Placówka oświatowa Eduwersum

Nie można być “trochę” pijanym w pracy

Alkohol w miejscu pracy i nowa część akt osobowych związana z kontrolą trzeźwości. Dowiedz się więcej!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
22 marca 2023

Jednorazowe badanie trzeźwości?

Otrzymałam ostatnio pytanie o jednorazową akcję badania trzeźwości wśród pracowników – szybka piłka. Firmowy wykład o zgubnych skutkach nałogu i zdrowym stylu życia połączony z badaniem trzeźwości. Niby edukacja przez zabawę, bo przecież dmuchanie w alkomat nie zdarza się codziennie, ale co w sytuacji, jeśli na takim spotkaniu, w czasie pracy, wynik okaże się dodatni? Nawet niewielki… Czy pracownik może być tylko “trochę” nietrzeźwy w pracy?

Kontrola możliwa, gdy istnieją regulacje

Na wstępie należy zaznaczyć, że nowelizacja Kodeksu pracy reguluje zasady przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników (w tym zleceniobiorców czy współpracowników B2B) na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu. Zgodnie z przyjętymi przepisami, taka kontrola prewencyjna (lub gdy zachodzi podejrzenie) nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł w tym celu użyć alkomatu lub narkotestu.

Zasady przeprowadzania kontroli, a także rodzaj wykorzystywanych urządzeń, muszą zostać uregulowane w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. O wdrożeniu procedur i zasadach przeprowadzania kontroli pracodawca poinformuje racowników z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej przeczytasz w e-booku “Podsumowanie zmian w kadrach i płacach 2023”

Dokumentacja w nowej części akt osobowych

Co ważne, na pracodawcy, który wdroży prewencyjne badania trzeźwości, ciąży obowiązek przechowywania powstałej w tym procesie dokumentacji – informacja o kontroli, wraz z datą, godziną oraz wynikiem badania musi być przechowywana w aktach osobowych przez rok. W przepisach wewnątrzzakładowych pracodawcy ustalają m.in.:

 • sposób przeprowadzania kontroli
 • rodzaj urządzenia wykorzystywanego do przeprowadzania testów
 • częstotliwości (codzienna kontrola wszystkich pracowników czy rotacyjna na wybranych grupach)
 • czas przeprowadzania kontroli (przed rozpoczęciem wykonywania pracy czy również w czasie pracy).

Praca zdalna w aktach osobowych! Gdzie przechowywać dokumenty?

Czy można być “trochę” nietrzeźwym w miejscu pracy?

Niezależnie od sytuacji, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości. Pracownik powinien opuścić miejsce pracy i zaprzestać udziału w szkoleniu (jak w przypadku przywołanym na wstępie artykułu).

Pamiętaj! Pracownik nie może spożywać alkoholu na terenie zakładu pracy nawet po godzinach pracy. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy i nie ma żadnych wyjątków w tym zakresie.

Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona odmawiają wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do tego zakazu, chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi podejrzenia.

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Czy część E powinna znaleźć się we wszystkich aktach osobowych?

Jeśli wdrożyłeś w swojej organizacji prewencyjną kontrolę trzeźwości, moim zdaniem, nie musisz od razu zakładać nowej części we wszystkich aktach osobowych Twoich pracowników. Rozsądek przede wszystkim. W miarę potrzeb, gdy pojawią się dokumenty, które powinny się znaleźć w nowej części E dokładać będziemy pożądane dokumenty i tworzyć sukcesywnie, w kolejnych zbiorach dokumentów, nową część dedykowaną kontroli trzeźwości.


Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.