Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe koło ratunkowe: Ochrona przed wypowiedzeniem dla pracownika, który osiągnął wiek emerytalny

Zapraszam na kolejne HR-owe koło ratunkowe, gdzie publikujemy pytania od Was, naszych czytelników. Mamy nadzieję, że uzyskane odpowiedzi będą dla Was pomocne. Korzystajcie i udostępniajcie!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
21 grudnia 2021

Pamiętasz poniedziałkową zagadkę kadrową publikowaną na moim fanpage’u? Brzmiała ona następująco:

Pani Jadwiga 31.12.2021 r. osiąga 60 lat i tym samym uprawnienia emerytalne. Praca to kawał jej życia, czuje się świetnie. Liczy na usługi dla seniorów, które obiecuje Polski Ład i nie zamierza przechodzić na emeryturę.

Czy pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, ale nadal pracuje i nie zamierza przejść na emeryturę nadal podlega ochronie przed wypowiedzeniem?

Jeżeli masz wątpliwości zapraszam do lektury mojego wpisu.

Zgodnie z Art. 39 kodeksu pracy pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a wiek ten uprawniałby go do uzyskania emerytury, obowiązuje ochrona przedemerytalna.

Ochrona przedemerytalna polega na tym, że w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego pracodawca nie może rozwiązać z takim pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Celem tej ochrony jest zapewnienie pracownikowi możliwości dopracowania do momentu, kiedy będzie on posiadał uprawnienia do przejścia na emeryturę.

Zwrot „wiek emerytalny” w znaczeniu art. 39 kodeksu pracy należy rozumieć jako powszechny wiek emerytalny, który upoważnia do przejścia na tzw. „zwykłą” emeryturę. Za wiek emerytalny nie można zatem uznać momentu, w którym pracownik może przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę.

Zakres ochrony przedemerytalnej

Ochrona przedemerytalna dotyczy tylko i wyłącznie zakazu wypowiadania umów z inicjatywy pracodawcy.

Zatem nie wyklucza ona możliwości zwolnienia pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury bez wypowiedzenia, w  sytuacji w której pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie bądź gdy w sposób zawiniony pracownik utracił uprawnienia konieczne do wykonywania określonej pracy (art. 52 kodeksu pracy).

Podobnie, gdy pracownik jest niezgodny do pracy z powodu choroby przez odpowiedni okres lub jest nieobecny w pracy z innej (usprawiedliwionej) przyczyny (art. 53 kodeksu pracy).

Pracodawca nie może w okresie ochronnym wręczyć pracownikowi wypowiedzenia (pisma rozwiązującego umowę o pracę za wypowiedzeniem). Może to zrobić jednak tuż przed rozpoczęciem okresu ochronnego, nawet jeśli umowa o pracę miałaby ulec rozwiązaniu (po upływie okresu wypowiedzenia) już w czasie okresu ochronnego.

Kiedy kończy się okres ochronny?

Momentem, w którym kończy okres ochronny jest chwila osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego.

Pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie dopiero po upływie okresu ochronnego.

Warto również podkreślić, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
W przypadku, gdyby pracodawca chciał wypowiedzieć pracownikowi umowę po upływie okresu ochronnego powinien uzasadnić swoją decyzję obiektywnymi przesłankami, a nie samym osiągnięciem wieku emerytalnego.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.