Placówka oświatowa Eduwersum

Zapłacisz więcej za pracę młodocianego. Ważne zmiany od września!

Nowy rok szkolny przyniesie ważne zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych. Wyższe stawki wynagrodzeń, konieczność aktualizacji regulaminu pracy, nowy wykaz prac wzbronionych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
26 lipca 2023

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Art. 191 Kodeksu pracy

Podwyższenie wynagrodzenia młodocianych od 1 września 2023

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348), od 1 września wzrosną wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia się do wykonywania określonej pracy. Zmiana ta ma zachęcić najmłodszych pracowników do kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego. Jednocześnie, wpłynie to na realne podwyższenie kosztów wynagrodzeń.

Podwyżka obejmie wszyskich młodocianych, łącznie z osobami zatrudnionymi przed dniem 1 września 2023 r.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7 005,76 zł.

Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831

Od 1-go września 2023 r. wynagrodzenia młodocianych wynosić będą:

w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkolenie mniej, niż 8% (aktualnie 5%)560,46 zł
w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkolenie mniej, niż 9%
(aktualnie 6%)
630,52 zł
w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkolenie mniej, niż 10%
(aktualnie 7%)
700,58 zł
Młodociany odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracynie mniej, niż 7%490,40 zł
Wynagrodzenie młodocianych od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Oczekuje się, że wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników jednorazowo o 3 p.p. będzie stanowił odczuwalną zmianę wysokości tego wynagrodzenia i wymierną zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Konieczna nowa ocena ryzyka zawodowego

30 września 2023 r. straci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zastąpi je rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).

Zgodnie z zawartym w nowelizacji wykazem prac wzbronionych, możliwe będzie zatrudnienie pracownika młodocianego w wieku powyżej 16 lat, pod warunkiem, że:

 • jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego
 • zatrudnienie nie ma charakteru stałego, a jego celem jest zaznajomienia młodocianego z czynnościami niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego
 • zezwala na to załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Skorzystanie z nowych przepisów, polegające na dopuszczeniu młodocianego do prac wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, poprzedzać powinna ocena ryzyka zawodowego.

Do 30 września 2023 zaktualizuj regulamin pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, w przepisach wewnątrzzakładowych zaktualizować należy wykaz prac wzbronionych oraz wykaz niektórych prac wzbronionych, dozwolonych dla osób w wieku powyżej 16 lat, a wykonywanych w ramach przygotowania zawodowego. W ustalaniu zaktualizowanego wykazu uczestniczyć powinien lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi. Zmienione regulacje powinny zostać podane do wiadomości pracowników. 

Oczekuje się, że planowana zmiana będzie stanowić zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego, a także polepszy sytuację finansową osób uczących się zawodu bezpośrednio u pracodawców. Niejednokrotnie pracodawca ma okazję przygotować pracownika, który przez kolejne lata będzie świadczył dla niego pracę. Jest to wymierna korzyść, szczególnie w sytuacji, gdy brakuje na rynku pracy osób z określonymi kwalifikacjami

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.