Placówka oświatowa Eduwersum

Interpretacja MRiPS w sprawie orzeczeń lekarskich, które utraciły ważność po 30 czerwca 2023

Czy orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy Twojego pracownika utraciło ważność po 30 czerwca 2023 r., czyli po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego? Sprawdź interpretację MRiPS opublikowaną przez PIP.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
13 lipca 2023

PIP informuje o terminie na wykonanie badań okresowych pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) opublikowała interpretację przepisów dot. okresowych badań lekarskich pracowników, wydaną przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Informacja obejmuje wyjaśnienie dwóch przypadków:

 • orzeczenie lekarskie utraciło ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
 • orzeczenie lekarskie utraciło ważność po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Równoległe wykonywanie zaległych oraz bieżących profilaktycznych badań lekarskich może spowodować długi czas oczekiwania na wizytę w poradniach medycyny pracy.

Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej otrzymane w dn. 10 lipca 2023 r.

Kategorie pracowników podlegających badaniom lekarskim? Dowiedz się więcej!

Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich w pandemii

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przepisy te nie budzą wątpliwości pracodawców, którzy w wielu przypadkach nie czekali do ostatniej chwili i na bieżąco kierowali pracowników na badania medycyny pracy. Krajowy organ nadzoru obawia się jednak, że zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego może spowodować poważne utrudnienia w dostępnie do lekarzy oraz funkcjonowaniu poradni medycyny pracy. Z tej przyczyny, a także w związku z licznymi wątpliwościami związanymi z interpretowaniem przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich, GIP zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów do MRiPS.

Pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu. Zasada ta nie budzi wątpliwości w przypadku, gdy ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła przed dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed dniem 1 lipca 2023 r.

Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej otrzymane w dn. 10 lipca 2023 r.

Badania lekarskie ważne do 30 czerwca 2023

Jeśli orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy utraciło ważność po 30 czerwca 2023 r., czyli po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i nie zastąpieniu go stanem epidemii, okres 180 dni należy uznać jako okres przejściowy, podczas którego pracownik zobowiązany jest do uzyskania orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy.

Pracownicy, których orzeczenia lekarskie uległy przedłużeniu na podstawie art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czyli tzw. ustawy covidowej, powinni zostać skierowani na badania w celu uzyskania nowych orzeczeń lekarskich najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. (czyli 180 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego i niezastąpieniu go stanem epidemii)

Obowiązek pracodawcy

180 dni to również termin obowiązujący pracodawcę. Pracodawca, bez zbędnej zwłoki, powinien wystawić skierowanie na badania, tak aby pracownik miał realną szansę umówienia się na wizytę kontrolną celem uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy, wykonanego w ramach badań profilaktycznych.

Okres 180 dni będzie dotyczył również skierowania na badania okresowe pracownika, któremu ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r. Biorąc jednak pod uwagę, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, pracodawca powinien możliwie jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik – bez zbędnej zwłoki je wykonać.

Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej otrzymane w dn. 10 lipca 2023 r.

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi podjęcia dodatkowego zatrudnienia?

Podsumowanie obowiązków pracownika i pracodawcy

 • Każdy pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom zleconym przez lekarza medycyny pracy.
 • Skierowanie na badania wydaje pracodawca, przekazuje je pracownikowi i pokrywa koszty tych badań.
 • Pracownik udaje się na te badania w trakcie godzin swojej pracy i nie może odmówić ich wykonania w ramach skierowania przez pracodawcę na profilaktyczne badania lekarskie.

Link do informacji PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/154848,badania-okresowe-pracownikow-w-zwiazku-z-odwolaniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego.html

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.