Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Jak rozwiązać dylemat obsady menedżera? Awans wewnętrzny czy doświadczony kandydat z zewnątrz?

Badania pokazują, że koszty doszkolenia pracownika są zdecydowanie mniejsze niż pozyskania idealnego kandydata z zewnątrz. W ramach cyklu "Przychodzi HR do Zarządu" przedstawiamy "case studies" z życia firm, inspirujemy do śledzenia trendów w obszarze HR i wskazujemy narzędzia do wspierania organizacji w pokonywaniu trudności związanych z kapitałem ludzkim. Dziś o tym, jak rozwiązać dylemat obsady menedżera - zaryzykować zewnętrznego kandydata czy postawić na bezpieczną opcję rekrutacji wewnętrznej? Mamy na to sposób!

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Data publikacji:
12 maja 2022

Autorem artykułu jest Wojciech Chromik – doświadczony konsultant HR, rekruter i talent hunter.

Rekrutacja wewnętrzna czy kandydat z rynku?

Firma X, w związku z przejęciem innej firmy z branży, zdecydowała o awansie do struktur zarządu dotychczasowego dyrektora sprzedaży na rynek krajowy. Spowodowało to konieczność zapełnienia wakatu. Dotychczasowy dyrektor miał być odpowiedzialny za wypracowanie i wdrożenie nowej strategii marketingowej i sprzedażowej po skonsumowaniu fuzji.

Zarząd podjął decyzję, że na to stanowisko zostanie przeprowadzona rekrutacja. Służby HR zostały poproszone o uruchomienie zewnętrznej agencji, sprawdzonej już wcześniej przy poszukiwaniach menedżerów, którzy zasilili szeregi organizacji. Awansowany dyrektor miał pełnić rolę doradczą, ostateczną decyzję podjąć miał zarząd. Kiedy proces poszukiwań ruszył i pojawili się pierwsi rekomendowani kandydaci do szefowej HR zgłosiły się 3 osoby z wewnątrz firmy, które uznały, że chcą wziąć udział w tej rekrutacji. Byli to oczywiście podwładni awansowanego dyrektora.

Bilans kosztów – doskonalenie kompetencji tańsze, niż pozyskanie nowych

Badania pokazują, że doszkolenie pracownika, którego firma zdecyduje się zatrudnić w ramach rekrutacji wewnętrznej może zająć nawet rok. Zwykle jednak takie koszty są zdecydowanie mniejsze niż koszt zatrudnienia pracownika z zewnątrz (nawet mniej niż 1/3 wszystkich kosztów związanych z rekrutacją zewnętrzną) – badania Josh Bersin, General Assembly w firmach IT.

Z drugiej strony zatrudnianie osoby z wewnątrz organizacji ogranicza napływ nowej wiedzy i pomysłów, a zatem nie sprzyja rozwojowi. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że stanowisko, z którego pracownik będzie awansowany (niezależnie od tego czy jest to awans poziomy, bądź pionowy) i tak będzie musiało zostać obsadzone, a więc pojawi się konieczność rekrutacji i kosztów z tym związanych.

Jak kreować politykę wynagrodzeń w firmie, aby uniknąć konfliktów?

Daj szansę wszystkim i oceń kompetencje za pomocą assessment centre

W przypadku firmy X powstał dylemat: postawić na kandydata, który zna już organizację, a przy tym jego awans wpłynie mocno na jego motywację, pokazując jedocześnie, iż awanse tego typu są możliwe, czy też skorzystać z doświadczenia i potencjalnej wartości dodanej jaką wniesie do organizacji kandydat z zewnątrz? Do rozważenia pozostał też stopień możliwego zaangażowania awansowanego do zarządu byłego dyrektora we wprowadzenie nowego pracownika.

Zarząd, po zapoznaniu się z potencjalnymi wszystkimi kandydaturami, przychylił się do sugestii szefowej HR, by dać szansę wszystkim kandydatom. Pomysłem jak to zrobić było przeprowadzenie sesji oceny kompetencji assessment centre.

Odpowiednio dobrany mix zadań praktycznych (grupowych i indywidualnych) opartych na matrycy kompetencji potrzebnych dla tego stanowiska mógłby z jednej strony umożliwić wybór najbardziej dopasowanego kandydata oraz jednocześnie wskazać potencjalne mocne strony i obszary deficytowe wymagające jeszcze pracy dla kandydatów wewnętrznych. 

Dlaczego awans doświadczonego pracownika często okazuje się niewypałem?

Stawiasz na rozwój? Twój zespół zaskoczy Cię progresem!

Zdecydowano, że pierwszym etapem procesu będzie spotkanie z zarządem, gdzie kandydaci będą mogli dokonać krótkiej 15 min. autoprezentacji i odpowiedzieć na swobodne pytania członków zarządu. W drugim etapie przeprowadzone zostanie assessment centre. Ostateczną decyzję podejmie zarząd. Po poinformowaniu wszystkich kandydatów o procedurze, dwóch z nich postanowiło się wycofać. Do etapu oceny kompetencji przystąpiło czterech (dwóch z zewnątrz i dwóch z wewnątrz organizacji). Do przygotowania assesmentu, w celu uzyskania pełnej obiektywności, zaproszono zewnętrzną firmę. Warunkiem koniecznym było również przeprowadzenie dogłębnych rozmów feedbackowych z kandydatami wewnętrznymi ze wskazaniem mocnych stron, deficytów i możliwości dalszego rozwoju.

Proces zakończył się wyborem kandydata z zewnątrz (głównie ze względu na możliwości jakie mógł wnieść do organizacji oraz dużą samodzielność). Pracownicy wewnętrzni, mimo porażki w konkursie, byli zadowoleni z przekazanych im feedbacków po ocenie kompetencji. Szefowa HR zaproponowała im programy rozwojowe. Dalej idącą konsekwencją była decyzja ogłaszania nowych naborów najpierw wewnątrz organizacji. Jeden spośród kandydatów wewnętrznych w przeciągu pół roku otrzymał awans na nowo utworzone stanowisko zastępcy dyrektora sprzedaży.

Autor publikacji:
Wojciech Chromik

Doświadczony konsultant i menedżer HRM. Posiada wiedzę o rynku i kontakty pozwalające z powodzeniem egzekwować różnorodne projekty lub dobrać i poprowadzić zespół, który je zrealizuje. Specjalizuje się w obszarach oceny kompetencji, doboru talentów, a także ocenie i optymalizacji procesów HRM. Talent hunter, asesor AC/DC. Certyfikowany Trener FRIS®. Odpowiada za usługi realizowane przez Eduwersum® dla Biznesu.

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.