Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

HR-owe Koło Ratunkowe: Sporadyczne badanie trzeźwości pracowników

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 roku udostępniła pracodawcom długo wyczekiwane narzędzie, czyli możliwość wdrożenia procedury kontroli trzeźwości. Czy zatem kontrola powinna odbywać się jedynie w sytuacji, gdy faktycznie podejrzewamy nietrzeźwość pracownika, a samo badanie ma potwierdzić nasze przypuszczenia, czy jednak możemy wykorzystać ją prewencyjnie i badać trzeźwość regularnie? Sprawdź odpowiedź!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
10 października 2023

Pani Moniko, czy badanie trzeźwości obejmuje jedynie sytuacje, w których podejrzewamy, że pracownik jest w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających? Kierownicy mają pomysł, aby takie kontrole odbywały się regularnie i miały charakter prewencyjny, żeby wyłapać “najsłabsze ogniwa”. Czy to wymaga dodatkowych formalności?
Magda, HR Administrator z Łodzi

Procedura kontroli trzeźwości kluczowa dla wdrożenia

21 kwietnia 2023 roku. Od tego dnia obowiązują przepisy Kodeksu pracy, które regulują zasady przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników (w tym zleceniobiorców czy współpracowników B2B) na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu. Zgodnie z przyjętymi przepisami, taka kontrola prewencyjna (lub gdy zachodzi podejrzenie) nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł w tym celu użyć alkomatu lub narkotestu.

Pracodawca może zdecydować się na kontrolowanie trzeźwości pracowników zgodnie z Kodeksem pracy. Może również pozostać przy dotychczasowej procedurze, czyli wezwania do zakładu pracy organu uprawnionego do przeprowadzenia kontroli, czyli policji.

Niezależnie od tego czy pracodawca chce wprowadzić taką możliwość ze względu na planowane sporadyczne kontrole czy chce zobowiązać konkretną grupę pracowników do poddawania się regularnym kontrolom, musi mieć na względzie procedurę wdrożenia kontroli trzeźwości określoną przepisami Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 22(1c) §10 Kodeksu pracy, pracodawca:

 • wprowadza kontrolę trzeźwości, 
 • informację o grupie lub grupach pracowników objętych kontrolą trzeźwości 
 • sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, 
 • czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli w przepisach wewnątrzzakładowych, tj. w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Obowiązki informacyjne pracodawcy, czyli pełna transparentność z poszanowaniem godności osobistej pracowników

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

W związku z zatrudnieniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości pracodawca przekazuje temu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy wspomniane wyżej informacje w postaci papierowej lub elektronicznej.

Kiedy wprowadzić procedurę prewencyjnej kontroli trzeźwości?

Przesłankami do wprowadzenia kontroli trzeźwości może być:

 • zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub
 • ochrony mienia.

Jeśli pracodawca uzna, że wprowadzenie sporadycznych kontroli trzeźwości pracowników związane jest z zapewnieniem ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia i określa zasady przeprowadzania takich kontroli, to zasadnym staje się wprowadzenie sporadycznych badań trzeźwości wszystkich lub tylko konkretnej grupy pracowników.

Należy mieć na uwadze fakt, że ustawodawca nie wymaga, aby kontrola trzeźwości była przeprowadzana jedynie w sytuacji podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości. Kontrola może być przeprowadzana regularnie – w ramach prewencji. 

W związku z powyższym, jeśli zostaną spełnione wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu pracy, a pracodawca określi sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli to może wprowadzić sporadyczne badanie trzeźwości pracowników w zakładzie pracy.


Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.