Placówka oświatowa Eduwersum

Co z wynagrodzeniem pracownika jeśli firma jest zamknięta z powodu koronawirusa?

Czy w Twojej firmie też wystąpił brak możliwości wykonywania pracy z powodu zagrożenia koronawirusem? W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 na całym świecie. Niestety koronawirus dotarł też do Polski. Na ten moment mamy odnotowanych ponad 20 przypadków, a w kolejnych dniach możemy spodziewać się kolejnych zachorowań.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
11 marca 2020

W konsekwencji tych działań część firm zmuszona jest wstrzymać prace i ogłosić tzw. przestój. Jakie ma to konsekwencje dla praw i obowiązków pracownika?

Poznań od dziś jako pierwszy zamknął szkoły, przedszkola i żłobki. Część firm zgłasza brak komponentów produkcyjnych w wyniku zakłóconych łańcuchów dostaw.

Czy – jeśli w związku z zagrożeniem koronawirsuem – pracownik nie może wykonywać pracy na swoim stanowisku pracy, to pracownik może zostać zmuszony do wzięcia urlopu wypoczynkowego na czas przestoju firmy? – pisze do mnie w prywatnej wiadomości Monika.

Pomyślałam, że to pytanie może nurtować wielu z Was więc opowiadam na to pytanie na moim blogu.

Odpowiedź brzmi: NIE. Urlopu udziela się w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Tak więc w przedstawionej sytuacji pracodawca nie może zobligować pracownika do wzięcia urlopu na czas usunięcia przyczyny powodującej brak możliwości wykonywania pracy z powodu zagrożenia koranowirusem.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z tzw. przestojem.

Co to znaczy, kiedy występuje przestój i jakie ma konsekwencje dla pracownika i pracodawcy?

Z przestojem mamy do czynienia w przypadku gdy pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód.

Jak wiadomo przeszkoda mogła pojawić się wskutek okoliczności leżących po stronie pracodawcy (brak materiałów), lub pracownika (zepsuł maszynę), a także z przyczyn nie zawinionych (brak prądu, czy omawiany tutaj koronawirus). Ma to istotne znaczenie.

 • jeżeli przestój powstał z przyczyn niezawinionych przez  pracownika pracownikowi przysługuje wynagrodzenie,
 • jeżeli zaś przestój powstał z winy pracownika – wynagrodzenie nie przysługuje.

Jeżeli przestój powstał z przyczyn niezawinionych przez pracownika, a w tym przypadku właśnie  z taką sytuacją mamy do czynienia, wynagrodzenie przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, (czyli najczęściej wynagrodzenie zasadnicze), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania (np. wtedy, gdy pracownik wynagradzany jest akordowo lub prowizyjne) – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jak wiemy w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto/miesięcznie.

Pamiętajmy jednak, że pracodawca nie musi jednak przestoju spisywać na straty, może on bowiem na jego czas powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę.

Jeśli to możliwe na mocy np. ustawy o koronawirusie może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o czym pisałam bardzo szczegółowo w artykule “Polecenie wykonywania pracy zdalnej w związku z koronawirusem COVID-19”

Co jednak, jeśli przestój wystąpi z różnych przyczyn? Zobacz w przykładach.

Przykład

W firmie X z powodu zagrożenia koronawirusem pracodawca wstrzymał prace na okres dwóch dni. W tym czasie polecił wszystkim pracownikom produkcyjnym, aby nie przychodzili do pracy.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z przestojem z przyczyn niezależnych od pracownika. W związku z powyższym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas przestoju.

Zaglądaj na mój blog, na bieżąco śledzę sytuację i systematycznie podrzucam Ci kolejne informacje i rozwiązania.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.