Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Przegląd polityki wynagrodzeń pomógł firmie urosnąć!

Do wdrożenia dyrektywy o równości wynagrodzeń można przygotować się już dziś. Mamy do tego narzędzia! Sprawdź, jak konsultanci Eduwersum® dla biznesu przeprowadzają firmy przez kluczową fazę wzrostu.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
16 marca 2024

Firma rośnie, a wraz z nią zmieniają się potrzeby kompetencyjne

Rozwój pewnego start-upu z województwa lubelskiego osiągnął moment krytyczny – wejście w fazę wzrostu. W związku z tym na horyzoncie pojawiły się nowe cele oraz potrzeba wzmocnienia zespołu. By tego dokonać, właściciele wraz z inwestorem, postanowili dokonać przeglądu przyszłych celów organizacji, a zwłaszcza kompetencji wymaganych do ich osiągnięcia. To pozwoliłoby uporządkować wiedzę na temat aktualnych kompetencji każdego pracownika, uzyskać informacje o lukach w umiejętnościach, a także zdefiniować te, które trzeba będzie znaleźć na rynku. Planowano przyrost zatrudnienia co najmniej o 20%. W tym celu, za radą HR Biznes Partner, powołano zespół projektowy, którego zadaniem miało być uporządkowanie opisów stanowisk, zmapowanie ich i porównanie do rynku. Zarządzający chcieli uzyskać istotne informacje, które posłużą im do podjęcia strategicznych decyzji o zatrudnianiu i polityce płacowej.

Jak zatrzymać talenty w firmie inżynierskiej? Sprawdź na przykładzie studium przypadku wdrażania programów rozwoju umiejętności miękkich.

Dyrektywa o równości wynagrodzeń – do tego można się przygotować

Jak pokazują badania – to wynagrodzenie niezmiennie plasuje się na pierwszym miejscu pracowniczych priorytetów. Tuż za nim są:

 • zachowanie równowagi między pracą z a życiem,
 • elastyczność (czyt. praca w modelu hybrydowym),
 • równość szans i zrozumienie ze strony pracodawców oraz
 • rozwój kompetencji (raport Randstad Workmonitor 2024).

W te oczekiwania wpisują się również nadchodzące zmiany, które wprowadziła Komisja Europejska dotyczące transparentności i równości płac oraz likwidacji luki płacowej. Wymogi raportowania różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (tzw. gender pay gap), a także informowanie o średnim poziomie stawki na danym stanowisku należą do tych, których szczególnie obawiają się przedsiębiorcy. Zmiany te jednak nie wchodzą w życie z dnia na dzień. Dyrektywa stanowi ramę dla wprowadzenia stosownych przepisów krajowych.

Projekt systemu wynagrodzeń, który niweluje ryzyka

Jednak pewnych rzeczy nie da się uniknąć, dlatego lepiej już dziś się przygotować na zmiany dokonując przeglądu polityki wynagrodzeń w firmach. Do zespołu projektowego zaproszono zewnętrznego konsultanta z zespołu Eduwersum® dla biznesu – specjalistę z dziedziny projektowania systemów wynagrodzeń. Jak się okazało jego pomoc była ogromna.

 • Pomógł uporządkować opisy stanowisk z uwzględnieniem zadań, zakresów odpowiedzialności, uprawnień, wymaganych kompetencji i kwalifikacji.
 • Zespół uporał się również z zadaniem opracowania matrycy kompetencji wraz z ich definicjami, zestawem wskaźników behawioralnych do poszczególnych stanowisk. Opisano także stanowiska, których rozwój firmy przewidywał na okres 1 roku.
 • Konsultant zdołał także przekonać właścicieli i inwestora do zakupu profesjonalnego raportu płacowego, na podstawie którego można było dokonać porównania do rynku (benchmarku) wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu udało się ujawnić kilka nierówności i niespójności w przyjętej polityce wynagradzania.

Projekt pozwolił na nowo ułożyć mapę stanowisk zgodnie ze strukturą firmy i realizowanymi procesami. Ustalono też, jaki wkład w tworzenie wartości mają poszczególne stanowiska oraz utworzyć ich hierarchię. Efektem projektu było:

 • opisanie wszystkich stanowisk,
 • opracowanie widełek płacowych na poszczególnych stanowiskach,
 • opracowanie wytycznych dla właścicieli do nowej strategii wynagradzania,
 • dopasowanie odpowiedniego pakietu świadczeń pozapłacowych,
 • zbudowanie modelu kompetencji,
 • opracowanie ścieżek karier,
 • oparcie procesu rekrutacji na kompetencjach.

Zaproponowana nowa polityka wynagrodzeń nie tylko ujednoliciła stawki, ale pozwoliła na wytyczenie jasnych ścieżek rozwoju. Dopasowano do nich świadczenia pozapłacowe, które były zgodne z potrzebami pracowników w różnych grupach zaszeregowania.

Opracowywanie matryc kompetencji, widełek płacowych oraz modele kompetencji i ścieżki kariery są jednymi z wielu obszarów, w których doświadczeni konsultacji HR na Szpilkach®, od wielu lat, wspierają biznes. Porozmawiajmy o tym, jak możemy wzmocnić Twój zespół i Twoją firmę!

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.