Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Zmiany w zakresie udzielania urlopu rodzicielskiego

Jak nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego wpływają na korzystanie z uprawnień przez rodziców? Omawiam zmiany w Kodeksie pracy 2023 i wyjaśniam, jakie prawa przysługują ojcom w nowym systemie.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
20 września 2023

Wątpliwości wokół uprawnień dla ojców

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. wprowadziła m.in. zmiany w zakresie udzielania urlopu rodzicielskiego. Wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości czy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy matka dziecka złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (na podstawie nieobowiązującego już art. 179(1) Kodeksu pracy), czy przysługują mu dodatkowe tygodnie tego urlopu oraz w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi – art. 27 i 28 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. pracownik, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, ma prawo do skorzystania z tego urlopu w wymiarze określonym w nowych przepisach, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych. W takim przypadku do pracownika stosuje się nowy przepis dotyczący nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego.

Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego. Ważne wskazówki!

Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

 1. 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 2. 43 tygodni – w przypadkach urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka.

Oznacza to, że rodzic dziecka może skorzystać maksymalnie z odpowiednio 32 lub 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pozostałe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego może wykorzystać drugi rodzic dziecka – jeżeli tego nie zrobi ta część urlopu przepadnie, gdyż nie będzie mogła być wykorzystana przez drugiego rodzica.

Wniosek o urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim

Jeśli pracownica wystąpiła o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze na podstawie nieobowiązującego już art. 179 (1) Kodeksu pracy, tj, “z góry”,  to w przypadku urlopu rodzicielskiego udzielonego na podstawie uchylonego art. 179 (1) Kodeksu pracy, poprzednio obowiązujące przepisy nie przewidywały możliwości skorzystania z urlopu po przerwie. Rodzice dziecka mogli dzielić się urlopem rodzicielskim, ale poszczególne części urlopu musiały przypadać bezpośrednio po sobie.

W związku z powyższym, jeżeli obecnie rodzice mają prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze 41 tygodni, ale na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, to ojciec dziecka powinien wykorzystać dodatkowe 9 tygodni urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego przez matkę dziecka.

W związku z powyższym, jeżeli obecnie rodzice mają prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze 41 tygodni, ale na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, to ojciec dziecka powinien wykorzystać dodatkowe 9 tygodni urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego przez matkę dziecka. Natomiast powyższe rozważania doczekały się stanowiska Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zdaniem resortu rodziny, “zasady dotychczasowe” czyli przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nie obejmują zasady bezpośredniości wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.

W związku z tym stanowiskiem, wydłużona część urlopu rodzicielskiego nie musi być wykorzystywana bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego udzielonego przed zmianą przepisów. Z tego uprawnienia można skorzystać w dowolnym momencie.

Ponadto, na mocy przepisów przejściowych, pracownik – ojciec wychowujący dziecko w dniu wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 26 kwietnia 2023 r.) ma prawo do urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko:

 1. 24. miesiąca życia albo
 2. 14. roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka.

Pracownik będzie zatem mógł wykorzystać urlop ojcowski na dotychczasowych zasadach, tj. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Nowe przepisy stosuje się do ojców dzieci urodzonych od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 19.02.2025
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 6.11.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 21.01.2025
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.