Placówka oświatowa Eduwersum

Pakiet mobilności 2022

Począwszy od 2 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady organizowania i rozliczania pracy kierowców, wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Wprowadzone zmiany znajdują swoje umocowanie jednocześnie w regulacjach Unii Europejskiej, nazywanych potocznie “Pakietem mobilności”.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
9 marca 2022

Podstawa prawna pakietu mobilności

Pakietem mobilności” znajduje swoje umocowanie w polskich regulacjach wewnętrznych poczynając od ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 r., poz. nr 209).

Pakiet mobilności podnosi koszty zatrudnienia

Regulacje są złożone, bo i materia, którą mają uporządkować jest złożona: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, warunki pracy kierowców, zachowanie warunków uczciwej konkurencji, ochrona rynków lokalnych i wiele innych.

Część ze zmian ma charakter ewolucyjny, doprecyzowując uprzednio obowiązujące regulacje, część natomiast wprowadza w obszar rozliczenia wynagrodzeń i czasu pracy kierowców zupełnie nowe rozwiązania, np.:

 • kierowca otrzyma wynagrodzenie minimalne adekwatne do tego, które obowiązuje w danym kraju z tytułu podróży służbowych,
 • do płacy minimalnej nie zalicza się diet i ryczałtów za nocleg,
 • płaca minimalna nie obowiązuje w przypadku tranzytu oraz przewozów kombinowanych wykonywanych w ramach przewozów bilateralnych,
 • zmianie uległy zasady liczenia limitu czasu pracy w porze nocnej – czas pracy liczony jest nie jak dotychczas, w dobie 24-godzinnej, ale pomiędzy odpoczynkami (dziennymi lub dziennym i tygodniowym) i nie może w takim przypadku przekraczać 10 godzin,
 • według nowej definicji podróży służbowej, jest ona wykonywana w ramach krajowych przewozów drogowych, czyli poza miejsce, w którym znajduje się siedziba, oddział lub inne miejsce prowadzonej przez pracodawcę działalności,
 • wprowadzono obowiązek tworzenia szczegółowej karty czasu pracy, która według ustawy obejmuje: liczbę przepracowanych godzin, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, liczbę godzin dyżuru, rodzaj i wymiar dni wolnych oraz zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Dla przewoźników polskich rozwiązania wprowadzone “Pakietem” mają charakter rewolucyjny, a ich efektem jest znaczący wzrost kosztów funkcjonowania firm transportowych, zarejestrowanych w naszym kraju.

Od dnia 02.02.2022 r. kierowcom wykonującym transport międzynarodowy, nie wypłaca się diet! 

Skala zmian wprowadzona Pakietem na przykładzie

 • Kierowca zatrudniony w 2021 r. w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie ustalone na poziomie brutto PLN 2.800,00, 

W 2021 roku otrzymywał wynagrodzenie netto na poziomie PLN 2.061,67.
Koszt wynagrodzenia ponoszony przez pracodawcę wynosił PLN 3.373,44.
Dodatkowo, kierowca otrzymywał 1.200 EUR z tytułu diet. Przy kursie PLN/EUR 4,5 daje to PLN 5.400,00. Podsumowując, kierowca otrzymywał PLN 7.461,67, co łącznie kosztowało pracodawcę PLN 8.773,44. 

W 2022 roku, pod rządami nowych regulacji, jeśli pracodawca chciałby zachować kwotę „na rękę” kierowcy stosując przy tym dotychczasowe podejście do rozliczeń, poniósłby koszt PLN 13.166,95. Różnica wyniosłaby PLN 4.393,51.

Kierowca rozliczany jak oddelegowany 

Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z odliczeń składek ZUS i PIT, których pracodawca może dokonać, po spełnieniu określonych warunków. Na mocy zmienionych regulacji, kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach przewozów międzynarodowych, korzystają z niższej podstawy opodatkowania – według przepisów dot. osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą. Możliwa do zastosowania jest również niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a to z kolei według przepisów obowiązujących dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.