Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Wystawienie świadectwa pracy to jeden z najważniejszych obowiązków w działach kadrowo-płacowych. Wiele wątpliwości wzbudza prawidłowe wykazanie w dokumencie okresów nieskładkowych. W dzisiejszym HR-owym Kole Ratunkowym sprawdź, jak robić to dobrze!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
30 stycznia 2024

Pracownik odchodzi? Dopilnuj świadectwa pracy!

W związku w zakończeniem zatrudnienia pracownika prawo pracy przewiduje szereg obowiązków, z których musi wywiązać się pracodawca wobec odchodzącej osoby. Jednym z nich jest obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy. To oznacza, że świadectwo powinno być wydane pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy. Jeśli nie było to możliwe, Kodeks pracy przewiduje 7-dniowy termin na przekazanie dokumentu byłemu pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej.

Okresy zatrudnienia w świadectwie pracy

Szczegółową treść świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Dokument ten ma potwierdzać okresy zatrudnienia, rodzaj (lub rodzaje) prac jakie były w tym czasie wykonywane, wymiar czasu pracy, a także informować o zakresie, w jakim pracownik korzystał z uprawnień pracowniczych.

Pracodawca nie może swobodnie decydować o tym jakie informacje zamieści w treści świadectwa pracy. Informacje, które wykazuje się w tym dokumencie mają charakter obowiązkowy, a niektóre z nich podaje się jedynie na życzenie pracownika.

Które okresy nieskładkowe wykazać w świadectwie pracy?

Z treści rozporządzenia wynika, że w świadectwie pracy pracodawca podaje m.in. okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.
Katalog okresów nieskładkowych wskazuje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród okresów nieskładkowych art. 7 ustawy wymienia m.in. okresy pobierania:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy tzw. wynagrodzenia chorobowego wypłaconego na podstawie na podstawie art. 92,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;
 • renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Czy wykazać w świadectwie pracy zasiłek opiekuńczy?

Jednym z okresów nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jest, m.in. okres pobierania zasiłku opiekuńczego. Jest to okres, w którym pracownik nie może wykonywać pracy ponieważ sprawuje opiekę nad dzieckiem (chorym do lat 14 lub zdrowym o lat 8) lub innym chorym członkiem najbliższej rodziny.

Może zdarzyć się tak, że pracownik nie wykonuje pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem, jednak za ten czas nie zostaje mu wypłacony zasiłek opiekuńczy z uwagi na to, że nie złożył wniosku o ten zasiłek. W takim przypadku nie powinno wykazywać się tego okresu nieskładkowego w świadectwie pracy.

Co warto podkreślić, bezwzględnym warunkiem zaliczenia wyżej wymienionych okresów do okresów nieskładkowych jest rzeczywiste pobieranie ww. świadczeń.

Należy tu także wspomnieć, że okresami nieskładkowymi nie są okresy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy jest bardzo ważne, ponieważ sposobu w jaki pracodawca lub osoba przez niego upoważniona to zrobi, będzie zależało to, jak kolejni pracodawcy lub organy emerytalno-rentowe ustalą w przyszłości uprawnienia pracownika.

Podstawa prawna:
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2020.1862 t.j. z dnia 2020.10.22)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2023.1251 t.j. z dnia 2023.06.30).


Zostań certyfikowanym Kierownikiem Działu Kadr i Płac! Ugruntuj wiedzę i zdobądź narzędzia menedżerskie, które wykorzystasz w rozwoju kariery!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.