Placówka oświatowa Eduwersum

Przychody pracowników do 26 r.ż. i zasiłki w informacji PIT-11 za rok 2019

Tegoroczna "Akcja PIT" to będzie prawdziwe wyzwanie, a wszystko za sprawą zwolnienia z opodatkowania przychodów do 26 r.ż. oraz zupełnie nowej prezentacji przychodów najmłodszych pracowników i zasiłków w informacji PIT-11.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
15 grudnia 2019

Czy systemy kadrowo-płacowe poradzą sobie z taką prezentacją? Czy to oby trochę nie za późno i pozostanie nam “wyrzeźbić” PIT-y ręcznie? Te i inne pytania zadają dziś sobie działy kadrowo-płacowe, a zaprzyjaźnieni z nami dostawcy oprogramowania zrezygnowali nawet z weekendu, by sprostać wyzwaniu.
W dzisiejszym wpisie wspólnie z Przemysławem Jeżek postaramy się wyjaśnić Wam na czym polegają zmiany i jak poprawnie wypełnić PIT-11 za 2019 rok.

Nowo opublikowany PIT-11(25) to długo wyczekiwany przez działy kadrowo-płacowe dokument podatkowy. A wszystko za sprawą zwolnienia z opodatkowania przychodów do 26 r.ż. obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r.. Od kilku miesięcy zastanawiamy się czy “Akcja PIT” w tym roku przebiegnie sprawnie czy może powinnismy przygotować najpotrzebniejsze przybory i na styczeń nocować w firmie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Co nowego w PIT-11 w odniesieniu do przychodów ze stosunku?

W świeżo opublikowanej informacji PIT-11 na nowo określono „zawartość” wiersza 1 pozostawiając w nim jedynie przychody ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy (z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 2).

Tym samym płatnicy nie będą już wykazywać w tym wierszu wypłaconych przez siebie zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zasiłki te zostaną wykazane w wierszu 8 „inne źródła”).

W wierszu 8 części E wykazuje się m.in.:

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy,
  o którym mowa w art. 31 ustawy
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także
 • kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83)

Zaliczka na podatek dochodowy z wypłaconych zasiłków chorobowych.

W przypadku gdy zakład pracy pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, jak i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, łączną kwotę zaliczek pobranych z tych źródeł wykazuje tylko raz.

Kwotę tę płatnik może wykazać w wierszu 1 albo w wierszu 8 części E.

Przychody ze stosunku pracy do 26 r.ż. i zasiłki w nowym PIT-11 na przykładzie

Pracownik w wieku 25 lat osiągnął u danego pracodawcy (stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł):

Narastająco od stycznia do lipca 2019 r.:

 • przychód: 21 000 zł (3 000 zł x 7 miesięcy)
 • kup: 778,75 zł (111,25 zł x 7 miesięcy)
 • składki ERCH: 2 879,10 zł (411,30 zł x 7 miesięcy)
 • zdrowotna (7,75%): 1 404,34 zł (200,62 zł x 7 miesięcy)
 • zaliczka na podatek: 1 434,00 zł [(199,00 zł x 7 miesięcy) + 41 zł od zasiłku)]

Narastająco od sierpnia do września 2019 r. (pracownik nie złożył wniosku o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek)

 • przychód: 5 300 zł (3 000 zł + 2 300 zł)
 • kup: 222,50 zł (111,25 zł x 2 miesiące)
 • składki ERCH: 726,63 zł (411,30 zł + 315,33 zł)
 • zdrowotna (7,75%): 354,43 zł (200,62 zł + 153,81 zł))
 • zaliczka na podatek: 382,00 zł (199,00 zł + 183 zł)

Przy czym w miesiącu wrześniu 2019 r. pracownik za 7 dni pobrał zasiłek opiekuńczy wypłacony przez pracodawcę.

Za ten miesiąc wynagrodzenie i zasiłek kształtowały się następująco:

Utracone wynagrodzenie za pracę:

 • 3 000 zł : 30 dni = 100 zł
 • 100 zł x 7 dni = 700 zł

Wynagrodzenie za pracę:

 • 3 000 zł – 700 zł = 2 300 zł
 • kup: 111,25 zł
 • składki ERCH: 315,33 zł
 • zdrowotna (7,75%): 153,81 zł

Zasiłek opiekuńczy:

 • [3 000 zł – (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł
 • 2 588,70 zł x 80% : 30 dni = 69,03 zł
 • 69,03 zł x 7 dni = 483,21 zł

Zaliczka na podatek:

 • (2 300 zł + 483,21 zł) – 111,25 zł – 315,33 zł = 2 356,63 zł
 • 2 357 zł x 18% – 46,33 zł = 377,93 zł – 153,81 zł = 224 zł

Ze względu na to, iż zaliczkę na podatek od wypłaconego zasiłku opiekuńczego należy wykazać z zaliczką od przychodu uzyskanego od stycznia do lipca 2019 r. należy ustalić jej wysokość odrębnie:

 • 483 zł x 18% – 46,33 zł = 41 zł zaliczka na podatek od wypłaconego zasiłku opiekuńczego
 • 224 zł – 41 zł = 183 zł zaliczka na podatek od wypłaconego wynagrodzenia

Narastająco od października do grudnia 2019 r. (pracownik złożył wniosek o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek)

 • przychód: 9 000 zł (3 000 zł x 3 miesiące)
 • składki ERCH: 1 233,90 zł (411,30 zł x 3 miesiące)
 • zdrowotna (7,75%): 601,86 zł (200,62 zł x 3 miesiące)

Do kompletu przeczytaj też koniecznie artykuł “Przychody zleceniobiorców do 26 r.ż. w informacji PIT-11 za rok 2019”, w którym opisaliśmy zasady prezentacji w PIT-11 przychodów zleceniobiorców objętych zwolnieniem podatkowym.

Opracowanie: Przemysław Dariusz Jeżek

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 20.08.2024
 • 6 miesięcy
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 20.08.2024
 • 3 miesiące
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeńdla wymagających

 • Start: 6.11.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 18.11.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Master Certyfikowany kurs kierownika działu kadr i płac

 • Start: 12.06.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.