Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Urlop okolicznościowy na śluby zakonne?

Do jakich okoliczności odnosi się słowo "ślub" użyte w rozporządzeniu w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień? Czy śluby zakonne można traktować jako ślub w kontekście urlopu okolicznościowego?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
27 marca 2024

Córka jednej z naszych pracownic zdecydowała się wstąpić do klasztoru. Kończy swój nowicjat i niedługo będzie składała śluby zakonne. Czy na tę okoliczność naszej pracownicy będzie przysługiwał dzień zwolnienia okolicznościowego? Z rozporządzenia wynika, że z okazji ślubu dziecka pracownika taki dzień mu się należy.
Napisała do mnie Ania, czytelniczka mojego bloga. Już odpowiadam!

Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu okolicznościowego

Zdarzają się sytuacje, że pracownik potrzebuje skorzystać z wolnego, choć okoliczności, z powodu których nie może przyjść do pracy sprawiają, że to nie jest to dla niego czas odpoczynku. Okoliczności, z tytułu których pracownikom przyznano prawo do zwolnienia od pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:

 • ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – zwolnienie w wymiarze 2 dni
 • ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – zwolnienie w wymiarze 1 dnia.

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne od pracy, niezależne od urlopu wypoczynkowego (który w Polsce w przypadku pełnego etatu wynosi 20 lub 26 dni). Przysługuje niezależnie od wymiaru etatu. Z tytułu ślubu przysługują 2 dni. Urlop jest płatny w 100%. Urlop okolicznościowy nie przysługuje osobom wykonującym umowę zlecenia i umowę o dzieło. Nie przerywa urlopu wypoczynkowego.

Katarzyna Przywara, Specjalistka ds. kadr i płac

Kiedy pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy? Od czego zależy ilość dni wolnych na znalezienie nowego zatrudnienia? Przeczytaj!

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy?

Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które wyliczane jest zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym, że składniki zmienne przyjmuje się w wysokości wpłaconej w miesiącu korzystania ze zwolnienia.

Stanowisko ministerstwa pracy w sprawie urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu

O ile okoliczności związane z utratą bliskiej osoby nie wzbudzają wątpliwości, tak w przypadku ślubów, okazuje się, że ślub ślubowi nie równy. Można się bowiem zastanawiać, czy mówiąc w rozporządzeniu o ślubie resort miał na myśli ślub rozumiany jako zawarcie związku małżeńskiego czy może należałoby to pojęcie rozciągnąć także na śluby zakonne.

Departament prawny MPiPS odniósł się zatem do tych wątpliwości i w wydanym 3 lipca 2015 r. stanowisku doprecyzował, że słowo „ślub” użyte w rozporządzeniu odnosi się wyłącznie do zawarcia związku małżeńskiego, zarówno tzw. cywilnego, jak i zawieranego w obrządku kościoła lub związku wyznaniowego, do którego należy pracownik, czyli tzw. „kościelny”. W przypadku kościoła rzymskokatolickiego będzie to ślub tzw. konkordatowy. W tym przypadku śluby zakonne nie mieszczą się w definicji ślubu i dlatego rodzic osoby, która te śluby składa nie otrzyma z tego tytułu zwolnienia, tzw. urlopu okolicznościowego.

Zwolnienia obejmujące dwa dni pracownik może wykorzystać łącznie, jak również podzielić je na pojedyncze dni. Zwolnienia udzielane są na cały dzień pracy bez względu na liczbę godzin, jaką w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Katarzyna Przywara, Specjalistka ds. kadr i płac

Jak udokumentować prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu?

Rozporządzenie nie określa jakiego rodzaju dowody powinien przedstawić pracownik, aby udokumentować okoliczności uprawniające do skorzystania ze zwolnienia. Podstawą jego udzielenia jest wniosek pracownika, w terminie bezpośrednio związanym ze zdarzeniem, choć nie musi to być dokładnie w dniu np. ślubu, narodzin dziecka czy zgonu członka rodziny. W praktyce często dokumenty które mogłyby posłużyć jako tzw. „podkładki” uzasadniające wniosek (np. akt ślubu czy zgonu) są dostępne post factum. Dlatego pracownik nie musi ich okazywać na moment składania wniosku, może je przedłożyć później, już po wykorzystaniu zwolnienia.

Czy pracownik musi dostosować się do planu urlopów opracowanego przez pracodawcę? Dlaczego plan urlopów jest ważnym narzędziem dla działów HR? Tu szczegóły >

Czy można przechowywać w dokumentacji pracowniczej kopie aktów ślubu?

Kopii aktów stanu cywilnego (urodzenia, zgonu czy ślubu) nie przechowujemy w dokumentacji pracowniczej ze względu na to, że zawierają dane osób trzecich (np. w akcie ślubu dane rodziców małżonków, czy w akcie zgonu – dane żyjącego współmałżonka osoby zmarłej), do przetwarzania których nie jesteśmy upoważnieni.

Ile razy można skorzystać z urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu?

Na koniec zaznaczmy jeszcze, że zwolnienie z okazji ślubu pracownika czy jego dziecka można wykorzystać tylko raz w odniesieniu do tego samego zdarzenia. Jest to istotne, ze względu na fakt, że ślub może być zawarty najpierw jako ślub cywilny, a po jakimś czasie może się odbyć ceremonia wyznaniowa, gdzie nie dochodzi już do zmiany stanu cywilnego. Dlatego w takim przypadku uważa się, że pracownik może skorzystać ze zwolnienia na ślub cywilny, ponieważ to ten właśnie wywołuje skutek prawny w postaci zmiany stanu cywilnego.

Udzielenie urlopu okolicznościowego jest dla pracodawcy obligatoryjne, o ile pracownik złożył stosowny wniosek, będący podstawą jego udzielenia. W przypadku, gdy pracownik nie zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, urlop przepadnie.

Katarzyna Przywara, Specjalistka ds. kadr i płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.