kluczowe jest, by zastosowanie AI w firmach odbywało się w sposób kontrolowany i świadomy. 

Compliance to: zastosowanie się, stosowanie się, podporzadkowanie się.  

W środowisku biznesowym, na płaszczyźnie firmy, przedsiębiorstwa, compliance to zbiór przepisów, uregulowań, procedur i rozwiązań zapewniających funkcjonowanie podmiotu zgodnie z przepisami prawa. Wynikać mogę one z kodeksu cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego. Compliance to także identyfikacja ryzyk i przeciwdziałanie nim oraz raportowanie potencjalnych zagrożeń. 

Czym zajmuje się specjalista compliance?

Rolą samodzielnego specjalisty lub działu ds. zapewnienia zgodności jest:

 • minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności firmy
 • identyfikacja ryzyk i zapobieganie naruszeniom
 • wyeliminowanie i przeciwdziałanie procesom zachodzącym w organizacji, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi – również na płaszczyźnie norm etycznych i społecznych. 

Czy sztuczna inteligencja to nowa maszyna parowa?

Z pomocą może przyjść zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w procesach biznesowych związanych z compliance. De facto, w swojej najprostszej formie, AI funkcjonuje w firmach od wielu lat w postaci np. automatyzacji, wykonywania cyklicznych i powtarzalnych obliczeń/zapytań w systemach informatycznych, czy też w robotach przemysłowych.  

Wraz z postępem technologicznym, rozwój AI wszedł na wyższy poziom. Ostatnie miesiące to już kolejne, bardziej zaawansowane rozwiązania w postaci m.in. Chat GPT 3.5 i 4.0, a już mówi się o 4.5 czy nawet 5.0. Dziś AI może m.in: 

 • poprowadzić rozmowę, 
 • prowadzić pojazdy, 
 • tworzyć treści, 
 • tworzyć melodie, 
 • tworzyć obrazy, 
 • diagnozować i wspomagać leczenie (ChatGPD). 

AI Act: Nowe ramy prawne dla sztucznej inteligencji w Europie

Korzystanie z narzędzi AI jest dużym wsparciem, ale równocześnie, niesie za sobą ryzyko. Ważne jest, by korzystanie z nowoczesnych technologii odbywało się to w sposób kontrolowany. W Unii Europejskiej trwają prace nad AI Act, który ma ustanowić: 

 • ramy prawne dla korzystania z AI, 
 • określić wymogi dla systemów AI, 
 • wskazać zakazane praktyki dla systemów AI, 
 • ryzyka i obowiązki spoczywające na operatorach systemów AI. 

A jaka w tym rola compliance? To przede wszystkim dostosowanie wewnętrznych procedur obowiązujących w firmie do ryzyka stwarzanego przez określone działania związane z AI. To szukanie punktu równowagi między ograniczaniem ryzyka, a zachęcaniem do innowacyjności i odpowiedzialnego rozwoju. Wśród zalet takiego podejścia wymienia się m. in. możliwość wczesnej interwencji regulacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu wymogów dotyczących dostosowania się do korzystania z AI. 

Raport EY – jak polskie firmy wdrażają AI 

Zgodnie z raportem „Raport EY – jak polskie firmy wdrażają AI” opublikowanym 10 stycznia 2024, wdrożenie AI w Polsce jest na bardzo różnym poziomie. Najczęściej wykorzystywane jest w obszarze obsługi klienta i sprzedaży, odpowiednio 50% i 40%, a w obszarze compliance to zaledwie 6%. W raporcie czytamy, że 93% spośród ankietowanych firm w ciągu najbliższych 18 miesięcy planuje znacznie zwiększyć wydatki na wdrożenie AI związane z usprawnieniem procesów wewnętrznych, czyli w obszarze compilance

Prawa autorskie, czyli kierunki rozwoju AI w kontekście compliance

Na ten moment brak regulacji prawnych przystających do rzeczywistości. Jedynym aktem prawnym, który (teoretycznie) mógłby stworzyć ramy dla zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w obecnym brzmieniu obowiązująca od 6 grudnia 2022 roku. Niestety, nijak ma się ona jednak do możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, gdyż rezultat powstały za pomocą sztucznej inteligencji nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy. 

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Praca z narzędziami sztucznej inteligencji ma pewne ryzyko. To człowiek ma pomysł, a AI tworzy na podstawie danych wgranych do systemu. Dane te zostały stworzone lub wygenerowane przez inne systemy lub osoby trzecie. Tak powstałe dzieło może naruszać prawa osób trzecich, o czym trzeba pamiętać. 

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Tagi

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.