Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Nagana za spóźnienia. Dowód: monitoring!

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, który montuje w firmie kamery monitoringu? Czy zapisy z kamer mogą stanowić podstawę do nałożenia kary porządkowej w postaci nagany?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
3 stycznia 2023

Pani Moniko, mam pytanie niecierpiące zwłoki! Decyzją Zarządu, zamontowano w siedzibie naszej firmy monitoring wizyjny. Kamery znajdują się zarówno przed wejściem do firmy, jak i wewnątrz budynku, w przestrzeni, w której pracownicy wykonują swoją pracę! Nasz Prezes postanowił sprawdzić czy pracownicy faktycznie wykonują pracę w godzinach, które wynikają z przekazanych im harmonogramów czasu pracy. Po tygodniowej obserwacji, okazało się, że niektórzy wręcz notorycznie się spóźniają! Szef postanowił, że zdyscyplinuje zespół i ukarał ich karą porządkową nagany… Pani Moniko, czy to postępowanie jest zgodne z przepisami prawa pracy? Może niepotrzebnie panikuję, ale mam wątpliwości i obawy, że ktoś zgłosi to do Inspekcji Pracy albo co gorsza do sądu!

Monitoring regulowany Kodeksem pracy

Na pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek ewidencjonowania godzin przyjścia i wyjścia pracownika. Pracodawca podejmuje decyzję, w jaki sposób będzie monitorował godziny pracy podwładnych i informuje o tym pracowników w sposób wskazany w przepisach Kodeksu pracy.

Stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadkach wskazanych przepisami Kodeksu pracy, tj. jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia:

 • bezpieczeństwa pracowników lub
 • ochrony mienia lub 
 • kontroli produkcji lub 
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Z powyższego wynika, że pracodawca nie ma możliwości stosowania monitoringu wizyjnego w celu kontrolowania czasu pracy pracowników. Zastosowanie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy ma służyć konkretnym celom wskazanym w przepisach ustawy.

Obowiązek informacyjny wobec pracowników

Pracodawca, który zdecyduje się na stosowanie monitoringu w zakładzie pracy musi zastosować się do przepisów Kodeksu pracy, zwłaszcza wypełnić obowiązek informacyjny wobec zatrudnionych.

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

 • Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.
 • Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy.
 • W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

E-book 27 | Wygaśnięcie stosunku pracy

Konsekwencje notorycznych spóźnień

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia;
 • karę nagany.

Co do zasady, zgodnie z art. 108, pracodawca może nałożyć karę nagany na pracowników za spóźnienia oraz fałszowanie informacji o godzinach pracy, w związku z tym, że pracownicy łamią tym samym zasady:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Rekomendacje Społeczności Praktyków Kadr i Płac na Facebooku!

W związku z powyższym, pracodawca nie może wykorzystywać nagrań w celach innych niż wymienione w Kodeksie pracy. Jednocześnie mimo, że wykorzystanie nagrania w celu udowodnienia pracownikom niewłaściwych zachowań nie mieści się w żadnym z dozwolonych przepisami prawa pracy celów stosowania monitoringu wizyjnego, zasadnym wydaje się nałożenie kary porządkowej nagany na spóźnialskich pracowników mimo pozyskania informacji przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego.

Kodeks pracy w art. 22[2] § 1 wskazuje jedynie cztery powody, którym może posłużyć monitoring w miejscu pracy. Są to:
– zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
– ochrona mienia,
– kontrola produkcji,
– zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Zatem wykorzystanie przez pracodawcę nagrań do sprawdzenia, czy pracownicy przestrzegają przekazanych im harmonogramów pracy, wydaje się być niezgodne z celami przetwarzania wskazanymi w Kodeksie pracy. Regulamin pracy powinien zawierać informację na temat przyjętego u danego pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a w przypadku pracodawcy, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, taką informację wskazuje się w informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

W moim odczuciu, w celu sprawdzenia punktualności przybycia pracowników do pracy prezes powinien wykorzystać wskazany w wewnątrzzakładowych przepisach sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. Należy zwrócić uwagę, że kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Z treści pytania nie wynika, aby prezes przed nałożeniem kary wysłuchał pracowników. W omawianym przypadku, moim zdaniem, zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. W związku z tym pracownik ma prawo w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Ewelina Wocka, Specjalista ds. kadr i płac [LinkedIn]
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.