Placówka oświatowa Eduwersum

Czy udział w świątecznym spotkaniu firmowym jest obowiązkowy?

Czy uczestnictwo w firmowych spotkaniach integracyjnych organizowanych w dni wolne od pracy jest obowiązkowe? Jakie konsekwencje mogą spotkać pracowników za niestawienie się? Artykuł zgłębia kluczowe aspekty prawne dotyczące pracy w niedziele, w tym w świątecznych spotkaniach organizowanych przez pracodawców. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki mają pracownicy oraz pracodawcy w świetle obowiązujących przepisów, w tym Kodeksu pracy i ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
15 grudnia 2023

Czy udział w firmowym spotkaniu integracyjnym w dni wolne jest obowiązkowy?

Organizowanie spotkania firmowego w dni wolne od pracy wzbudza wiele emocji. Pracownicy zastanawiają się – czy udział w świątecznej imprezie integracyjnej jest obowiązkowy? Jakie potencjalne konsekwencje grożą za niestawienie się na zorganizowanej przez pracodawcę imprezie integracyjnej? Bywa i tak, że pracodawca organizuje event dla swoich klientów i zleca swoim pracownikom pracę w ramach organizowanej w niedzielę imprezy dla klientów firmy.

Pracodawca nie może polecić swoim pracownikom pracy w ramach organizowanej w niedzielę świątecznej imprezy.

Organizacja imprez i wydarzeń w niedzielne dni wolne – przepisy i wyjątki

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy z 10.01. 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także zakaz powierzania pracownikom w takie dni wykonywania pracy oraz wykonywania czynności związanych z handlem nie obowiązuje w sytuacji, gdy w placówkach handlowych organizowane są imprezy okolicznościowe, tematyczne lub sportowo-rekreacyjne. Także gdy są one zlokalizowane w centrach targowych.

Świąteczne prezenty dla pracowników? Sprawdź, z czego na pewno zrezygnować!

Praca w niedzielę na festynach i jarmarkach – kiedy jest dopuszczalna?

Z powyższego wynika, że praca w niedzielę jest dopuszczalna w wybranych miejscach. Są to placówki funkcjonujące tylko w czasie trwania festynu, jarmarku, imprezy okolicznościowej, tematycznej lub sportowo-rekreacyjnej i nieprowadzących handlu poza tymi wydarzeniami. 

Udział w imprezach integracyjnych w weekend: obowiązkowy czy nie?

Z kolei, udział w imprezie integracyjnej organizowanej w weekend nie powinien być obowiązkowy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę przepis art. 100 § 1 Kodeksu pracy, na podstawie którego pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę. 

Pracownik na spotkaniu integracyjnym – obowiązki i prawa

Należy podkreślić, że w czasie spotkania integracyjnego pracownicy nie pozostają w dyspozycji pracodawcy. Nie świadczą wtedy pracy – chyba, że pracownicy wykonują pracę w dniu wolnym od pracy w trakcie imprezy. Pracownicy uczestniczący w spotkaniu integracyjnym w dniu wolnym od pracy nie mogą żądać w zamian innego dnia wolnego. Czas takiego spotkania oraz czas spędzony na powrocie z niego nie są czasem pracy tych pracowników.

Jak przetrwać świąteczne spotkanie firmowe z godnością? Przeczytaj porady!

FAQ, czyli pytania i odpowiedzi o udział w firmowych spotkaniach świątecznych

Czy udział w imprezie integracyjnej organizowanej w weekend jest obowiązkowy?
Udział w takiej imprezie zazwyczaj nie jest obowiązkowy, lecz zależy to od specyfiki umowy o pracę i wewnętrznych regulaminów firmy. Ze względu na relacje koleżeńskie i szacunek do osoby zapraszającej, warto wziąć udział w wydarzeniu.

Jakie konsekwencje grożą za niestawienie się na imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę?
Konsekwencje mogą być różne, ale zazwyczaj brak udziału w imprezie integracyjnej nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji prawnych. Oczywiście należy zweryfikować czy nie narusza to bezpośrednio warunków umowy o pracę. Z punktu widzenia “kapitału społecznego” budowanego poprzez nawiązywanie relacji w firmie, warto jednak rozważyć korzyści wynikające z udziału.

Czy pracodawca może zlecić pracę w niedzielę podczas świątecznego spotkania?
Tak, praca w niedzielę jest dopuszczalna w przypadku imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, które nie prowadzą handlu poza tymi wydarzeniami.

Czy pracownicy uczestniczący w spotkaniu integracyjnym w dniu wolnym mogą żądać innego dnia wolnego w zamian?
Nie, czas spędzony na spotkaniu integracyjnym oraz na powrocie z niego nie jest czasem pracy. Pracownicy nie mogą domagać się innego dnia wolnego w zamian.

Czy pracę w trakcie imprezy firmowej w dzień wolny należy traktować jako czas pracy?
Tak, jeśli pracownik wykonuje pracę w trakcie imprezy firmowej w dzień wolny, uznajemy to za czas pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.