Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #Nr1 – monitoring nowości i zmian

Zapraszam na nowy, piątkowy cykl artykułów na moim blogu. Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Przeczytaj o pracach Rządu nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, dodatkowym zasiłku opiekuńczym, kontrolach PIP, a także o monitoringu w firmie.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
14 sierpnia 2020

#News1 – Praca zdalna wydłużona o kolejne miesiące

Pandemia COVID-19 wprowadziła niemałe zamieszanie na rynku pracy. Tymczasowym rozwiązaniem zaproponowanym przez Rząd, a wspierającym przeciwdziałanie COVID-19, było wprowadzenie w Tarczy antykryzysowej 4.0 przepisów regulujących tzw. pracę zdalną.

Dziś wydaje się, że praca zdalna zostanie z nami na stałe. Środowiska reprezentujące pracodawców od pewnego czasu postulują wprowadzenie pracy zdalnej do ogólnych regulacji prawa pracy.

Rząd, nakierowany dobrym odbiorem tego rozwiązania, rozpoczął już prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która pozwoli na stałe wprowadzić instytucję pracy zdalnej do porządku prawnego. Jednak konkretne zmiany zostaną przedstawione przez resort dopiero po wakacjach.

Minister RPiPS w rozmowie z PAP

Dokładnie 4 września straci moc art. 3 ustawy w sprawie COVID-19, który reguluje kwestie pracy zdalnej. W dniu 24 lipca 2020 roku Sejm, po licznych apelach przedsiębiorców, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

W art. 3 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”

Wprowadzona zmiana ma na celu głównie umożliwienie pracodawcom delegowanie swoich pracowników do pracy zdalnej po 4 września.

Nie ma wątpliwości, że ryzyko zakażenia koronawirusem nadal jest bardzo wysokie. Ponadto okazało się, że praca zdalna sprawdziła się jako praktyczny i wygodny dla obu stron sposób wykonywania pracy. Powyższa zmiana ma wejść w życie z dniem 5 września 2020 r.

Zobacz film o warunkach świadczenia pracy zdalnej wprowadzonych ustawą tarczową > https://youtu.be/qTlzMxB6hgE

Czy polskie firmy pójdą w ślady globalnych liderów takich, jak Google i pozwolą swoim pracownikom pozostać w domowym biurze na stałe? Wszystko wskazuje na to, że tak. Zarówno pracownikom, jak i pracodawcom ta forma wykonywania pracy odpowiada zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym.

#News2 – Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada dodatkowe kontrole

Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w prowadzenie kontroli punktowych, w utrzymanie reżimu sanitarnego w zakładach pracy w trosce o życie i zdrowie każdej osoby pracującej.

W 19 powiatach, w których minister zdrowia przywrócił ostatnio obostrzenia sanitarne, inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach oraz czy zastosowali odpowiednie środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

O stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa i reżimu sanitarnego inspektorzy pracy będą informować właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Od 15 marca do 31 lipca br. PIP przeprowadziła ponad 10 tys. kontroli u pracodawców i przedsiębiorców różnych branż z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. Inspektorzy pracy wydali w sumie ponad 33 tys. decyzji oraz 32,5 tys. wniosków w wystąpieniach. Dotyczyły one głównie decyzji wstrzymania prac, wypłaty wynagrodzeń i ukarania mandatami karnymi.

#News3 – Czy wróci dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W przyszłym tygodniu Rada Ministrów ma podjąć decyzję, co dalej z wypłatą zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia w sytuacji, gdy część szkół trzeba będzie zamknąć z powodu koronawirusa. Nieoficjalnie mówi się, że odpowiedzialność spadnie na samorządy, których nie stać na wypłatę tak dużych kwot.

Wątpliwości przybywa, a czasu coraz mniej. MEN milczy a dyrektorzy szkół stoją przed nie lada wyzwaniem. To do nich bowiem będzie należała decyzja czy uczeń zostanie odesłany do domu lub czy też placówka zostanie zamknięta. Problemem może być także brak nauczycieli – wielu starszych pedagogów z obawy przed zakażeniem chce przejść na emeryturę.

Największym problemem jest fakt, że lockdown nie dotyczy już całego kraju – obostrzenia wprowadzane są punktowo, poprzez ustanowienie żółtej lub czerwonej strefy. W związku z tym nasuwają się wątpliwości, komu i na jakiej podstawie ewentualny zasiłek będzie się należał.

Jest potrzeba uregulowania tej kwestii nowymi przepisami i jak podkreśla Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, trzeba to zrobić jak najszybciej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że będzie podejmować odpowiednie działania w zależności od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19.

Przeczytaj mój artykuł o zasadach korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego >Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni

#News4 – O czym należy pamiętać montując kamery w miejscu pracy?

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła 10 lipca 2019 r. wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo, które mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z urządzeń wideo oraz zapewnienie spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie.

Pracodawca jako administrator powinien wybierać takie technologie, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników ale jednocześnie chronią ich prywatność. Przykładem tego są systemy umożliwiające maskowanie lub mieszanie obszarów, które nie są istotne dla obszaru objętego nadzorem.

Zastosowanie monitoringu regulują przepisy zawarte w kodeksie pracy ( art. 222 ).

Pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel, w którym będzie on wykorzystywany. Monitoring ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę.

Obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. Co ważne, monitoring wizyjny nie może nagrywać dźwięku. Przywołana regulacja daje pracodawcy jedynie uprawnienie do skorzystania z monitoringu wizyjnego, nie jest to zatem jego obowiązek.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu (np. kopię nagrań monitoringu).

Art. 15 ust. 1 RODO

Więcej o monitoringu w miejscu pracy przeczytasz tutaj > Monitoring w miejscu pracy

#News5 – Poczta elektroniczna pracownika pod kontrolą pracodawcy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo do monitorowania poczty e-mail swoich podwładnych.

Przepis art. 22(3) Kodeksu pracy:

§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Pracownik musi zostać poinformowany w jakim celu pracodawca zamierza stosować monitoring, a także poznać zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Informacja ta może mieć formę pisma skierowanego do każdego pracownika, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, komunikatu mailowego skierowanego do załogi, czy informacji przekazanej za pośrednictwem zakładowego intranetu.

Pracodawca informuje pracownika o wprowadzeniu monitoringu poczty elektronicznej, nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem.

Złamanie opisanych powyżej zasad może wiązać się dla pracodawcy z postępowaniem prowadzonym przez UODO wskutek skargi pracownika lub roszczeniem w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.