Placówka oświatowa Eduwersum

Czy wzrost minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na zatrudnianie cudzoziemców?

Zatrudniasz pracowników cudzoziemskich? Sprawdź, w których obszarach wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa na proces legalności ich pobytu i pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
12 sierpnia 2023

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.

od 1.01.2023 do 30.06.20233 490,00 zł
od 1.07.2023 do 31.12.20233 600,00 zł

Minimalna stawka godzinowa 2023

od 1.01.2023 do 30.06.202322,80 zł
od 1.07.2023 do 31.12.202323,50 zł

Zezwolenie na pracę ze wskazaniem minimalnej stawki miesięcznej lub godzinowej

Podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, musi wskazać we wniosku aktualne, minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeśli cudzoziemiec zatrudniany jest w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy zlecenie, jego wynagrodzenie ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub okresu, na jaki zawarta będzie umowa będąca podstawą zatrudnienia. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia cudzoziemców, których zezwolenia na pracę wydane zostały z określeniem wynagrodzenia w stawce niższej, niż aktualnie obowiązująca (przez 1 lipca 2023 r.) to na podmiocie zatrudniającym spoczywać będzie obowiązek wypłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualnym wynagrodzeniem minimalnym. Do obowiązków pracodawcy należeć też będzie przygotowanie aneksu do umowy ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 

Cudzoziemcy chcący zalegalizować pobyt w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę muszą wykazywać zarobki w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, bez względu na wymiar ich czasu pracy. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym określono wynagrodzenie w stawce niższej, mają obowiązek zwiększenia wynagrodzenia pracownika cudzoziemskiego oraz ewentualnie zawarcia aneksu do umowy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

W przypadku, gdy praca cudzoziemca zalegalizowana została na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, do obowiązków pracodawcy należeć będzie wypłata wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą stawką wynagrodzenia minimalnego. Niezastosowanie się do aktualnych przepisów, czyli wypłata wynagrodzenia w kwocie niższej, niż wynagrodzenie minimalne, nosi znamiona wykroczenia i zagrożona jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Jeśli wynagrodzenie pracownika cudzoziemskiego określone zostało w kwocie wyższej, nie powoduje to dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy 

Pracodawcy, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy na podstawie tzw. powiadomienia, oprócz wypłaty wynagrodzenia w aktualnie obowiązującej stawce minimalnej oraz zawarcia aneksów do umów, na podstawie których zatrudnieni są obywatele Ukrainy, nie muszą podejmować innych czynności. Złożenie nowego powiadomienia do powiatowego urzędu pracy nie jest wymagane.


Dołącz do kameralnego, certyfikowanego szkolenia! Webinar prowadzony jest NA ŻYWO przez Eksperta prawa migracyjnego.

Odbierz Certyfikat + Nagranie VIDEO + Materiały PDF + Sesja Q&A

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.