Placówka oświatowa Eduwersum

Czy pracodawca może decydować o sposobie wykorzystania urlopu przez pracownika?

Pracodawcy zależy na tym, aby pracownicy wykorzystywali urlop wypoczynkowy zgodnie przeznaczeniem. W związku z tym planuje zastrzec w przepisach wewnątrzzakładowych zapis o sposobie wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Pracodawca planuje również zakazać wykorzystywania urlopu wypoczynkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności wykonywania działalności zarobkowej na rzecz innych podmiotów. Czy prawo pracy pozwala na takie praktyki? Sprawdź odpowiedź!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
1 listopada 2022
 • Czy pracodawca ma prawo ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Czy pracodawca może zabronić w przepisach wewnątrzzakładowych podejmowania pracy podczas urlopu wypoczynkowego?

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej “urlopem”.

Art. 152 § 1 Kodeksu pracy

Pracodawca nie może decydować o sposobie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika.

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracownika. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, urlop ten ma służyć wypoczynkowi i regeneracji sił. Pracownik ma prawo skorzystać z tego uprawnienia w każdym roku kalendarzowym. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Jednocześnie to do pracownika należy decyzja w jaki sposób skorzysta z tego uprawnienia. 

Pracodawca, który udzielił urlopu wypoczynkowego, nie może więc zakazać podejmowania pracy podczas wolnego czasu, nie wolno mu także wskazywać sposobu, w jaki jego podwładny powinien wykorzystywać przysługujący mu urlop (np. wyjechać z rodziną na wakacje lub przebywać w domu pod telefonem w razie potrzeby). Pracodawca nie ma prawa kontrolować tego, w jaki sposób pracownik spędza czas w okresie urlopu wypoczynkowego.

Prawo pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu

Pamiętajmy jednak, że o ile praca podczas urlopu wypoczynkowego nie jest zakazana, o tyle pracodawca może w każdej ważnej chwili odwołać zatrudnionego z urlopu. Taka możliwość istnieje jednak tylko wtedy, gdy będzie to uzasadnione ważnym interesem zakładu pracy. 

Pracownik nie może nie zgodzić się z decyzją pracodawcy o odwołaniu z urlopu. Postanowienie pracodawcy o powrocie do pracy jest swego rodzaju poleceniem służbowym, które nie podlega sprzeciwie pracownika. Niewykonanie polecenia (które de facto wynika z art. 100 § 1 i § 2 pkt 4 Kodeksu pracy), w skrajnych przypadkach, może stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, czyli z tytułu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przykładowe sytuacje, które uzasadniają odwołanie z urlopu? Sprawdź tutaj >

Pracodawca może również zastosować wobec niesubordynowanego pracownika, który nie wykonuje poleceń pracodawcy oraz nie dba o dobro zakładu pracy, karę porządkową w postaci upomnienia lub nagany.

Rekomendacje praktyków kadr i płac

O sposoby załatwienia sprawy przywołanej we wstępie zapytałam Praktyków skupionych w Społeczności Pasjonatów Kadr i Płac na Facebooku (przeczytaj więcej). Sprawdź, jakie rozwiązania rekomendują w opisanej sytuacji doświadczeni praktycy prawa pracy:

Pracownik ma prawo do płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Urlop powinien być wykorzystany w naturze; może być na wniosek pracownika podzielony na części przy czym jedna część powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop, zgodnie z jego przeznaczeniem, powinien być wykorzystany przez pracownika na wypoczynek i regenerację sił. Pracownik w czasie urlopu dysponuje swoim czasem. Pracodawca nie ma prawa ingerować w wypoczynek pracownika. Jeśli pracodawca ma obawy, że pracownik może świadczyć pracę u konkurencji powinien zastrzec takie kwestie w umowie o zakazie konkurencji. Przepisy wewnątrzzakladowe nie mogą być mniej korzystne niż przepisy k.p.

Urszula Rewers

Pracodawca w uregulowaniach wewnątrzzakładowych nie może wprowadzać przepisów mniej korzystnych dla pracowników od tych zawartych w KP, a przecież Ustawodawca w szczegółowy sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie ingeruje (co innego w przypadku np. urlopu okolicznościowego).

Joanna Frukacz
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.