Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Data publikacji:
22 września 2023

Ustawa dotyczy uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznej transformacji. Reguluje prawa i obowiązki pracowników oraz organów zarządzających spółkami podlegającymi tym przekształceniom i zmianom. Wcześniejsze przepisy były niespójne, a nowa ustawa zastępuje ustawę z 25 kwietnia 2008 r.

Ustawa obejmuje pracowników uczestniczących w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Pracownik jest w niej rozumiany jako osoba uznawana za pracownika przez prawo danego państwa członkowskiego, które znajduje zastosowanie do stosunków pracy w spółce lub zakładzie zatrudniającym tę osobę.

Według najnowszych regulacji pracownicy mają prawo do:

 • wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
 • rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
 • sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Ustawa przewiduje dwa modele uczestnictwa pracowników w transgranicznej transformacji spółki:

 1. w ramach negocjacji z zespołem negocjacyjnym reprezentującym pracowników, prowadzonych przed powstaniem nowej spółki, a które mają prowadzić do zawarcia porozumienia określającego formy uczestnictwa pracowników w nowym podmiocie;
 2. w ramach stosowania tzw. standardowych zasad z wsparciem zespołu przedstawicielskiego (tj. bez negocjacji z zespołem negocjacyjnym pracowników), na zasadach wynikających wprost z ustawy, a nie w oparciu o porozumienie zawierane z przedstawicielami pracowników.

Udział pracowników w transgranicznej transformacji spółki będzie następował bez zespołu negocjacyjnego, gdy właściwe ograny spółki przekształcanej, spółek łączących się lub spółki dzielonej podejmą stosowną uchwałę w sprawie bezpośredniego podlegania zasadom standardowym.

Ustawa precyzyjnie definiuje zasady powołania specjalnego zespołu negocjacyjnego, z pierwszeństwem dla reprezentatywnych organizacji związkowych mających prawo do wyłonienia wspólnej reprezentacji (lub członków zespołu negocjacyjnego – w przypadku jednej organizacji związkowej). Negocjacje mogą trwać do 180 dni, z możliwością przedłużenia do roku. Porozumienie musi być zawarte na piśmie lub elektronicznie.

Członkowie zespołów negocjacyjnych lub zespołu przedstawicielskiego oraz członkowie rady nadzorczej lub rady dyrektorów będących reprezentantami pracowników mogą liczyć na ochronę stosunku pracy. Pracodawca nie będzie mógł ich zwolnić ani jednostronnie zmienić im warunków pracy czy wynagrodzenia na ich niekorzyść bez zgody odpowiednich organów.

Podstawą prawną dla tych zmian są wspomniana ustawa z 26 maja 2023 r. oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467). Omawiana ustawa implementuje dyrektywę (UE) 2017/1132 oraz dyrektywę (UE) 2019/2121 dotyczące aspektów prawa spółek oraz transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach i Eduwersum

Założycielka i CEO

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Dorabianie do etatu w Polsce – co na to firmy i jak często o tym wiedzą? Raport Aplikuj.pl

Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Według różnych danych sytuacja ta dotyczy nawet 30-40 proc. osób obecnych na rynku pracy. Niektórzy dorabiają za wiedzą przełożonego, inni nie informują go o swoich planach. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracodawców chciałaby, by prawo pozwalało im na weryfikację dodatkowych form zarobku podejmowanych przez pracowników.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 22.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.