Placówka oświatowa Eduwersum

Oświadczenie PIT-2 i jego konsekwencje na liście płac

Nowo zatrudniony pracownik, który chciałby skorzystać z ulgi podatkowej powinien złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, że pracownicy składają to oświadczenie z opóźnieniem. Sprawdź, kiedy konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia PIT-2 do pracodawcy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
29 marca 2021

W praktyce takie opóźnienie, czy też późniejsze złożenie oświadczenia PIT-2 implikuje konsekwencje w zakresie zastosowania w odniesieniu do pracownika ulgi podatkowej na liście płac.

Czym zatem jest PIT-2 i kiedy należy go złożyć?

Do końca 2022 r PIT-2 był oświadczeniem składanym wyłącznie przez pracowników, na potrzeby stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Obecnie PIT-2 to oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, ale także innych osób, których dochody rozliczane są według skali podatkowej (zleceniobiorcy, członkowie zarządu etc.) i tym samym dotyczy ich kwota wolna od podatku.

Zawiera szereg oświadczeń wpływających na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które dotychczas składane były odrębnie. 

Oświadczenie PIT-2 może zostać złożone w dowolnym momencie w roku podatkowym, a płatnik ma obowiązek zastosować się od oświadczeń w nim złożonych najpóźniej od miesiąca następnego po jego złożeniu.

Jakie oświadczenia i wnioski mogą zostać złożone przez pracownika za pomocą PIT-2?

Druk PIT-2 wyposażony jest w szereg oświadczeń. Podatnik wypełnia tylko te części, w zakresie których składa oświadczenie lub wniosek. Druk PIT-2 (9) pozwala podatnikowi dokonać oświadczenie w zakresie:

 • stosowania pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek,
 • zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • spełnienia warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • spełnienia warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów.

Druk PIT-2 (9) w części H, I, J umożliwia podatnikowi złożenie wniosku:

 • niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • o nie pobieraniu zaliczek w roku podatkowym (dotyczy podatników, których dochód roczny nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tys. zł).

Do czego uprawnia złożone oświadczenie PIT-2?

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca m.in. pomniejsza miesięczną zaliczkę o tzw. ulgę podatkową, która stanowi 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek.

Roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600 zł, a jej miesięczna część, czyli 1/12 wynosi 300 zł.

Jeżeli pracownik złoży pracodawcy PIT-2, wówczas wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy pracownika, należy na licie płac uwzględnić ulgę podatkową (300 zł miesięcznie).

Obecnie podatnik może wskazać maksymalnie trzech płatników, którzy będą zmniejszać zaliczki o ulgę podatkową, wtedy jednak zostanie ona podzielona na dwie lub trzy części (w zależności od tego, ilu będzie takich płatników).

Czy PIT-2 należy składać na początku każdego roku?

Przepisy podatkowe nie wymagają od pracownika składania oświadczenia PIT-2 co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok podatkowym, lecz także w następnych latach.

O zmianie stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę.

Przykład 1

W połowie marca 2024 r. zatrudniono na umowę o pracę osobę, która do czasu zatrudnienia była osobą bezrobotną z zachowaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pracownik ten, złożył pracodawcy, przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pomimo tego, że pracownik w tym samym miesiącu kalendarzowym otrzymał zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu pracy, pracodawca miał prawo pomniejszyć zaliczkę na podatek o kwotę: 300 zł gdyż wszystkie warunki zostały spełnione tj.: pracownik złożył dane oświadczenie zgodnie z przepisami ustawy o PDOF.

Przykład 2

Z dniem 15 marca 2024 r. zatrudniono pracownika. Zgodnie z zapisami regulaminu, wynagrodzenie płatne jest w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Pracownik złożył oświadczenie PIT-2 na początku miesiąca kwietnia 2024 r.

W tej sytuacji, pracodawca uwzględni ulgę podatkową od kwietnia 2024 roku lub najpóźniej od maja 2024 r.

Przykład 3

Pracownik zawarł dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami.

Pracownik składa PIT-2 dwóm pracodawcom, zaś każdy z nich pomniejszy podatek o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek. 

Jeden płatnik1/12 z 3600 zł 300 zł 
Dwóch płatników1/24 z 3600 zł 150 zł 
Trzech płatników1/36 z 3600 zł 100 zł 

Przykład 4

Pracownik do końca marca 2024 r. miał przyznaną rentę w związku z czym kwotę zmniejszającą podatek stosował ZUS. Po zakończeniu pobierania renty, w kwietniu 2024 r., pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2

Pracodawca zastosuje kwotę zmniejszającą podatek najpóźniej od maja 2024 r.

FAQ, czyli pytania i odpowiedzi o PIT-2

Czy PIT-2 można złożyć do pracodawcy wyłącznie papierowo?
Płatnik może wyznaczyć inny sposób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy. Więcej informacji uzyskasz w swoim dziale kadrowo-płacowym.

​​Czy pracownik musi w nowym roku złożyć nowy PIT-2?
Podatnik musi wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku nastąpi poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. 


Pobierz pakiet dokumentów dla pracownika. Wzory kwestionariuszy, oświadczeń i PIT-2. Zgodne z RODO. Aktualizacja 2024.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #99 Nowe stanowisko GIP, nowe limity dla pracujących emerytów, sygnaliści nie zgłoszą naruszeń prawa pracy

Monitoring nowości i zmian w przepisach prawa pracy. To musisz wiedzieć! GIP doprecyzował zasady udzielania dnia wolnego z tytułu świąt religijnych. Pracownicy oczekują pozytywnego feedbacku i empatii. Nowe limity zarobkowania dla emerytów. Senat wykreślił obszar prawa pracy z katalogu naruszeń, które będą podlegały zgłoszeniom przez sygnalistów.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.