Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Kiedy warto skorzystać z przerywanego systemu czasu pracy?

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem przerywanego czasu pracy w Twojej firmie? Poznaj definicję, korzyści oraz wyzwania związane z tym systemem. Dowiedz się, czy jest to idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
15 września 2023

Definicja przerywanego systemu czasu pracy

Przerywany czas pracy jest szczególnym rodzajem systemu czasu pracy, który polega na wprowadzeniu rozkładu czasu pracy przewidującego przerwę w pracy. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy i może trwać maksymalnie aż pięć godzin w ciągu dnia.

Zgodnie z art. 139 Kp, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, system przerywanego czasu pracy może być stosowany według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy. Oznacza to, że przerwa ta nie powoduje obniżenia wymiaru dobowego czasu pracy ani wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Wspomniana przerwa nie może przekroczyć 5 godzin w danym dniu pracy, przy czym długość przerwy w poszczególnych dniach może być różna. 

Za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

Jaki rodzaj pracy uzasadnia wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy?

Przede wszystkim taki rodzaj działalności, w której występują okresowe braki zapotrzebowania na pracę zatrudnionych przez nich pracowników. Przykładem takiej pracy może być praca ekspedientów w sklepach, obsługi hoteli, kucharzy i kelnerów, czy też osób sprzątających.

Jakie warunki należy spełnić, aby wprowadzić w firmie przerywany system czasu pracy?

Przerywany czas pracy może być wprowadzony, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 1. jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. 
 2. rozkład pracy jest z góry ustalony.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez pojęcie „z góry ustalony rozkład czasu pracy”. Można przyjąć, że warunek taki spełnia rozkład czasu pracy ustalony na dany okres rozliczeniowy w ramach którego:

 1. stosowana jest tylko jedna przerwa w ciągu doby nie przekraczająca 5 godzin dziennie,
 2. przerwa wynagradzana jest w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju, czyli wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a dopiero w sytuacji jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

Wymóg zapewnienia wynagrodzenia za czas przerwy nie dotyczy pracownika zatrudnionego przez pracodawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. Pracownikowi takiemu wynagrodzenie może przysługiwać tylko wtedy, gdy wynika to z umowy o pracę.

Ograniczenia w stosowaniu przerywanego czasu pracy

Przerywanego czasu pracy nie można łączyć z systemami czasu pracy wskazanymi w przepisach Kodeksu pracy:

 • równoważnym czasem pracy,
 • systemem skróconego tygodnia pracy,
 • systemem pracy weekendowej.
 • systemem czasu pracy w ruchu ciągłym lub przy pracach, które nie mogą być wstrzymane ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania.

Przy przerwie trwającej 5 godzin, maksymalny dobowy wymiar czasu pracy może wynosić 8 godzin, co wynika z konieczności zapewnienia pracownikowi do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego (8 + 5 + 11 = 24). W związku z powyższym, przerywany czas pracy może być łączony z podstawowym i skróconym czasem pracy.

Jak wprowadzić przerywany system czasu pracy w organizacji?

Przerywany czas pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy. Regulamin pracy może wówczas precyzyjnie określić:

 1. w stosunku do jakiej grupy pracowników może być stosowany przerywany czas pracy,
 2. długość przerwy w pracy nie wliczanej do czasu pracy,
 3. rozkład godzin pracy (np. 3 godziny pracy, przerwa i 5 godzin pracy, czy np. 4 godziny pracy, przerwa i 4 godziny pracy).

Odpoczynek dobowy i tygodniowy w przerywanym systemie czasu pracy

W systemie przerywanego czasu pracy pracownikowi zapewnić należy 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy oraz 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy obejmujący co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Elastyczna organizacja czasu pracy i uprawnienia rodziców wychowujących dzieci w wieku do 8 roku życia

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o elastyczną organizację pracy, m.in. o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Nadgodziny w przerywanym systemie czasu pracy

Nadgodziny dobowe w przerywanym systemie czasu pracy wystąpią, jeśli pracownik przepracuje więcej niż 8 godzin w ciągu jednej doby pracowniczej. Sumowaniu podlegać będzie liczba godzin przepracowanych przed i po przerwie. Dobę pracowniczą liczyć będziemy od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.