Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Praca sezonowa. Tajniki umowy o pracę.

Wiele branż charakteryzuje się sezonowością, ale jak ją dokładnie rozumieć? Z jednej strony będzie to okres, w którym przedsiębiorcy ponoszą koszty stałe, nie uzyskując przychodów, z drugiej strony, będzie to czas ogromnych potrzeb dotyczących zasobów realizujących wzmożoną działalność operacyjną. Sezonem będzie sylwester w branży hotelarskiej lub lipiec w branży ślubnej. Takich przykładów możemy mnożyć wiele. W sezonie pojawia się jedno, kluczowe pytanie: jak legalnie i opłacalnie zatrudnić pracownika? W niniejszym artykule napisanym specjalnie dla działów HR i przedsiębiorców znajdziesz kilka podpowiedzi. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
8 sierpnia 2022

Definicja pracy sezonowej

Aby zrozumieć, jak prawo pracy definiuje pracę sezonową musimy sięgnąć do wyroków sądów, które wiążą prace sezonowe z kalendarzem, a co za tym idzie, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pracę wynikającym z funkcjonowania biznesu o danej porze roku:

Pracownikiem sezonowym jest ten, kto pracuje przez określoną część roku, w związku z określoną porą roku i warunkami pogodowymi (atmosferycznymi).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r., sygn. III URN 20/86

Można zatem powiedzieć, że praca sezonowa charakteryzuje się brakiem ciągłości i jest ściśle skorelowana z warunkami atmosferycznymi (porą roku, pogodą). Zwróć uwagę, że Kodeks pracy nie definiuje pracy sezonowej. Z tym pojęciem spotykamy się tylko w przywołanym niżej art. 25 K.p.:

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Art. 25 (1) Kodeksu pracy

Brak ważnych badań uniemożliwia wykonywanie pracy! Przeczytaj!

Umowa na czas określony zawarta w celu wykonywania pracy sezonowej

Jedną z form zatrudnienia pracownika sezonowego będzie umowa o pracę na czas określony, o której mowa w art. 25 (1) § 4 pkt. 2 Kodeksu pracy. Umowa taka może być zawarta więcej, niż trzy razy, zaś łączny czas trwania takich umów może przekroczyć 33 miesiące – nie obowiązują tutaj ograniczenia wynikające z art. 25 (1) § 1 K.p.

Należy jedynie pamiętać, że umowa o pracę sezonową musi faktycznie posiadać charakter sezonowy i doraźny, tj. pracodawca musi udowodnić, że zawarcie takiej umowy jest niezbędne do zaspokojenia rzeczywistego, okresowego zapotrzebowania na pracę.

Elementy umowy o pracę sezonową

Przygotowując umowę o pracę na czas określony w celu wykonywania pracy sezonowej pamiętaj, aby w treści umowy szczegółowo opisać jej sezonowy charakter. Z przedmiotu i celu umowy musi jasno wynikać, że pracodawca zatrudnia pracownika na czas trwania wskazanego sezonu, zaś praca jest uzasadniona zwiększonym, okresowym zapotrzebowaniem na pracowników.

Drugim, ważnym elementem będzie wskazanie terminu zakończenia umowy sezonowej. Może on być określony konkretną datą, jak w przypadku zwykłych umów na czas określony, lub jako zdarzenie, którego wystąpienie spowoduje rozwiązanie umowy. Takim zdarzeniem będzie np. zakończenie żniw lub zbioru owoców/warzyw.

Czas pracy pracownika sezonowego

W przypadku pracowników sezonowych warto rozważyć równoważny system czasu pracy, który umożliwia wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy np. do 12 godzin. Inną opcją, która może się sprawdzić przy pracach sezonowych, będzie ruchomy czas pracy, w którym mamy większą elastyczność w kontekście godzin rozpoczęcia pracy. Pamiętaj również o weekendowym systemie czasu pracy, który polega na wykonywaniu pracy w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym przypadku również mamy możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do nie więcej niż 12 godzin.

Na czym polega ruchomy czas pracy? Sprawdź!

Wypowiedzenie umowy o pracę sezonową

Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu wykonywania pracy sezonowej rozwiązuje się na zasadach obowiązujących dla umów terminowych – okres wypowiedzenia jest zależny od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jak stanowi art. 36 Kodeksu pracy, wynosi on:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Odpoczynki w zadaniowym systemie czasu pracy

Czy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy, którzy sami organizują swoją pracę w czasie (nie mają grafików), pracodawca ma obowiązek zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe?

Jak zaplanować urlop w 2024 roku?

Co roku pracownicy zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać dni wolne od pracy. Na przykład w tym roku, aby przedłużyć majówkę do 9 dni, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Jak to wygląda w przypadku pozostałych świąt? Na ile długich weekendów możemy liczyć w 2024 roku?

 • 12 kwietnia 2024
 • 3 min czytania
 • Urlopy

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 14.05.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 14.05.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.