Placówka oświatowa Eduwersum

Czy pracodawca może domagać się informacji o zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi?

Czy czwarta fala zachorowań jest przed nami? Czy pracodawca może domagać się informacji od pracownika o jego szczepieniu? Modele naukowe opracowane przez zespół ICM Uniwersytetu Warszawskiego, przewidują nadejście czwartej fali na przełomie września i października.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
6 lipca 2021

W związku z upowszechnieniem szczepień przeciw COVID-19 jedną z bardzo pożądanych i ważnych informacji dla pracodawcy jest ta, czy pracownik się zaszczepił.

Firmy, które z konieczności pracują wyłącznie w trybie stacjonarnym (zakłady przemysłowe, branża horeca, etc.) są szczególnie zainteresowane tym, aby dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów. Informacja o tym czy pracownik jest zaszczepiony lub ma ważny test poświadczający fakt, że nie jest nosicielem, w wielu przypadkach byłaby bardzo pożądana. W dobie powszechnej elektronicznej ewidencji, każda taka informacja jest odnotowana w systemie (jak również wyniki testów w kierunku COVID-19), zatem teoretycznie ich udostępnienie nie powinno stanowić problemu.

Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o szczepieniu?

Okazuje się, że pracodawca nie może żądać od pracownika złożenia deklaracji o sczepieniu. Wciąż brakuje podstawy prawnej do takich działań.

Sprawa nie jest taka prosta ponieważ wiąże się z ujawnieniem wrażliwych danych związanych ze stanem zdrowia, a takie informacje, w świetle przepisów RODO, są chronione w sposób szczególny. Dodatkową kwestią, jaką podnoszą prawnicy są swobody obywatelskie. Obowiązek ujawniania danych na żądanie ogranicza prawa jednostki. Na szali są więc z jednej strony osobiste prawo pracownika do prywatności, zaś z drugiej bezpieczeństwo zakładu pracy i innych członków załogi.

Wydaje się jednak, że w tej kwestii są już pewne precedensy, jak np. covidowy paszport. Wyjeżdżając na wakacje, czy służbowo do innego kraju należy liczyć się z obowiązkiem okazania odpowiednich certyfikatów poświadczających fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, przebycia choroby, czy ważności testu. Zatem, chcąc przekroczyć granicę, musimy liczyć się z taką koniecznością. W przeciwnym razie nie zostaniemy wpuszczeni do danego kraju lub zobowiązani będziemy do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Informacje o szczepieniu a przepisy RODO

Przepisy RODO uwzględniają pojęcie „ważnego interesu publicznego”, które mogłoby stanowić właściwą kanwę do przetwarzania danych o szczepieniach, podkreślają jednak konieczność powołania się na odpowiednią podstawę prawną na szczeblu krajowym bądź unijnym. Podstaw takich na razie nie ma. Stąd jedyną opcją jest dobrowolna zgoda pracownika na okazanie tego rodzaju poświadczeń. W tym kierunku idą również wytyczne UODO, który rozważając kwestię wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach uznał, że nie ma podstaw prawnych żądania zaświadczenia o zaszczepieniu od uczestników wydarzenia. Jednakże podkreślił równocześnie, że tego rodzaju dane dotyczą zdrowia, więc stanowią szczególną kategorię danych osobowych, których przetwarzanie podlega ściślejszej ochronie. Konkluzja jest taka, że informacje na temat zaszczepienia mogą być okazane jedynie z własnej i nieprzymuszonej woli.

Póki co nie ma też żadnych rozstrzygnięć sądowych w tej sprawie. Można jednak domniemywać, że sądy dadzą raczej pierwszeństwo pracodawcom, którzy działają w interesie zbiorowym – wspólnego dobra zakładu pracy.

Wśród prawników zaczyna przeważać opinia przesądzająca o nadrzędności wspólnoty zakładu pracy nad dobrem osobistym pracownika. W tym stanie legislacyjnej luki pracodawcy muszą zachować szczególną ostrożność, gdyż w stosunku pracy to oni zajmują pozycję dominującą. Jakiekolwiek działania mające znamiona przymuszania pracownika do udzielania informacji o szczepieniach mogą zniweczyć słuszne i pożyteczne intencje.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.