Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe koło ratunkowe: Dwa etaty w jednej firmie. Czy to możliwe?

Zapraszam na kolejne HR-owe koło ratunkowe, gdzie publikujemy pytania od Was, naszych czytelników. Mamy nadzieję, że uzyskane odpowiedzi będą dla Was pomocne. Korzystajcie i udostępniajcie!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
28 grudnia 2021

Czy pracownik może pracować u jednego pracodawcy na więcej niż pełen etat?

Odpowiedź:

I tak i nie. Odpowiedź nie jest taka oczywista. Postaram się rozwiać twoje wątpliwości.

Co prawda przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania na drugi etat u tego samego pracodawcy, jednak należy tu zachować szczególną ostrożność, aby nie zostało to potraktowane jak obejście przepisów o czasie pracy. A naruszenie przepisów o czasie pracy to już bardzo kosztowne doświadczenie, które może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 pkt 5 kodeksu pracy) i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Dlatego też pomimo tego, iż przepisy wprost nie zabraniają takich praktyk należy z dużą starannością podejść do tego zagadnienia. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby kolejne zatrudnienie dotyczyło całkowicie innej pracy, niż ta którą powierzono pracownikowi w ramach pierwszej umowy o pracę. Powierzona praca nie powinna być w żaden sposób zbieżna do dotychczas zajmowanego stanowiska, a obowiązki nie powinny być ze sobą powiązane.

Z całą pewnością niedopuszczalne jest zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę w celu wykonywania tej samej pracy co wynikająca z pierwotnie zawartej umowy o pracę.

Na szczególna uwagę zasługuje tu wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 14.02.2002 r.(I PKN 876/00), w kwestii wykonywania przez pracownika kilku rodzajów pracy na rzecz tego samego pracodawcy, uznający, że “w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy.”

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę, tylko wtedy gdy przedmiotem tej umowy będzie inny zupełnie inny rodzaj pracy niż określony w pierwotnym stosunku pracy, a jej wykonywanie nie będzie kolidowało z zatrudnieniem pracownika na postawie pierwszej umowy o pracę.

Ważną kwestią w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę jest zagwarantowanie pracownikowi odpowiedniej ilość odpoczynku: zarówno 11 godzinnego dobowego odpoczynku, jak i 35-godzinnego tygodniowego odpoczynku.

Dodatkowo w przypadku dwóch oddzielnych stosunków pracy łączących pracownika i pracodawcę należy zadbać o:

 • odrębne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na różnych stanowiskach pracy;
 • odrębne szkolenia BHP odpowiadające rodzajowi powierzonej pracy;
 • dwie odrębne teczki akt osobowych;
 • odrębną dokumentację dotyczącą czasu pracy, a w szczególności ewidencję czasu pracy;
 • odrębne dla każdego zatrudnienia uprawienia urlopowe;
 • odrębna dla każdego zatrudnienia karta wynagrodzeń;
 • pozostałe dokumenty związane ze stosunkiem pracy odrębne dla każdego zatrudniania.

Przydatne orzecznictwo:

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494, OSP 1998/2/47)

Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r. (III PZP 1/69)

Pracodawca, który zatrudnia pracownika poza normalnymi godzinami pracy, obowiązany jest za tę pracę płacić wynagrodzenie jak za pracę nadliczbową, chyba że jest ona wykonywana na podstawie odrębnej umowy, obejmującej rodzajowo zupełnie inne czynności.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r. (sygn. akt III PZP 1/69, OSNC 1969/11/197)

Pracodawca, który zatrudnia pracownika poza normalnymi godzinami pracy, obowiązany jest za tę pracę płacić wynagrodzenie jak za pracę nadliczbową, chyba że jest ona wykonywana na podstawie odrębnej umowy, obejmującej rodzajowo zupełnie inne czynności.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.