Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Szkolenie “Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców”

Dołącz do szkolenia o zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców 2024. Dowiedz się więcej o bieżących procedurach, planowanych zmianach w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zapraszamy już 11 lipca!

Autor publikacji:
Redakcja

Data publikacji:
9 lipca 2024

Zmiany w przepisach dot. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Wakacje 2024 to okres wytężonych prac nad zmianami reguł dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Koalicja rządząca realizuje stopniowo swoje plany dużych reform w prawie imigracyjnym, które zakładają, że od początku 2025 roku podejście państwa polskiego do cudzoziemców będzie inne, niż było dotychczas – kończy się czas, kiedy tolerowane było de facto nieograniczone sprowadzanie cudzoziemców do Polski.

Nowa strategia migracyjna

Po pierwsze trwają prace nad nową strategią migracyjną, która będzie dość krótkim dokumentem wyznaczającym ogólne działania, które mają być konkretyzowane następnie przez przepisy prawa. Znajomość strategii migracyjnej Polski jest niezbędna do tego, żeby być w stanie ocenić szanse sukcesu rekrutacji prowadzonej zagranicą – wybrać kraj, w którym będziemy mieć największe szanse sprowadzenia pracowników, a także móc przewidzieć następne posunięcia rządzących pod względem reform. Prace nad strategią migracyjną są na etapie konsultacji z ekspertami, ale wystąpienia publiczne osób pracujących nad nią dają możliwość oszacowania potencjalnej zawartości dokumentu, którego projekt ma się ukazać na jesieni 2024 r.

Ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Po drugie, trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, która ma wprowadzić nowe zasady legalizacji pracy cudzoziemców. O ile w projekcie zawarto wiele propozycji usprawnień, to znalazły się tam również propozycje różnego rodzaju „uszczelnień” zasad wydawania zezwoleń na pracę czy oświadczeń. M.in. praca w ramach tzw. „spółki cudzoziemskiej” ma wymagać legalizacji zatrudnienia, a pracodawcy mają być oceniani pod kątem tego, czy nie działają w celu ułatwienia przyjazdu cudzoziemcom do Polski – będzie to oznaczało dla wielu firm konieczność całkowitego przebudowania procesu rekrutacji cudzoziemców, tak, aby w maksymalnym możliwym stopniu zagwarantować sobie faktyczny przyjazd cudzoziemca i podjęcie przez niego pracy.

Prace w resortach i pokłosie afery wizowej

Po trzecie, prowadzone są na różnych etapach prace nad zmianami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce zwalczać patologie związane z wizami, stwierdzone w związku z aferą wizową, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad reformami w zakresie procesu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy, tak, aby w końcu realnie skrócić czas oczekiwania na te zezwolenia. Na wejście w życie czekają też zmiany dotyczące obywateli Ukrainy, przedłużające czas szczególnych zasad i wprowadzające nowe.

Wszystkie powyższe kwestie omówimy podczas szkolenia online, które odbędzie się 11 lipca 2024 roku “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2024 – reforma ustawy o cudzoziemcach i inne zmiany”

Autor publikacji:
Redakcja

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.