Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Data rozpoczęcia pracy na umowie o pracę

Zapraszam Cię na kolejne HR-owe Koło Ratunkowe, gdzie publikuję pytania od Was, Czytelników mojego bloga. Mamy nadzieję, że uzyskane odpowiedzi będą dla Was pomocne. Korzystajcie i udostępniajcie!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
14 grudnia 2021

Jaki dzień wskazać jako datę rozpoczęcia pracy na przełomie roku?

Pani Jola jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony do dnia 31.12.2023 r. Doskonale wykonuje swoje obowiązki i pracodawca chciałby zawrzeć z nią umowę na czas nieokreślony od dnia 01.01.2024 r. Księgowa zaproponowała prezesowi, aby z uwagi na to, że 1.01 jest dniem świątecznym, w nowej umowie wskazać jako dzień rozpoczęcia pracy 2.01. – wtorek. Pani Jola ma jednak wątpliwości, czy taka jednodniowa przerwa nie wpłynie na jej staż pracy?

Czy data rozpoczęcia pracy przy zawarciu kolejnej umowy o pracę z pracownikiem musi być wskazana jako dzień roboczy? Czy zastanawiałeś się kiedyś, co oznaczają poszczególne daty w umowie o pracę?

Daty w umowie o pracę i ich znaczenie dla stosunku pracy

Analizując wzór umowy o pracę, znajdziemy na nim co najmniej 4 miejsca na “daty”:

 • data sporządzenia pisma (prawy górny róg),
 • data zawarcia umowy,
 • data rozpoczęcia pracy,
 • data podpisania umowy przez pracownika.

W każdym z tych miejsc może znaleźć się całkiem inną data.

Umowa o pracę – co powinna zawierać i w jakim języku się ją sporządza?

Data sporządzenia umowy o pracę

Oznacza dzień, w którym dokument w postaci umowy został sporządzony w firmie (czy też moment, od którego przyjmujemy, że dokument istnieje w obiegu firmowym).

Data zawarcia umowy o pracę

Oznacza dzień, który strony przyjęły jako moment, od którego istnieje pomiędzy nimi pewien stosunek prawny, wiążący się z obowiązkami dla każdej ze strony. Nie musi to wcale oznaczać, że w tym dniu powstał stosunek pracy – bo taki stosunek może się także nawiązać dopiero po kilku dniach. Chodzi natomiast o to, że w ustalonym przez strony momencie automatycznie powstanie stosunek pracy. Czyli np. strony mogą zawrzeć umowę w dn. 20 listopada ustalając, że stosunek pracy powstanie 1 grudnia. Od daty zawarciu umowy strony mogą już od siebie oczekiwać, że każda z nich spełni swoje zobowiązania z momentem powstania stosunku pracy.

Data rozpoczęcia pracy w umowie o pracę

Bardzo często jest identyczna jak data zawarcia umowy – ale tak nie musi być. Termin rozpoczęcia pracy, to data, od której powstaje stosunek pracy. Czyli od tej daty kandydat do pracy nabywa status pracownika firmy, jest zgłaszany do ubezpieczenia, biegnie mu zakładowy staż pracy, ma obowiązek przychodzenia do pracy. Nie oznacza to wcale, że termin rozpoczęcia pracy musi pokrywać się z pierwszym dniem wykonywania obowiązków pracowniczych. Strony mogą ustalić np., że dana osoba jest pracownikiem (= ma termin rozpoczęcia pracy) od dn. 1 stycznia – podczas gdy pierwszy dzień świadczenia zadań wynikający z grafiku przypada w dn. 2 stycznia. (Terminu „pierwszego dnia wykonywania obowiązków” nie trzeba określać w umowie – wynika on z rozkładu/grafiku.).

Nie ma przy tym znaczenia, czy to dzień ustawowo wolny od pracy czy też jest to dzień roboczy.

Data podpisania umowy o pracę przez pracownika

To data, w której pracownik złożył podpis na dokumencie. Data ta nie powinna być późniejsza niż dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Gdyby w umowie nie wypełniono rubryki: „termin rozpoczęcia pracy”, to wówczas stosunek pracy nawiązuje się od daty wpisanej w rubryce „data zawarcia umowy”.

W umowach na czas określony daty występują często jeszcze w piątym miejscu – mianowicie w rubryce „rodzaj umowy” wpisywana jest data początkowa i końcowa stosunku pracy. W takim przypadku, data początkowa powinna być identyczna z datą wpisaną w rubryce „termin rozpoczęcia pracy”.

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 56/07.

W świetle bowiem art. 26 k.p. umowa o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy. Z tego względu w doktrynie przyjmuje się, że jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, to stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, a jeżeli nieprzystąpienie do pracy przez pracownika nastąpiło z przyczyn przez niego zawinionych, to pracodawca może stosować przewidziane prawem sankcje aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Czy pracodawca może zmienić zamiar, co do okresu trwania umowy na czas określony, po zakończeniu okresu próbnego?

Dzień rozpoczęcia pracy w umowie o pracę według Kodeksu pracy

Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

Art. 26 Kodeksu pracy

Sięgnijmy do art. 26 Kodeksu pracy. Odnajdziemy w nim fundamentalną zasadę, zgodnie z którą, stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli termin ten nie został wskazany, w dniu zawarcia umowy. Zwróć uwagę, że ustawodawca rozdzielił tym samym definicję daty zawarcia umowy od daty nawiązania stosunku pracy. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w dniu świątecznym, czy też w jakimkolwiek innym dniu wolnym od pracy (np. w niedzielę). Nie wpływa to na faktycznie rozpoczęcie wykonywania pracy. Przepisy dopuszczają wskazanie w umowie o pracę późniejszego terminu podjęcia zatrudnienia, niż data podpisania umowy (patrz: wyrok sądu w ostatnim akapicie). Zatem odpowiadając na pytanie postawione we wstępie:

 • data zawarcia umowy o pracę: 31 grudnia
 • data rozpoczęcia pracy: 1 stycznia
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.