Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Vademecum pracodawcy. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji cudzoziemca

Zapraszamy na pierwszą część artykułów z cyklu Vademecum pracodawcy, w których ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców. Dziś o tym, jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji cudzoziemca.

Autor publikacji:
Monika Piątek

Ekspertka i praktyk zatrudniania cudzoziemców, specjalistka polityki migracyjnej, Absolwentka Eduwersum® Collegium Rozwoju HR. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jan Pawła II i Uniwersytet Warszawskiego. Obecnie studentka studiów MBA na kierunku zarządzanie.

Data publikacji:
10 października 2023

Rynek pracy otwarty na pracowników cudzoziemskich

W obecnych czasach rynek pracy w Polsce zmaga się z brakiem pracowników. Jest to zjawisko, które dotyczy wielu branż i zawodów. Przyczyną tego problemu jest między innymi emigracja Polaków za granicę w poszukiwaniu lepszego zatrudnienia oraz zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym. Wiele firm boryka się z problemem znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co z kolei wpływa na efektywność ich działalności. Coraz większa liczba pracodawców w Polsce otwiera się na proces zatrudniania cudzoziemców. W wielu firmach przeprowadzane są procesy rekrutacyjne, w których biorą udział obcokrajowcy z różnych stron świata. 

Rekrutacja cudzoziemca – na co HR musi zwrócić uwagę?

W związku z tym pracownicy działów HR podczas procesu rekrutacyjnego muszą przed zatrudnieniem cudzoziemca zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Proces rekrutacji cudzoziemca jest złożony i wymaga od pracodawcy przestrzegania wielu przepisów prawnych. Jednym z głównych aspektów jest zwrócenie uwagi na dokumenty, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym. Na co pracownik działu HR lub działu kadr musi zwrócić uwagę? 

Przede wszystkim cudzoziemiec musi dostarczyć:

 • paszport zagraniczny (tj. strona główna z danymi osobowymi, wszystkie strony zapisane, na których są wizy, pieczątki czy inne adnotacje);
 • dokument tożsamości (w przypadku obywateli Unii Europejskiej nie jest wymagane przedstawienie paszportu zagranicznego. Może to być inny dokument tożsamości).

Jeżeli cudzoziemiec jest spoza UE/EOG/Szwajcarii to może posiadać również inne dokumenty, które będą potrzebne do weryfikacji przed zatrudnieniem. Są to

 • decyzja wojewody na pobyt czasowy (cudzoziemiec musi przedstawić taki dokument wraz z dołączoną kartą pobytu);
 • decyzja wojewody na pobyt stały/rezydenta długoterminowego UE/;
 • Karta Polaka (dokument uprawnia do pracy wraz z ważną wizą);
 • decyzja Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

Decyzja na pobyt czasowy może być wydana cudzoziemcowi z różnych powodów (praca, studia, łączenie rodzin, małżeństwo z obywatelem/obywatelką RP, inne). Należy wtedy zwrócić uwagę na podstawę prawną decyzji, która została wydana przez właściwego wojewodę lub Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. 

Decyzja Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców może być wydana z różnych powodów (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej).

Po weryfikacji dokumentów pracownik działu HR lub działu kadr może ocenić jak długo będzie przebiegał proces zatrudnienia kandydata – obcokrajowca u danego pracodawcy. 

Warto zainwestować w zatrudnienie cudzoziemców

Warto jednak podkreślić, że cudzoziemcy na polskim rynku pracy przynoszą wiele korzyści. Zatrudnienie osób z różnych krajów może przyczynić się do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy, a także wprowadzenia nowych pomysłów i sposobów myślenia.

Uważam, że należy otworzyć się na osoby z zagranicy i stworzyć dla nich przyjazne warunki do pracy i rozwoju.

W kolejnej części artykułu przedstawię szerzej wspominane wcześniej oraz inne dokumenty, na które warto zwrócić uwagę w procesie rekrutacji cudzoziemca. Warto zaznaczyć, że każdy przypadek cudzoziemiec jest inny i należy skonsultować go ze specjalistą, który pomoże przeprowadzić dział HR czy dział kadr przez ten wymagający proces.

Autor publikacji:
Monika Piątek

Ekspertka i praktyk zatrudniania cudzoziemców, specjalistka polityki migracyjnej, Absolwentka Eduwersum® Collegium Rozwoju HR. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jan Pawła II i Uniwersytet Warszawskiego. Obecnie studentka studiów MBA na kierunku zarządzanie.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.